Nabór - OPP

OPP
Przejdź do treści

Nabór

Przyjęcia do sekcji
  
Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Ogłasza nabór dzieci i młodzieży do sekcji artystycznych, naukowych i sportowych działających w Placówce na rok szkolny 2021 - 2022
Harmonogram rekrutacji zamieszczony jest w zakładce – informacje o nas – dokumenty – wniosek o przyjęcie (dla dziecka, które pierwszy raz chce zapisać się do sekcji)   lub deklaracja kontynuacji (dla dziecka, które chce kontynuować zajęcia w sekcji) Ankieta

Harmonogram rekrutacji
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
na rok 2021/2022
Harmonogram rekrutacji
 Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
 Na rok 2021/2022
LP
Termin
Rodzaj czynności
1
15.04.2021-15.05.2021
Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, rodzice/opiekunowie pobierają ze strony internetowej
 
Deklarację kontynuacji
 
Po wypełnieniu i podpisaniu dostarczają ja do placówki.
W obecnej sytuacji dostarczyć deklaracje można na 3 sposoby: pocztą elektroniczną(bez podpisu-podpis w terminie późniejszym), pocztą elektroniczną -skan z podpisem rodzica, dostarczenie do placówki.
2
28.05.2021
Wywieszenie listy z informacją o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach
3
28.05.2021-11.06.2021
Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie po raz pierwszy dziecka do OPP
 
Wniosek o przyjęcie do wybranej sekcji
 
W obecnej sytuacji dostarczyć deklaracje można na 3 sposoby: pocztą elektroniczną(bez podpisu-podpis w terminie późniejszym), pocztą elektroniczną-skan z podpisem rodzica, dostarczenie do placówki.
4
18.06.2021
Wywieszenie listy kandydatów przyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach
5
Od 1.09.2021
Nabór uzupełniający w ciągu całego roku szkolnego- bezpośrednio u prowadzącego instruktora
Ilość wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach OPP
Nazwa zajęć
Grupa wiekowa
Treść zajęć
Ilość wolnych miejsc
Nauczyciel prowadzący
Sekcja wokalna
         
przedszkolaki
  
Szkoły:   podstawowe
       
 
ponadpodstawowe
Nauka śpiewu piosenek z różnych gatunków muzycznych, koncertowanie
5
Edyta Tetera
Sekcja taneczna
Wiek szkolny różne poziomy
Zespół taneczny „Tirlitonki”
3
Agata Chimko
Sekcja taneczna
4-6lat, wiek szkolny różne poziomy
Zespół taneczny „Tirlitonki”
3
Martyna Małetko
Sekcja taneczno-baletowa
Wiek szkolny różne poziomy
Zespół taneczny „Swan Dance”
0
Marta Herbowska
Sekcja taneczno- gimnastyczna
Wiek szkolny różne poziomy
Nauka elementów gimnastycznych i tanecznych
3
Ewa Balza
Sekcja szachowa
Wiek szkolny różne poziomy
Nauka gry w szachy, starty w turniejach szachowych
8
Leon Bręgoszewski
Sekcja pływacka
Wiek szkolny różne poziomy
Doskonalenie nauki pływania, przygotowanie do zdobywania patentów: karty pływackiej, ratownika i płetwonurka
10
Michał Mieczkowski
Sekcja plastyczna
Wiek szkolny różne poziomy
Malarstwo, rzeźba w glinie, rysunek, witraż,
8
Magdalena Kondraciuk
Sekcja plastyczna
Wiek szkolny różne poziomy
Projektowanie, rysunek, szycie, rękodzieło
6
Beata Dąbrowska
Sekcja gitarowa
Szkoła   podstawowa
Nauka podstaw gry na gitarze klasycznej
10
Joanna Piotrowska
Sekcja astronomiczna
Szkoły ponadpodstawowe
Ciekawi wszechświata - Czasem bywa u nas romantycznie, a czasem matematycznie. Przy bezchmurnym niebie poznajemy niebo teleskopami i gołym okiem.
0
Marek Muciek
Sekcja recytatorsko - filozoficzna
Wiek szkolny różne poziomy
indywidualne konsultacje, zajęcia w grupie, praca z tekstem, ćwiczenia ruchu, gestu, oddychania i artykulacji, przygotowanie do konkursów i innych form indywidualnej oraz grupowej publicznej prezentacji.Filozofia dla zainteresowanych- ćwiczenia, pogadanki, dyskusje i wykłady z filozofii oraz zagadnień okołofilozoficznych (kultura, nauka, sztuka, cywilizacja);przygotowanie do uczestnictwa w Olimpiadzie Filozoficznej.
10
Wojciech   Czaplewski
Sekcja wokalno   -instrumentalna
Wiek szkolny różne poziomy
Nauka gry na instrumentach, morska przygoda – piosenka szantowa
10
Bolko Służewski
Sekcja sportowa – piłka siatkowa
Dziewczęta -VII – VIII szkoła ponadpodstawowa
Nauka i doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
8
Krzysztof Ośliślok
Sekcja sportowa   – piłka siatkowa
         
Dziewczęta   V- VIII klasa szkoła podstawowa
       
 
Ponadpodstawowa I klasa
Nauka i doskonalenie gry w piłke siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
8
Piotr Bogdanowicz
Sekcja sportowa – piłka siatkowa
Dziewczęta i chłopcy szkoła ponadpodstawowa
Piłka siatkowa plażowa - nauka i doskonalenie, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
8
Leszek Kowalewski
Sekcja sportowa – piłka siatkowa
Chłopcy VI – VIII klasa szkoła ponadpodstawowa
Nauka i doskonalenie gry w piłke siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
12
Leszek Kowalewski
Sekcja sportowa   – piłka siatkowa
Chłopcy I – II klasa szkoły podstawowej
Nauka i doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
3
Waldemar Pankiewicz
Sekcja sportowa – piłka siatkowa Siemyśl
Dziewczęta i   chłopcy
Nauka i   doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
0
Kazimierz Kropidłowski
Sekcja sportowa   – piłka siatkowa Gościno
         
Dziewczęta   i chłopcy
       
 
Kl IV-VIII
Nauka i   doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy   sportowe
         
Gr I    14
       
 
Gr II 10
Dariusz Bajko
Sekcja sportowa -ogólnorozwojowa
Chłopcy szkoła podstawowa klasy I -IV
Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe
10
Stefan Rebelski
Sekcja sportowa   -ogólnorozwojowa
Dziewczęta klasy I-IV szkoła podstawowa
Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe – gry zespołowe
7
Teresa Rutkowska
Sekcja sportowa-ogólnorozwojowa
Dziewczęta kl I-IV SP
Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe – gry zespołowe
10
Maria Wnukowska

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU DZIECI I MŁODZIEŻY NA WOLNE MIEJSCA W SEKCJACH ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2021/22
Sekcje sportowe:
do sekcji sportowych – szachowej, piłki siatkowej, pływackiej, sportowej – ogólnorozwojowej – wszystkie dzieci zostały przyjęte (szczegółowe informacje dotyczące zajęć podane zostaną na stronie internetowej 30 sierpnia)
Sekcje taneczne:
Zgodnie z wykazem wolnych miejsc w sekcjach informujemy, że brak jest wolnych miejsc w sekcji tańca „Swan Dance”– osoby, które we wniosku wskazały drugi wybór do sekcji taneczno-gimnastycznej lub „Tirlitonki” – zostały przyjęte do tych sekcji zgodnie z kolejnością wskazania /szczegóły przyjęcia – kontakt telefoniczny z nauczycielem wskazanej sekcji
E. Balza - 606713369, A. Chimko - 602267113, M. Małetko – 502048765
Sekcje artystyczne:
Wokalna – decyzja o przyjęciu do sekcji po przesłuchaniu, które odbędzie się w dniach 22 i 23 czerwca o godzinie 16:00 (Zapraszamy)
do sekcji – nauki gry na gitarze, wokalno-instrumentalnej/szanty/, plastycznej, recytatorsko -filozoficznej – wszystkie dzieci zostały przyjęte (szczegółowe informacje dotyczące zajęć podane zostaną na stronie internetowej 30 sierpnia)
Wszystkie dzieci zapraszamy na zajęcia w nowym roku szkolnym.
Kołobrzeg 2021
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści