Harmonogram rekrutacji - OPP

OPP
Przejdź do treści

Harmonogram rekrutacji

Informacje o nas > Dokumenty
Harmonogram rekrutacji
 Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
 Na rok 2023/2024
LP
Termin
Rodzaj czynności
1
20.04.2023
20.05.2023
Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, rodzice/opiekunowie pobierają ze strony internetowej
 
Deklarację kontynuacji
Po wypełnieniu i podpisaniu dostarczają ja do placówki.
 
deklaracje dostarczyć można na dwa sposoby: pocztą elektroniczną -skan z podpisem rodzica lub bezpośrednio dostarczenie deklaracji do placówki.
2
25.05.2023
Wywieszenie listy z informacją o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach.
3
25.05.2023
20.06.2023
Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie po raz pierwszy dziecka do OPP
 
Wniosek o przyjęcie do wybranej sekcji
wniosek dostarczyć można na dwa sposoby: pocztą elektroniczną -skan z podpisem rodzica lub bezpośrednio dostarczenie wniosku do placówki.
4
23.06.2023
Wywieszenie listy kandydatów przyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach.
5
Od 1.09.2023
Nabór uzupełniający w ciągu całego roku szkolnego - bezpośrednio u prowadzącego instruktora.
Kołobrzeg 2023
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści