Dokumenty - OPP

OPP
Przejdź do treści

Dokumenty

UKS
PROGRAM KLUB 2021

Dobiegł końca Program Klub realizowany w 2021 roku przez UKS OPP Powiat Kołobrzeski. Zadanie zostało powierzone przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dzięki programowi młodzież Naszego klubu mogła uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w sekcjach piłki siatkowej oraz szachowej. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską i cieszyły się dużym zainteresowanie przez cały okres trwania programu. Oprócz zajęć młodzież skorzystała również z zakupionego sprzętu i uczestniczyła w turniejach.
Dziękujemy za nieocenione wsparcie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zarząd UKS OPP Powiat Kołobrzeski informuje, że w dniu 21.06.2022 roku o godzinie 18:00 (drugi termin 18:30) w sali konferencyjnej OPP przy ul. Mazowieckiej 1 odbędzie się  Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIASPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI
W DNIU 21 06 2022r.

Powitanie.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
3.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej
6. Stwierdzenie kworum umożliwiające podejmowanie uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu UKS OPP Powiat Kołobrzeski
   z działalności w okresie pomiędzy zebraniami
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie pomiędzy zebraniami
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium dla Zarządu Klubu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie klubu.
13. Wybór władz Klubu:
     - Zarządu Klubu
     - Komisji Rewizyjnej
     - Ukonstytuowanie się Zarządu oraz podział zadań w komisji rewizyjnej
14. Uchwalenie programu sportowej, finansowej i organizacyjnej działalności klubu na rok 2022/23
     - organizacja w klubie, przedstawienie składu trenerskiego
15. Wolne wnioski
16. Zakończenie obrad.
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Pojiżej jest link do deklaracji członkowskiej UKS: deklaracja należy wypełnić i dostarczyć do siedziby OPP.
Kołobrzeg 2023
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści