Archiwum2023 - OPP

OPP
Przejdź do treści

Archiwum2023

Informacje o nas > Archiwum aktualności
1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu zaprasza do udziału w Konkursie piosenki o tematyce sportowej, który jest organizowany
   pod honorowym patronatem Starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego.
2. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży największymi wydarzeniami sportowymi: zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi,
    mistrzostwami świata i mistrzostwami Europy, poszerzenie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej, propagowanie zachowań fair play
   oraz idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży, promowanie radości z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą.
3. Konkurs odbędzie się 12 maja (piątek) o godzinie 17.00 w hali sportowej przy ul. Mazowieckiej 1 w Kołobrzegu.
4. W konkursie będzie obowiązywał podział na następujące kategorie :                     
  •  soliści, klasy I - VIII
  •  soliści, szkoły ponadpodstawowe
  •  zespoły wokalne
 5. Zasady uczestnictwa :
  • Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na naszej stronie internetowej i przesłanie jej do dnia 28 kwietnia 2023 r. na adres mailowy: konkurspiosenkinasportowo@opp.kolobrzeg.pl
  • W przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną piosenkę o tematyce sportowej, piosenkę z igrzysk olimpijskich lub mundialu do podkładu na pendrivie lub do akompaniamentu na instrumencie.
  •   ocena i nagrody:
      Jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję,
       muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody.
      Dla najlepszych wykonawców przewidziane są nagrody specjalne.
  •   Uczestnicy konkursu (pełnoletni oraz prawni opiekunowie dzieci   niepełnoletnich) wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających    wizerunek (zarejestrowanych podczas konkursu) na stronie internetowej OPP oraz w mediach w celu informacji i promocji naszej placówki oraz na  przetwarzanie    danych osobowych (imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon) przez organizatorów konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

     LINK DO KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

Kołobrzeg 2023
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści