Nabór - OPP

OPP
Przejdź do treści

Nabór

Przyjęcia do sekcji
  
Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Ogłasza nabór dzieci i młodzieży do sekcji artystycznych, naukowych i sportowych działających w Placówce na rok szkolny 2023 - 2024
Harmonogram rekrutacji zamieszczony jest w zakładce – informacje o nas – dokumenty – wniosek o przyjęcie (dla dziecka, które pierwszy raz chce zapisać się do sekcji)   lub deklaracja kontynuacji (dla dziecka, które chce kontynuować zajęcia w sekcji).

Harmonogram rekrutacji
 Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
 Na rok 2023/2024
LP
Termin
Rodzaj czynności
1
20.04.2023
20.05.2023
Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, rodzice/opiekunowie pobierają ze strony internetowej
 
Deklarację kontynuacji
Po wypełnieniu i podpisaniu dostarczają ja do placówki.
 
deklaracje dostarczyć można na dwa sposoby: pocztą elektroniczną -skan z podpisem rodzica lub bezpośrednio dostarczenie deklaracji do placówki.
2
25.05.2023
Wywieszenie listy z informacją o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach.
3
25.05.2023
20.06.2023
Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie po raz pierwszy dziecka do OPP
 
Wniosek o przyjęcie do wybranej sekcji
wniosek dostarczyć można na dwa sposoby: pocztą elektroniczną -skan z podpisem rodzica lub bezpośrednio dostarczenie wniosku do placówki.
4
23.06.2023
Wywieszenie listy kandydatów przyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach.
5
Od 1.09.2023
Nabór uzupełniający w ciągu całego roku szkolnego - bezpośrednio u prowadzącego instruktora.
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
 Wykaz wolnych miejsc w kołach zainteresowań rok szkolny 2023/2024
 Informujemy, że dzieci i młodzież, które uczestniczyły w zajęciach w roku szkolnym 2022/23 i złożyły w terminie deklaracje kontynuacji w zajęciach – wszystkie zostały przyjęte.          * oferta zajęć może ulec zmianie od września lub w trakcie roku szkolnego
Zajęcia Taneczne
LP
Nazwa koła
Wiek uczestnika
Ilość wolnych miejsc
1
Swan Dance – Marta Herbowska


2
Swan dance – I
 Swan Dance – II
 Swan Dance – III
 Swan Dance IV
5-7
 8-11
 11–13/grupa turniej/
 14 – 18 /  turniejowa/
5
5
10
5
3
Zespół taneczny – Martyna Małetko „Mafama” I
od 13 lat
4
4
Zespół taneczny „Mafama”II - Taniec współczesny – inscenizacja taneczna
Od 7-8 lat
Brak wolnych miejsc
5
Taneczno – gimnastyczne -Ewa Balza -Plucińska
nauka i doskonalenie podstawowych elementów akrobatycznych. Łączenie elementów akrobatycznych w tanecznej choreografii - tworzenie układów gimnastyczno-tanecznych
gr - I
gr - II
gr -III
  
5-8
9-11
od 12 lat

I- Brak wolnych miejsc
2
3
Zajęcia Plastyczne /Magdalena Kondraciuk, Beata dąbrowska/
1
Techniki   plastyczne
od 11 lat
3
2
Malarstwo i rysunek dziecięcy
od 6 - 10 lat
3
3
Malarstwo i rysunek
od 11 - 18 lat
3
4
Pracownia dekoratorska
od 7 lat
3
5
Odkrywcy sztuki
od 6-10 lat
3
Zajęcia dydaktyczno - naukowe
1
Astronomiczne /Marek Muciek/
Od 14 lat
Brak wolnych miejsc
2
RECYTATORSKO FILOZOFICZNE/W. Czaplewski/ indywidualne konsultacje, zajęcia w grupie, praca z tekstem, ćwiczenia ruchu, gestu, oddychania i artykulacji, przygotowanie do konkursów i innych form indywidualnej oraz grupowej publicznej prezentacji.
 Filozofia dla zainteresowanych- ćwiczenia, pogadanki, dyskusje i wykłady z filozofii oraz zagadnień okołofilozoficznych (kultura, nauka, sztuka, cywilizacja); przygotowanie do uczestnictwa w Olimpiadzie Filozoficznej
Dzieci od 8 lat
 
 młodzież szkoły średnie
6

6
Zajęcia muzyczne
1
Wokalna – Edyta Tetera
zespoły wokalne: „Promyczki”, „For fun”, „Midnight”, „Disharmonic team”, „Chatterboxes”, „Fistaszki”.
od   7 lat
Brak wolnych miejsc
2
Wokalna – Edyta Tetera
Soliści   
Nauka  prawidłowej emisji  głosu, dykcji, intonacji. Interpretacja piosenki. Udział w konkursach, przeglądach, prezentacje  wokalne  i występy.
od 7 lat
Brak wolnych miejsc
3
Muzyczno teatralna – Bolko Służewski
Nauka gry na instrumentach,
morska przygoda – piosenka szantowa
od 7 lat
8
4
Nauka gry na gitarze -Joanna Piotrowska
Nauka podstaw gry na gitarze klasycznej
od 7- 10 lat
5
5
Nauka   gry na keyboardzie i akordeonie – Łukasz Nowakowski
dzieci od 7 lat
młodzież szkoły średnie
4
4
Zajęcia sportowe
1
Pływacka – Michał Mieczkowski
I - Nauka pływania dla poczatkujących
od 7-10 lat
8
2
Pływacka   – II
doskonalenie pływania, przygotowania do   zdobywania karty pływackiej, patentu płetwonurka i ratownika wodnego
od 14 lat
Brak wolnych miejsc
3
Szachowa
nauka gry w szachy, starty w turniejach szachowych
od 9 – 18 lat
7
4
Piłka siatkowa dziewcząt- Krzysztof Ośliślok, Piotr Bogdanowicz, Teresa Rutkowska, Monika Szpak, Kamila Tłoczek,
gr I i II - Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe z elementami piłki siatkowej.
gr III i IV nauka i doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe/
gr - I
gr - II
gr - III
 gr - IVRoczniki:
 
 
 
 
2015, 2014, 2013
2012, 2011
2010, 2009
2008, 200714
10
10
8
5
Piłka siatkowa chłopców – Dariusz Bajko, Dariusz Cholka, Krzysztof Ośliślok
gr I i II - Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe z elementami piłki siatkowej.
gr III i IV nauka i doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe/
gr I
gr II
gr III

  
Roczniki
  2013,   2012, 2011
2010,   2009
2008,   2007


10
10
7
6
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców w gminie Gościno – Dariusz Bajko
Szkoły podstawowe
10
Swan Dance Zaprasza

najmłodszych (5-11) na lekcje otwartą 15.06. godz. 16:30 - 17:15
nieco starszych (12 +grupy turniejowe) na CASTING 15.06. godz. 18-19
szukamy osób pracowitych z pasją do tańca

Gwarantujemy: - dużo emocji - warsztaty doskonalące - mnóstwo tańca - oraz zabawy oczywiście taneczne
Miejsce: OPP ul. Mazowiecka 1
Wniosek o przyjęcie: http://www.opp.kolobrzeg.pl/nabor.html   Wniosek przynosimy 15.06.
Kołobrzeg 2023
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści