Nabór - OPP

OPP
Przejdź do treści

Nabór

Przyjęcia do sekcji
  
Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Ogłasza nabór dzieci i młodzieży do sekcji artystycznych, naukowych i sportowych działających w Placówce na rok szkolny 2022 - 2023
Harmonogram rekrutacji zamieszczony jest w zakładce – informacje o nas – dokumenty – wniosek o przyjęcie (dla dziecka, które pierwszy raz chce zapisać się do sekcji)   lub deklaracja kontynuacji (dla dziecka, które chce kontynuować zajęcia w sekcji).

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU DZIECI I MŁODZIEŻY NA WOLNE MIEJSCA W SEKCJACH ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
 
NA ROK SZKOLNY 2022/23
 
Sekcje sportowe:
Szachowa - wszystkie dzieci które, złożyły wnioski o przyjęcie na zajęcia zostały przyjęte
Pływacka – osoby które złożyły wniosek o przyjęcie na zajęcia proszone są o kontakt z nauczycielem – 605441959
sportowa – ogólnorozwojowa - piłki siatkowej - dzieci które złożyły wnioski zostały przyjęte – Zapraszamy wszystkie dzieci, które złożyły wnioski o przyjęcie a także wszystkie chętne do udziału w zajęciach sportowych z elementami minisiatkówki na spotkanie organizacyjne 7 września /środa/ o godzinie 16:00 klasy II – IV i 17:15 klasy V-VI/pytania tel 608075951/

Sekcje taneczne:
„Swan Dance” P. Marta Herbowskawyniki rekrutacji - 22.06.2022r odbyła się rekrutacja do zespołu Swan Dance w której wzięło udział 40 dzieci w wieku od lat 4 do 14. Do zespołu zostało przyjętych 20 dzieci - o wynikach rekrutacji można dowiedzieć się wysyłając SMS na nr telefonu 883 545 962 o treści „ imię i nazwisko dziecka – nabór Swan Dance” Zapraszamy do naboru uzupełniającego – do grupy IV dzieci w wieku 12 +. Już teraz można wysłać wniosek o przyjęcie na adres mailowy marta.herbata@gmail.com. Nabór odbędzie się pod koniec sierpnia – o terminie poinformujemy.

Sekcja - taneczno-gimnastyczna P. Ewa Balza Plucińska/ 606713369/- wszystkie dzieci, które złożyły wnioski zostały przyjęte – także te które nie dostały się do innej sekcji tanecznej z pierwszego wyboru a wskazały w/w sekcję jako drugi wybór.

Sekcja - taneczna „Tirlitonki” – P. Agata Cimko i Martyna Małetko - informujemy, że do sekcji tanecznej Tirlitonki, zostały przyjęte dzieci z rocznika 2011. Prosimy o kontakt w sprawie zajęć na początku września pod numerem 502.048-765. Z przykrością informujemy, iż na chwilę obecną, w związku z brakiem miejsc, dzieci z roczników 2017 - 2018 nie zostały przyjęte do sekcji.  Prosimy o kontakt pod w/w numerem na początku września, po weryfikacji ilości członków grupy.

Sekcje artystyczne:  
sekcja wokalna –dzieci, które złożyły wnioski o przyjęcie do sekcji a nie były na przesłuchaniu proszone są o zgłoszenie się do pracowni muzycznej 2 września o godz 16 00.
 
nauka gry na gitarze – wszystkie dzieci które, złożyły wnioski o przyjęcie na zajęcia zostały przyjęte/jeszcze są wolne miejsca/
 
wokalno-instrumentalnej/szanty/- wszystkie dzieci które, złożyły wnioski o przyjęcie na zajęcia zostały przyjęte /jeszcze są wolne miejsca/
 
nauki gry na akordeonie/dr Łukasz Nowakowski/ - dzieci, które złożyły wnioski o przyjęcie zostały przyjęte – dodatkowo są jeszcze wolne miejsca i zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią muzykę, chcą poznać ją z profesjonalnego punktu widzenia i nauczyć się grać na instrumencie utwory/piosenki jakie chcą/ to zapraszamy do nauki:
* gry na keyboardzie lub akordeonie
*nauki pisania i czytania nut
*lekcje indywidualne a z czasem również zespołowe

Sekcje plastyczne - wszystkie dzieci które, złożyły wnioski o przyjęcie na zajęcia zostały przyjęte

sekcje naukowo -dydaktyczne – astronomiczna – młodzież która złożyła wnioski o przyjęcie na zajęcia proszona jest o kontakt telefonicznyM. Muciek  691988253

recytatorsko -folozoficzna – dzieci które złożyły wnioski zostały przyjęte – dodatkowo zapraszamy od września  wszystkich chętnych na zajęcia w formie warsztatów literackich dla młodych adeptów sztuki pisania – poetów i prozaików pragnących doskonalić swój warsztat; wsparcie przygotowań do konkursów literackich i publikacji. Wnioski o przyjęcie można składać w biurze Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
 
Zapraszamy dzieci na nabór uzupełniający do sekcji w których są jeszcze wolne miejsca.
Życzymy wesołych wakacji i wszystkie przyjęte dzieci zapraszamy na zajęcia w nowym roku szkolnym.

Poniżeej film z naboru uzupełniającego do sekcji Swan Dance.
Harmonogram rekrutacji
 Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
 Na rok 2022/2023
LP
Termin
Rodzaj czynności
1
20.04.2022 - 20.05.2022
Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, rodzice/opiekunowie pobierają ze strony internetowej
 
 
Deklarację kontynuacji
 
Po wypełnieniu i podpisaniu dostarczają ja do placówki.
 
deklaracje dostarczyć można na dwa sposoby: pocztą elektroniczną -skan z podpisem rodzica lub bezpośrednio dostarczenie deklaracji do placówki.
2
25.05.2022
Wywieszenie listy z informacją o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach.
3
25.05.2022-20.06.2022
Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie po raz pierwszy dziecka do OPP
 
 
Wniosek o przyjęcie do wybranej sekcji
 
wniosek dostarczyć można na dwa sposoby: pocztą elektroniczną -skan z podpisem rodzica lub bezpośrednio dostarczenie wniosku do placówki.
4
24.06.2022
Wywieszenie listy kandydatów przyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach.
5
Od 1.09.2022
Nabór uzupełniający w ciągu całego roku szkolnego- bezpośrednio u prowadzącego instruktora.
Kołobrzeg 2022
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści