Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Idź do spisu treści

Menu główne

Dokumenty

UKS

Zarząd UKS OPP Powiat Kołobrzeski informuje, że w dniu 6.06.2016 roku o godzinie 16:30 (drugi termin 17:00) w sali konferencyjnej OPP przy ul Mazowieckiej 1 odbędzie się coroczne Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu.

PORZĄDEK OBRAD:


1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Wybór komisji wniosków i uchwał.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Klubu.
11. Przyjęcie uchwał i wniosków.
12. Zakończenie obrad.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Pojiżej jest link do deklaracji członkowskiej UKS:
deklaracja  należy wypełnić i dostarczyć do siedziby OPP.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego