Stowarzyszenie - OPP

OPP
Przejdź do treści

Stowarzyszenie

Informacja dotycząca wpłat rodziców w roku szkolnym 2022/23

Zgodnie z porozumieniem Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w roku szkolnym 2022/23 wpłaty w ramach Rady Rodziców dokonywane będą na konto Stowarzyszenia Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej


- dla sekcji plastycznej przy uczestnictwie dwa razy w tygodniu 100 zł miesięcznie/raz w tygodniu 60 zł/
- pozostałe sekcje 80 zł miesięcznie/przy uczestnictwie minimum 2 razy w tygodniu/raz w tygodniu /50 zł miesięcznie
Wpłaty dokonujemy przez 10 miesięcy /od września do czerwca/. Przy jednorazowej wpłacie zniżka pomniejszona o jeden miesiąc
Wpłaty dokonujemy do 10 dnia miesiąca.

Wpłaty dokonujemy na konto: Stowarzyszenia Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Nr konta: 67 1600 1462 1874 3475 5000 0001

                 Tekst wpłaty:
wpłata na działalność statutową  Nazwa sekcji…………, imię i nazwisko dziecka……………., za miesiąc………

Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu

ul. Mazowiecka 1, 78-100 Kołobrzeg
tel.: +48 94 722 05 12
e-mail: opp.kolobrzeg@interia.pl

Konto bankowe: BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr rachunku: 67 1600 1462 1874 3475 5000 0001
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 10.09.2018
numer KRS: 0000747939
NIP: 6711834180
REGON: 381266524

Zarząd Stowarzyszenia:


Czarnota Marta – Prezes Zarządu

Krzysztof Ośliślok – Skarbnik

Ewa Balza Plucińska – Sekretarz

Piotr Bogdanowicz – Członek Zarządu

Jolanta Wichowska - Członek Zarządu


Cele statutowe:

1) wszechstronna edukacja pozaszkolna wspierająca rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny,
2) wpieranie rozwoju artystycznego, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem dorobku kultury polskiej,
3) wpieranie procesu wychowawczego na wszystkich etapach rozwoju człowieka w jego środowisku społecznym, przy poszanowaniu prawa do wolności i godności,
4) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i postaw proekologicznych,
5) integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją i wychowaniem młodego pokolenia,  przeciwdziałanie zagrożeniom i wykluczeniu społecznemu.
Kołobrzeg 2023
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści