Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Idź do spisu treści

Menu główne

Dziewcząt Bajko - Gościno

Sekcje > Sportowe > Piłka siatkowa - gimnazjaliści

Celem zajęć jest:
1. Upowszechnianie rekreacyjnych i zdrowotno - higienicznych walorów gry w piłkę siatkową.
2. Wzbudzanie trwałego zamiłowania do uprawiania siatkówki.
3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa i emocjonalnego zaangażowania na zajęciach.
4. Dostosowanie (w początkowym okresie szkolenia) reguł gry do aktualnych umiejętności grających.
5. Wszechstronne oddziaływanie na cały aparat ruchowy.
6. Kontrola nad indywidualnym rozwojem i postępem umiejętności gry każdego zawodnika z osobna.
7. Stosowne dozowanie obciążeń treningowych zgodnie z zasadami teorii treningu sportowego dzieci i młodzieży.
8. Opanowanie podstawowych elementów technicznych.
9. Gromadzenie doświadczeń praktycznych.
10. Wpajanie respektu i szacunku dla wyniku sportowego.
11. Stwarzanie sytuacji do kształtowania postaw proaktywnych.

Już od sześciu lat jesteśmy jesteśmy współorganizatorem i uczestnikiem Międzypowiatowej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt. W kolejnej VI edycji udział biorą zespoły z Niechorza, Rymania, OPP Kołobrzeg I, OPP Kołobrzeg II, Drzonowa, Ustronia Morskiego, Karlina i Gościna. Drużyny grają w jednej grupie rozgrywkowej w systemie każdy z każdym.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uprawiania siatkówki !!!

Zajęcia
dla klas szkoły podstawowej i gimnazjum, dziewczynki
Zajęcia odbywają się:

         Poniedziałek: 15.00-16.30
         Wtorek: 15.00-16.30
         Czwartek:  15.00-16.30               

w hali Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Gościnie ul. Grunwaldzka 14

Prowadzący zajęcia - nauczyciel wychowania fizycznego  - Dariusz Bajko

Terminarz rozgrywek
Międzypowiatowej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt w sezonie 2012/2013


Termin I   12/16 listopada
GOŚCINO –NIECHORZE    
DRZONOWO - OPP KOŁOBRZEG        
                KARLINO - RYMAŃ    

Termin II 19/23 listopada
RYMAŃ – DRZONOWO                
 OPP KOŁOBRZEG –  GOŚCINO      
KARLINO–- NIECHORZE    

Termin III   26/30 listopada
NIECHORZE -OPP KOŁOBRZEG                 
DRZONOWO - KARLINO      
GOŚCINO – RYMAŃ       
    
Termin IV  3/7 grudnia
DRZONOWO- GOŚCINO           
RYMAŃ - NIECHORZE    
  OPP KOŁOBRZEG – KARLINO   

Termin V   10/14 grudnia
GOŚCINO –-  KARLINO    
OPP KOŁOBRZEG RYMAŃ   
NIECHORZE-DRZONOWO   

Termin VI  17/21 grudnia               
OPP KOŁOBRZEG – DRZONOWO
NIECHORZE -GOŚCINO   
RYMAŃ – KARLINO   

Termin VII   7/11 stycznia

GOŚCINO – OPP KOŁOBRZEG   
NIECHORZE -KARLINO
DRZONOWO - RYMAŃ  

Termin VIII   14/18 stycznia
OPP KOŁOBRZEG -  NIECHORZEKARLINO   
RYMAŃ -  GOŚCINO
                KARLINO -DRZONOWO  

Termin  IX 21/25 stycznia
GOŚCINO - DRZONOWO            
NIECHORZE - RYMAŃ    
KARLINO- OPP KOŁOBRZEG     
 
Termin X   11/16 lutego                
KARLINO – GOŚCINO
RYMAŃ- OPP KOŁOBRZEG
     DRZONOWO - NIECHORZE  

REGULAMIN II EDYCJI MIĘDZYPOWIATOWEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


1. Organizator:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
2. Termin i miejsce:
Rozgrywki odbywają się wg kolejek ustalonego terminarza na salach
gier poszczególnych zespołów.
3. Uczestnictwo:
a. W rozgrywkach uczestniczą zespoły dziewcząt rocznika 1997 i młodsze
b. Zespoły składają się z 6 zawodników + maksymalnie 6 rezerwowych,
c.  Koszty organizacji ligi i uczestnictwa w niej ponoszą uczestnicy,
d.  Uczestnictwo w lidze ma charakter dobrowolny. Każdy biorący w niej
udział czyni to na własną odpowiedzialność,
j. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy ligi zasięgnęli konsultacji
lekarskiej i żeby lekarz wyraził zgodę na udział w tych rozgrywkach.
4. Prawa i obowiązki drużyn:
a. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki
uczestnictwa określone niniejszym regulaminem,
b. Sędziego zapewnia gospodarz meczu który sędziuje mecz zgodnie z
przepisami PZPS i zasadami fair-play (obowiązuje stary przepis dotyczący dotknięcia siatki czyli za błąd uważa się dotknięcie siatki na jej całej powierzchni a nie tylko górnej krawędzi)
d. Odpowiedzialni za kulturę na boisku, porządek w szatni i zachowanie
osób towarzyszącym drużynie odpowiedzialny jest nauczyciel opiekun drużyny lub
kapitan.
5. Prawa i obowiązki zawodnika:
a. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania wszystkich decyzji sędziego
(choćby według nich były nawet krzywdzące )
6. Przekładanie meczy:
Przed rozpoczęciem rozgrywek zespoły otrzymują szczegółowy terminarz spotkań. Zasadniczo regulamin nie przewiduje przekładania meczy na inny termin. W szczególnych przypadkach zespoły są proszone o wyrażenie zgody na przełożenie meczu zgodnie z duchem "Fair-play" przy spełnieniu następujących warunków:
a. Zespół wnioskujący musi bezwzględnie powiadomić organizatora i zespół
przeciwny najpóźniej na 5 dni przed terminem zgodnie z kalendarzem
rozgrywek o tym fakcie.
b. Przełożenie meczu przed planowanym terminem – zespoły same ustalają
miejsce i termin meczu, a następnie przed rozpoczęciem właściwej kolejki
powiadamiają organizatora o wyniku spotkania,
c. Przełożenie meczu po planowanym terminie - należy rozegrać najpóźniej przed następną
kolejką
d. Dopuszczalne jest rozgrywanie dowolnej ilości mecz – awansem- po wcześniejszym uzgodnieniu z zainteresowanymi drużynami
7. Ustalenie kolejności w lidze
a. mecz odbywa się do trzech wygranych setów w setach do 25 pkt i piąty set do 15 pkt
b. o miejscu w tabeli decyduje
• liczba punktów
za zwycięstwo  – 3 pkt,
za przegrana 2:3 - 2 pkt
przegrana 1:3,0:3  -1 pkt
vo    -0 pkt
• różnica w setach
• stosunek małych punktów
7. Postanowienia końcowe:
a. Organizator zastrzega sobie prawo (w zależności od potrzeb) prowadzania
zmian w regulaminie ligi po wcześniejszej konsultacji z przedstawicielami uczestników ligi,
b. Terminarz rozgrywek jest integralną częścią regulaminu,
c. Gospodarz meczu z pięciodniowym wyprzedzeniem zaprasza gości do
rozegrania spotkania (dostępność sali),
d. Po rozegranym spotkaniu gospodarz przesyła wynik meczu smsem na
numer 691362621 lub emailem na adres: dariuszbajko@wp.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego