Nabór - OPP

OPP
Przejdź do treści

Nabór

Informacje o nas > Dokumenty
  
Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Ogłasza nabór dzieci i młodzieży do sekcji artystycznych, naukowych i sportowych działających w Placówce na rok szkolny 2020 - 2021
Harmonogram rekrutacji zamieszczony jest w zakładce – informacje o nas – dokumenty – wniosek o przyjęcie (dla dziecka, które pierwszy raz chce zapisać się do sekcji)   lub deklaracja kontynuacji (dla dziecka, które chce kontynuować zajęcia w sekcji)

Harmonogram rekrutacji
 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
 
na rok 2020/2021
Wykaz wolnych miejsc w kołach zainteresowań w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu na rok szkolny 2020/2021
 
Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia – druk w zakładce informacje o nas -dokumenty- deklaracja - wniosek
Zajęcia Taneczne
LP
Nazwa koła
Wiek uczestnika
Ilość wolnych miejsc
1
Zespół taneczny - Swan dance – mini
4/5-7/8
0
2
Swan dance – I
Swan Dance – II
Swan Dance – III
9-11/12
  12-19
mieszana
0
 0  
0
3
Zespół taneczny - Tirlitonki I
od 13 lat
5
4
Zespół taneczny Tirlitonki II - Taniec współczesny – inscenizacja taneczna
Od 7-8 lat
6
5
Taneczno – gimnastyczne
nauka i doskonalenie podstawowych elementów akrobatycznych. Łączenie elementów akrobatycznych w tanecznej choreografii - tworzenie układów gimnastyczno-tanecznych
 gr - I
 gr - II
 gr - III5-8
 9-11
 od 12 lat2
2
 2
Zajęcia Plastyczne
1
Techniki plastyczne
od 11 lat
5
2
Malarstwo   i rysunek dziecięcy
od 6 - 10 lat
3
3
Malarstwo i rysunek
od 11 - 18 lat
4
4
Pracownia dekoratorska
od 7 lat
3
5
Odkrywcy sztuki
od 6-10 lat
5
Zajęcia naukowe
1
Astronomiczne
od 14 lat
3
2
RECYTATORSKO FILOZOFICZNE indywidualne konsultacje, zajęcia w grupie, praca z tekstem, ćwiczenia ruchu, gestu, oddychania i artykulacji, przygotowanie do konkursów i innych form indywidualnej oraz grupowej publicznej prezentacji.
Filozofia dla zainteresowanych- ćwiczenia, pogadanki, dyskusje i wykłady z filozofii oraz zagadnień okołofilozoficznych (kultura, nauka, sztuka, cywilizacja); przygotowanie do uczestnictwa w Olimpiadzie Filozoficznej.od 8 lat5
Zajęcia muzyczne

1
Wokalne – zespoły wokalne:Promyczki”, „For fun”, „Midnight”, „Disharmonic team”, „Chatterboxes”, „Fistaszki”
od 7 lat
0

2
Wokalne   – soliści   
Nauka  prawidłowej emisji  głosu, dykcji, intonacji. Interpretacja   piosenki. Udział w konkursach, przeglądach, prezentacje  wokalne    i występy.

od 7 lat

8
3
Muzyczno teatralne – szanty.   Nauka gry na instrumentach, morska przygoda – piosenka szantowa
od 7 lat
5
4
Nauka gry na gitarze   Nauka podstaw gry na gitarze klasycznej
od 7 lat
5
Zajęcia sportowe
1
Pływackie - I    Nauka pływania
od 5-9 lat
2
2
Pływackie  - II   doskonalenie pływania
od 10-13 lat
2
3
Pływackie – III  doskonalenie pływania, przygotowania do zdobywania karty pływackiej, patentu płetwonurka i ratownika wodnego
od 14 lat
2
4
Szachowe   -  nauka gry w szachy, starty w turniejach szachowych
od 9 lat
8
5
Piłka siatkowa dziewcząt    (Nauka i doskonalenie gry w piłke siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe)
 gr – I
  
gr – II
 
gr – III

gr - IV


od 8- 9 lat
 
od 10- 12 lat
 
od 13-14 lat
 
 od 15 lat


10

6

4

2
6
Piłka siatkowa chłopców      (Nauka i doskonalenie gry w piłke siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe)
 gr I
 
gr II
 
 gr III


10- 12 lat
 
13-15 lat
 
od 15


7

6

2
7
Piłka siatkowa plażowa          /Nauka i doskonalenie gry w piłke siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
od   14 lat
4
8
Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe
 Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe z elementami piłki siatkowej  Dziewczęta i chłopcy szkoła podstawowa

od 10 lat

10
9
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców w gminach – Siemyśl, Wrzosowo, Gościno
Szkoły
 podstawowe
Telefon do instruktora
Kołobrzeg 2020
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści