Nabór - OPP

OPP
Przejdź do treści

Nabór

Przyjęcia do sekcji
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ogłasza nabór dzieci i młodzieży do sekcji
artystycznych, naukowych i sportowych działających w Placówce
na rok szkolny 2024 – 2025
 
 
Harmonogram rekrutacji zamieszczony jest w zakładce:
 
– przyjęcia do sekcji – nabór – w informacji są zakładki z wnioskiem o przyjęcie/dla dziecka, które pierwszy raz chce zapisać się do sekcji/   lub deklaracja /dla dziecka, które chce kontynuować zajęcia w sekcji/
 
-        harmonogram rekrutacji
-        wykaz kół zainteresowań
-        druk - deklaracja kontynuacji w zajęciach w kolejnym roku szkolnym
-        druk - wniosek o przyjęcie na zajęcia dla nowych dzieci
LINK do pobrania Deklarację kontynuacji
 
Harmonogram rekrutacji
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
na rok szkolny 2024/2025
1
20.04.2024 r -20.05.2024 r
Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, rodzice/opiekunowie pobierają ze strony internetowej: Deklarację kontynuacji
 
Po wypełnieniu i podpisaniu dostarczają ja do placówki.
deklaracje dostarczyć można na dwa sposoby: pocztą elektroniczną -skan z podpisem rodzica lub bezpośrednio dostarczenie deklaracji do placówki.
2
25.05.2024 r
Wywieszenie listy z informacją o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach
3
25.05.2024 r -20.06.2024 r
Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie po raz pierwszy dziecka do OPP. Wniosek pobieramy ze strony internetowej: Wniosek o przyjęcie do wybranej sekcji
 
Po wypełnieniu i podpisaniu dostarczają ja do placówki.
wniosek dostarczyć można na dwa sposoby: pocztą elektroniczną -skan z podpisem rodzica lub bezpośrednio dostarczenie wniosku do placówki
4
26.06.2024 r
Wywieszenie listy kandydatów przyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach
5
Od
 
01.09.2024 r
Nabór uzupełniający w ciągu całego roku szkolnego - bezpośrednio u prowadzącego instruktora
Wykaz kół zainteresowań w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu na rok szkolny 2024/2025
* oferta zajęć może ulec zmianie od września lub w trakcie roku szkolnego
LP.
Nazwa koła
Wiek uczestnika
Ilość wolnych miejsc
ZAJĘCIA TANECZNE
1.
Zespół taneczny - Swan dance – mini
4/5-7/8

2.
Swan dance – I
Swan Dance – II
Swan Dance – III
(5 - 8 lat) - na casting 25.06. w godz.   16:00-16:30
-starszych:                     
(9-11 lat) - na casting 25.06. w godz. 16:45-17:30\         
(12 lat + grupy turniejowe) na casting 25.06. w godz. 17:45-18:45
W Swan Dance szukamy osób pracowitych, z pasją dotańca.
Gwarantujemy:
- dużo emocji,
- warsztaty doskonalące,
- mnóstwo tańca,
- oraz zabawy (oczywiście taneczne).
9-11/12
12-19
mieszana
casting 25.06
3.
Zespół taneczny – „Mafama” I
od 13 lat
4
4.
Zespół taneczny „Mafama”II - Taniec współczesny – inscenizacja taneczna
Od 7-8 lat
Brak wolnych miejsc
5.
Taneczno – gimnastyczne -Ewa Balza -Plucińska
nauka i doskonalenie podstawowych elementów akrobatycznych. Łączenie elementów akrobatycznych w tanecznej choreografii - tworzenie układów gimnastyczno-tanecznych
gr - I
gr - II
gr - III

5-8
9-11
od 12 lat

2
2
2
ZAJĘCIA  PLASTYCZNE
1,
Techniki plastyczne
od 11 lat
3
2.
Malarstwo i   rysunek dziecięcy
od 6 - 10 lat
3
3.
Malarstwo i rysunek
od 11 - 18 lat
3
4.
Rękodzieło artystyczne,  dekoratorstwo
od 7 lat
3
5.
Odkrywcy sztuki
od 6-10 lat
3
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-NAUKOWE
1.
Astronomiczne
Od 14 lat
Brak wolnych miejsc
2.
Recytatorsko filozoficzne
zapraszam licealistów zainteresowanych filozofią (w tym olimpiadą filozoficzną) - środa 17:00
zapraszam chętnych do nauki recytacji i umiejętności scenicznych - w godzinach podanych na stronie opp
zapraszam młodych poetów i początkujących literatów - jw.

10
ZAJĘCIA MUZYCZNE
1.
Wokalna – Edyta Tetera
zespoły wokalne: „Promyczki”, „For fun”, „Midnight”, „Disharmonic team”, „Chatterboxes”, „Fistaszki”.
od 7 lat
4
2.
Wokalna – Edyta   Tetera soliści  
Nauka  prawidłowej emisji  głosu, dykcji, intonacji. Interpretacja   piosenki. Udział w konkursach, przeglądach, prezentacje  wokalne    i występy.
od 7 lat
Brak wolnych miejsc
3.
Muzyczno teatralna – Bolko Służewski
Nauka gry na instrumentach: ukulele, gitara, pianino
morska przygoda – piosenka szantowa
od 7 lat
8
4.
Nauka gry na   gitarze
Nauka podstaw gry na gitarze   klasycznej
od 7 - 10 lat
7
5.
Nauka gry na keyboardzie i akordeonie – Łukasz Nowakowski
od 7 lat
5
ZAJĘCIA SPORTOWE
1.
Pływacka I –Michał Mieczkowski
Doskonalenie pływania
od 9 - 13 lat
5
2.
Pływacka – II     doskonalenie pływania, przygotowania do zdobywania karty pływackiej, patentu płetwonurka i ratownika wodnego
od 14 lat
4
3.
Szachowa -Leon Bręgoszewski
nauka gry w szachy, starty w turniejach szachowych
od 9 – 18 lat
6
4.
Piłka siatkowa dziewcząt- Krzysztof Ośliślok, Piotr Bogdanowicz, Monika Szpak, Paulina Terczyńska/UKS/, Paulina Ogińska/UKS/
/Nauka i doskonalenie gry w piłke siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe/
gr - I
gr - II
gr - III
gr - IV
od 8- 9 lat
od 10- 12 lat
od 13-14 lat
od 15 lat
14
5.
Piłka siatkowa   chłopców – Dariusz Bajko, Dariusz Cholka(UKS), Krzysztof Ośliślok, Łukasz   Szulc(UKS)
/Nauka i   doskonalenie gry w piłke siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy   sportowe/
gr I
gr II
gr III
10 - 12 lat
13 -15 lat
od 15

10
6.
Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe – Teresa Rutkowska – gry i zabawy ruchowe z elementami piłki siatkowej  Dziewczęta i chłopcy szkoła podstawowa
od 10 lat
4
7.
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców w gminie GościnoDariusz Bajko
Szkoły podstawowe
5
Kołobrzeg 2023
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści