Rada Rodziców - OPP

OPP
Przejdź do treści

Rada Rodziców

Rada Rodziców na rok szkolny 2019


UCHWAŁA RADY RODZICÓW OPP W KOŁOBRZEGUNA ROK SZKOLNY 2019-2020
Wysokość składki miesięcznej 50 zł za każdą sekcję.
OPŁATA ROCZNA ( jednorazowa) 450 zł jedno dziecko, jedna sekcja
SEKCJA PLSTYCZNA 60zł miesięcznie - opłata roczna jednorazowa 540zł

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców do 10-go każdego miesiąca

68 1160 2202 0000 0004 7525 6803

                                       z dopiskiem –
NAZWA SEKCJI…………, imię i nazwisko dziecka……………., za miesiąc………

Kołobrzeg 2021
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści