Stowarzyszenie - OPP

OPP
Przejdź do treści

Stowarzyszenie

Informacja dotycząca wpłat rodziców w roku szkolnym 2021/22

Zgodnie z porozumieniem Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w roku szkolnym 2021/22 wpłaty w ramach Rady Rodziców dokonywane będą na konto Stowarzyszenia Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Nr konta: 67 1600 1462 1874 3475 5000 0001

Tekst wpłaty:
 
wpłata na działalność statutową  Nazwa sekcji…………, imię i nazwisko dziecka……………., za miesiąc………
 
konto rady rodziców aktywne będzie do końca miesiąca września
 
wysokości opłat w roku 2021/22
 
SEKCJA PLSTYCZNA 60zł miesięcznie /w przypadku gdy dziecko uczęszcza na zajęcia jeden raz w tygodniu/- opłata roczna jednorazowa 540zł
                             80zł miesięcznie /w przypadku gdy dziecko uczęszcza na zajęcia dwa razy w tygodniu/- opłata roczna jednorazowa 720zł
 
SEKCJA WOKALNA 60zł miesięcznie - opłata roczna jednorazowa 540zł
 
SEKCJE TANECZNE - SWON DANCE I TIRLITONKI ZGODNIE Z USTALENIAMI RODZICÓW W SEKCJACH

POZOSTAŁE SEKCJE
Wysokość składki miesięcznej 50 zł za każdą sekcję.
OPŁATA ROCZNA ( jednorazowa) 450 zł jedno dziecko, jedna sekcja
Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu

ul. Mazowiecka 1, 78-100 Kołobrzeg
tel.: +48 94 722 05 12
e-mail: opp.kolobrzeg@interia.pl

Konto bankowe: BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr rachunku: 67 1600 1462 1874 3475 5000 0001
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 10.09.2018
numer KRS: 0000747939
NIP: 6711834180
REGON: 381266524

Zarząd Stowarzyszenia:


Czarnota Marta – Prezes Zarządu

Ilona Zawadzka – Skarbnik

Ewa Balza Plucińska – Sekretarz

Piotr Bogdanowicz – Członek Zarządu

Jolanta Wichowska - Członek Zarządu


Cele statutowe:

1) wszechstronna edukacja pozaszkolna wspierająca rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny,
2) wpieranie rozwoju artystycznego, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem dorobku kultury polskiej,
3) wpieranie procesu wychowawczego na wszystkich etapach rozwoju człowieka w jego środowisku społecznym, przy poszanowaniu prawa do wolności i godności,
4) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i postaw proekologicznych,
5) integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją i wychowaniem młodego pokolenia,  przeciwdziałanie zagrożeniom i wykluczeniu społecznemu.
Kołobrzeg 2022
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści