Rada Rodziców - OPP

OPP
Przejdź do treści

Rada Rodziców

Rada Rodziców- Stowarzyszenie na rok szkolny 2021-2022
UCHWAŁA RADY RODZICÓW OPP W KOŁOBRZEGUNA ROK SZKOLNY 2011-2022

 
Zgodnie z porozumieniem Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w roku szkolnym 2021/22 wpłaty w ramach Rady Rodziców dokonywane będą na konto Stowarzyszenia Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej
 
Nr konta: 67 1600 1462 1874 3475 5000 0001
 
Tekst wpłaty:
 
wpłata na działalność statutową  Nazwa sekcji…………, imię i nazwisko dziecka……………., za miesiąc………
 

wysokości opłat w roku 2021/22
 
SEKCJA PLSTYCZNA 60zł miesięcznie /w przypadku gdy dziecko uczęszcza na zajęcia jeden raz w tygodniu/- opłata roczna jednorazowa 540zł
                              80zł miesięcznie /w przypadku gdy dziecko uczęszcza na zajęcia dwa razy w tygodniu/- opłata roczna jednorazowa 720zł
 
SEKCJA WOKALNA 60zł miesięcznie - opłata roczna jednorazowa 540zł

 
SEKCJE TANECZNE - SWON DANCE I TIRLITONKI ZGODNIE Z USTALENIAMI RODZICÓW W SEKCJACH

POZOSTAŁE SEKCJE
Wysokość składki miesięcznej 50 zł za każdą sekcję.
OPŁATA ROCZNA ( jednorazowa) 450 zł jedno dziecko, jedna sekcja
Kołobrzeg 2022
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści