Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Idź do spisu treści

Menu główne

Dokumenty

UKS


Zarząd UKS OPP Powiat Kołobrzeski informuje, że w dniu 20.06.2017 roku o godzinie 18:00 (drugi termin 18:30) w sali konferencyjnej OPP przy ul. Mazowieckiej 1 odbędzie się  Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu.


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI W DNIU 20.06.2017r.


Powitanie.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
3.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej
6. Stwierdzenie kworum umożliwiające podejmowanie uchwał.

7. Sprawozdanie Zarządu UKS OPP Powiat Kołobrzeski z działalności w okresie pomiędzy zebraniami
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie pomiędzy  zebraniami
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium dla Zarządu Klubu.
12. Wybór władz Klubu:
   -  Zarządu Klubu
   -  Komisji Rewizyjnej
 
-  Ukonstytuowanie się Zarządu oraz podział zadań w komisji  rewizyjnej
13. Uchwalenie programu sportowej, finansowej i organizacyjnej działalności klubu na rok 2017/18
   - organizacja w klubie, przedstawienie składu trenerskiego
14. wolne wnioski
15. Zakończenie obrad.


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Pojiżej jest link do deklaracji członkowskiej UKS:
deklaracja  należy wypełnić i dostarczyć do siedziby OPP.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego