Misja - OPP

OPP
Przejdź do treści

Misja

Informacje o nas
Misja Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu wspomaga rozwój młodego człowieka poprzez współdziałanie z nim w podejmowaniu różnych form aktywności w czasie wolnym.

Mottem do pracy oświatowo-wychowawczej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej jest:
"Czynić życie dziecka piękniejszym i obronić to, co już zostało zrobione."

Ludzie nigdy nie przestają się uczyć i rozwijać. Uczymy się różnych rzeczy w różnych momentach naszego życia. Kształcimy się przede wszystkim w szkole, ale nie powinniśmy zaniedbywać możliwości uczenia się poza środowiskiem szkolnym. Wszystkie doświadczenia edukacyjne w życiu przyczyniają się do naszego rozwoju osobistego i prowadzą do lepszego zrozumienia środowiska, w którym żyjemy.
Działalność naszej placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży, jest szansą dla każdego, kto chce rozwijać swoje zainteresowania, talenty, pasje, kto szuka pomysłu, jak wartościowo zagospodarować swój wolny czas.
Jeśli i Ty  myślisz podobnie przyjdź do nas, a my zrobimy wszystko aby czas spędzony z nami był ciekawy, przyjemny i pożyteczny.
Kołobrzeg 2023
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści