Aktualności - OPP

OPP
Przejdź do treści
ZAPRASZAMY DO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021-2022.
Zwycięskie Siatkarki z OPP

W ostatnią sobotę na parkiecie Hali Sportowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Mazowieckiej 1 odbył się kolejny już Memoriał im. Sebastiana Karpiniuka w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W zawodach wzięły udział cztery zespoły:
MKS AZS Politechnika Koszalin
UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin
Energa TPS Czarni Słupsk
UKS OPP Powiat Kołobrzeski
Po całodniowej rywalizacji i wielu emocjonujących momentach najlepszym zespołem zostały gospodynie UKS OPP Powiat Kołobrzeski które w decydującym spotkaniu pokonały w stosunku 2-1 zespół ze Szczecina. Podopieczne Krzysztofa Ośliślok w całych zawodach nie poniosły żadnej porażki i zasłużenie zwyciężyły. Drugie miejsce zajął zespół ze Szczecina, trzecie ze Słupska, a czwarte z Koszalina. Wyniki spotkań :
Kołobrzeg - Koszalin 2-1
Szczecin - Słupsk 2-1
Kołobrzeg - Słupsk 2-1
Szczecin - Koszalin 2-0
Słupsk - Koszalin 2-1
Kołobrzeg - Szczecin 2-1

Organizatorem zawodów było Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz UKS OPP Powiat Kołobrzeski. Dziękujemy Centrum Kettlebell Kołobrzeg za pomoc w przygotowaniu fizycznym Naszych zawodniczek.

Zespół z Kołobrzegu wystąpił w składzie: Maria Wnukowska - kapitan, Marta Zakrzewska, Małgorzata Kaczorowska, Nikola Kułaga, Karolina Szczerba, Zuzanna Pasińska, Joanna Susik, Ewelina Jagielska, Wiktoria Piotrowska, Anna Bodys, Klaudia Kudłaczewska, Weronika Szydlik, Klaudia Telus.
                                         XIII MARATON ARTYSTYCZNY OPP 2021     -HYBRYDOWO-
REGULAMIN
Maraton artystyczny OPP jest konkursem popularyzującym wszelkie formy sztuki wśród dzieci imłodzieży. Udział w nim daje uczestnikom możliwość poznawania więcej niż jednej dziedzinyartystycznej oraz wyrobienia sobie zdania o tych formach. Konkursy zawarte w Maratonieznacząco wpływają na rozwój zainteresowań uczestników.
XIII  Maraton Artystyczny OPP składał się będzie z czterech konkursów:
·       konkursu plastycznego
·       konkursu recytatorskiego i małych form teatralnych
·       konkursu piosenki
·       konkursu tanecznego – konkurs on-line
I. ORGANIZATOR:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Urząd Miasta Kołobrzeg
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
II. CELE KONKURSU
· prezentacja umiejętności
· wykazanie się pomysłami twórczymi,
· wymiana doświadczeń i pomysłów  pomiędzy placówkami
· pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej.
III. MIEJSCE I TERMIN
Hala Sportowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu ul. Mazowiecka 1
19-20 listopada 2021 r.
 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w Maratonie będzie dostarczenie zgłoszenia do co najmniej jednego konkursu do siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu (ul. Mazowiecka 1) lub elektronicznie
Na adres opp@kolobrzeg.powiat.pl
oraz uiszczenia opłaty wpisowej w kwocie 20 zł za każdego uczestnika. Opłatę na poczet akredytacji należy wpłacać na konto
Nr konta: 67 1600 1462 1874 3475 5000 0001  tytułem ……
a) w przypadku zgłoszeń indywidualnych: akredytacja „MARATON 2021" nazwa konkursu oraz imię i nazwisko uczestnika,
b) w przypadku zgłoszeń przez placówkę: akredytacja „MARATON 2021” oraz liczba uczestników i nazwa placówki. (konkurs taneczny - opłaty za zespoły w regulaminie szczegółowym konkursu)
Wpłaty należy dokonać do dnia 05.11.2021 r
· Przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i uczestnictwa w konkursie.
W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Szczegóły regulaminowe w poszczególnych konkursach:
 • KONKURS PLASTYCZNY
- temat prac konkursowych: martwa natura w rysunku studyjnym (dzieci starsze),
 praca dowolna „z wyobraźni” (dzieci młodsze)
- technika wykonania: rysunek ołówkiem, kredką, węglem
- format pracy: A2, A3; B1; B2
- czas konkursu: 19.11.2021, godz. 16.00 – 18.30
- wystawa pokonkursowa: 20. 11.2021
 
 • KONKURS RECYTATORSKI I MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
- każdy recytator zaprezentuje jeden utwór; dopuszczalna jest także prezentacja fragmentów utworów lub kolaży tekstów
- maksymalny czas recytacji: 4 minuty
- oceniając recytację Jury weźmie pod uwagę trafność doboru tekstów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny
- każdy wykonawca małej formy teatralnej (indywidualny lub grupowy) zaprezentuje etiudę, trwającą nie dłużej niż 10 minut
- dopuszczalne są dowolne formy teatralne: kabaret, pantomima, monodram, teatr żywego słowa, lalkowy, dramatyczny, poetycki i inne
- oceniając etiudę teatralną, Jury weźmie pod uwagę opracowanie sceniczne, reżyserię, wartość literacką scenariusza, umiejętności warsztatowe, grę    aktorską, scenografię, kostiumy, ogólny wyraz artystyczny
- organizatorzy przewidują nagrodę specjalną za najlepszą prezentację o tematyce morskiej lub rybackiej
- czas konkursu: 19.11.2021 od godz. 16.00
 
 • KONKURS PIOSENKI
 - uczestnikami konkursu mogą być soliści – wokaliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne
- w przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną piosenkę do podkładu na pendrive lub do akompaniamentu na własnym instrumencie
- oceniając wykonawców, Jury uwzględni dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny
- termin konkursu: 20.11.2021 od godz. 14.00

 • KONKURS TANECZNY – on-line
Zasady rozgrywania turnieju:
- przesłanie filmu z prezentacją układu, filmy nie mogą być montowane, nagranie musi być wykonane z jednego miejsca bez przemieszczania się, każdy uczestnik, w szczególności formacji musi być widoczny na filmie.
- filmy przesyłamy pocztą elektroniczną za pomocą „weTransfer” na podane mail:  maratontaniec@opp.kolobrzeg.pl
Opłata na poczet akredytacji
– solo 20 zł jedna prezentacja
- duet 30 zł jedna prezentacja
- mini formacja 3-7 osób 60 zł jedna prezentacja
- formacja  od 8 osób 100 zł jedna prezentacja

REGULAMIN MARATON 2021 KONKURS TANECZNY
FORMACJE (od 8 osób) ( muzyka własna)
KATEGORIA :
-taniec współczesny czas prezentacji do 4 min.  Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
- jazz czas prezentacji do 4 min. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
- taniec nowoczesny (hip-hop) czas prezentacji do 4 min
Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
-inne formy tańca czas prezentacji do 4 min. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej

Mini FORMACJE (od 3 do 7 osób) (muzyka własna)
KATEGORIA :
-taniec współczesny czas prezentacji do 3min. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
- jazz czas prezentacji do 3 min. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
- taniec nowoczesny (hip-hop) czas prezentacji do 3 min. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
-inne formy tańca czas prezentacji do 3 min. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
 
SOLO (muzyka własna)
KATEGORIA :
-taniec współczesny czas prezentacji do 1:45. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
- jazz czas prezentacji do1:45. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
- taniec nowoczesny (hip-hop) czas prezentacji do 1:45. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
-inne formy tańca czas prezentacji do 1:45. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
 
DUETY (muzyka własna)
KATEGORIA :
-taniec współczesny czas prezentacji do 2:00. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
- jazz czas prezentacji do 2:00. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
- taniec nowoczesny (hip-hop) czas prezentacji do 2:00. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
-inne formy tańca czas prezentacji do 2:00. Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
 
ART DANCE – improwizacja solo (muzyka organizatora)
Do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej czas prezentacji 1 minuta

V. UCZESTNICY
· z całej Polski,
· dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół, świetlic, klubów, placówek kultury, placówek wychowawczych i innych, oraz zgłoszenia indywidualne,
· kategorie wiekowe (o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika): do lat 7,  8-9,  10-12,  13 powyżej
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach i laureatach konkursu, również na stronie internetowej, Facebooku  placówki.
· Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury.
· Dane dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Klauzula Informacyjna dołączona do regulaminu.
· Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu konkursu oraz regulaminu, a także zmiany zasad prowadzenia bez podawania przyczyn.
· Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
- uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz rejestrację foto, video w celach promocyjnych imprezy, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących maratonu artystycznego zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO
-  Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 1, 78-100 Kołobrzeg;
-  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: opp.kolobrzeg@powiat.pl
-  Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Maratonu Artystycznego oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
-  Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
-  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
-  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
-  Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
-  Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
-  Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
-  Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
-  organizatorzy nie wysyłają potwierdzeń zgłoszeń
- wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy wraz z przewodniczącym jury
- przesłanie karty zgłoszenia i udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu
Turniej siatkarski młodziczek.

W sobotę 09.10.2021 w Gryficach odbył się turniej "rozstawieniowy" Zachodniopomorskiej Ligi ZZPS w kategorii Młodziczek. Nasz młody zespół zagrał mecze z zespołami z Gryfic (2:1), Wałcza (0:2) i Darłowa (1:2). Nasz zespół jest młody pod względem doświadczenia - ogrania, co w głównej mierze przyczyniło się na wyniki spotkań. Dużo stresu, również powodowało dużo błędów, ale pod żadnym względem nie można odmówić dziewczynom walki. Gra nie była równa i wiemy nad czym musimy jeszcze popracować, aby poprawić wszelkie niedoskonałości. Każdy mecz był jednak doskonałą okazją na łapanie doświadczenia. Teraz bierzemy się dalej do pracy i szykujemy się na kolejną rundę, która odbędzie się za dwa tygodnie - trener Piotr Bopgdanowicz
Skład: Blanka Matyjach - kapitan, Drążek Maja, Konert Aleksandra, Ginter Zuzanna, Klimek Natalia, Świgoń Julia, Wagner Marianna, Kwiatkowska Natalia, Frączczak Julia, Boguszewicz Nadia, Kiełbasińska Julia, Sadecka Klaudia, Kamyszek Wiktoria.


Rodzinne spotkania z siatkówką

Rodzinna atmosfera, duch rywalizacji i wspaniała zabawa!!! Wszystkie te emocje towarzyszyły nam podczas „Rodzinnego spotkania z siatkówką”. Intensywna rozgrzewka prowadzona przez Borysa przygotowała wszystkich do gry. Zabawa była przednia. Z przyjemnością wspominać będziemy również spotkanie w rodzinnym siatkarskim gronie przy suto zastawionym stole.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA MEMORIAŁ im. SEBASTIANA KARPINIUKA
w PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

TERMIN 09.10.2021 r ( SOBOTA ) - od godziny 9.00 na Hali Sportowej OPP przy ul. Mazowieckiej 1
Organizatorem Memoriału jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej i UKS OPP Powiat Kołobrzeski
Startujące zespoły:
MKS-AZS POLITECHNIKA KOSZALIN
UKS POMORZANIE-POGODNO SZCZECIN
ENERGA TPS CZARNI SŁUPSK
UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI - gospodarz
Terminarz spotkań:
9.00 - Kołobrzeg - Koszalin
10.30 - Szczecin - Słupsk
12.00 - Kołobrzeg - Słupsk
13.30 - Koszalin - Szczecin
15.00 - Koszalin - Słupsk
16.30 - Kołobrzeg - Szczecin

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA HALĘ SPORTOWĄ OPP DO KIBICOWANIA NASZEMU ZESPOŁOWI
XXII Herbertiada
         W czwartkowe przedpołudnie 16 września w przestronnej sali baletowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej (które już drugi rok jest oficjalnym partnerem Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta) rozpoczęły się niezwykłe warsztaty dla uczestników konkursu recytatorskiego. Spotkanie z tym wszystkim, co składa się na sceniczną obecność: z ciałem, z oddechem, z głosem, słowem i sensem, poprowadziła Agata Piotrowska-Mastalerz – aktorka, pedagog Akademii Teatralnej w Warszawie.
         Piątkowy poranek to początek recytatorskich zmagań w Regionalnym Centrum Kultury. Młodzież oceniało jury w składzie: Agnieszka Mandat – aktorka, profesor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Helena Elert – kołobrzeska polonistka, działaczka Towarzystwa Kultury Teatralnej, oraz Witold Kopeć – reżyser, pedagog, aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Grand Prix konkursu zdobyła Agata Marczuk z Nowogardu, lecz znakomitymi osiagnięciami mogą pochwalić się także reprezentanci OPP. Pierwsza nagroda w konkursie przypadła Dominice Jarzyńskiej, która z zaskakującą dojrzałością zaprezentowała trudną Herbertowską „Przypowieść o królu Midasie”. I nagroda trzecia dla Mai Mackojć, również naszej wychowanki.
         O godzinie 17:00 widzowie zgromadzeni w sali widowiskowej RCK, powitani głosem Zbigniewa Herberta recytującego „Potęgę smaku”, a potem pozdrowieniami od Piotra Glińskiego – ministra kultury, i Rafała Żebrowskiego – siostrzeńca Zbigniewa Herberta, zobaczyli na scenie spektakl poetycki, poskładany z nagrodzonych i wyróżnionych prezentacji konkursowych, reżyserowany przez instruktora OPP Wociecha Czaplewskiego. Prof. Agnieszka Mandat, podsumowując swoje konkursowe obserwacje, wyraziła głęboki szacunek dla młodych ludzi, którzy potrafią się mierzyć z tak trudną poetycką materią.  
         
  
Fantastyczny weekend Siatkarzy OPP na Śląsku

W dniach 17.09. – 21.09.2021 r Ognisko Pracy Pozaszkolnej zorganizowało kilkudniowy wyjazd na Śląsk dla swoich podopiecznych z okazji odbywających się Finałów Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję uczestniczyć na żywo w Finałach Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn odbywających się w Katowickim Spodku, a kadeci i juniorzy UKS OPP Powiat Kołobrzeski dodatkowo rozegrali kilka spotkań biorąc udział w dwóch turniejach zorganizowanych przez SV Mosir Zabrze. Bardzo aktywny weekend rozpoczął się zwiedzaniem Kopalni węgla kamiennego Guido najniżej położonej trasy turystycznej w Europie i był okazją do zobaczenia namiastki ciężkiej pracy górników. Następnie nasi zawodnicy wzięli udział w Turnieju w kategorii junior o Puchar Dyrektora Mosiru w którym ulegli jedynie mocnej drużynie GKS Katowice i ostatecznie zajęli drugie miejsce będąc najmłodszym zespołem w stawce. Kolejny dzień to kolejny turniej tym razem w kategorii kadet i rywalizacja z zespołami z Zabrza i Katowic. Podopieczni Dariusza Cholki i Krzysztofa Ośliślok po bardzo dobrej grze odnieśli dwa zwycięstwa i zajęli pierwsze miejsce w Turnieju. Po emocjach na boisku  uczestnicy wyjazdu udali się do Katowickiego Spodka by dopingować biało-czerwonych w meczu o 3 miejsce i oglądać finałowe spotkanie Mistrzostw Europy. Ostatni dzień to zwiedzanie Muzeum Hydropolis oraz Starego Miasta we Wrocławiu. Po wyjeździe pozostały już tylko fantastyczne wspomnienia, a kadetom i juniorom szlifowanie formy przez rozpoczynającym się sezonem.
Zawodnicy UKS OPP Powiat Kołobrzeg biorący udział w Turniejach:
 1. Przemysław Adasiak
 2. Patryk Kos
 3. Kacper Dmitrzak
 4. Dawid Korczyk
 5. Oliwier Krut
 6. Jakub Korczyk
 7. Kamil Świątkowski
 8. Jakub Piekarski
 9. Jakub Gryń
 10. Marcel Kuczera
 11. Mateusz Romaniuk
 12. Kamil Chmielewski
 13. Szymon Wójtowicz
 14. Aleksander Błaszczyk
 15. Filip Łuczak
UKS OPP Powiat Kołobrzeski
Weronika Lesiak tancerka SWAN DANCE przeszła do kolejnego etapu You Can Dance - Nowa Generacja - bilet do AKADEMII  Ogromne gratulacje  WERONIKA TRZYMAMY KCIUKI
Gratulacje również dla Amelia Skubisz, Hanna Otrębska, Maja Machut, Marysia Murek i Weronika Wajda
Piękne prezentacje ogromne gratulacje wszystkie jesteście WIELKIE
Wielkie gratulacje i podziękowanie dla Marty Herbowskiej- trenera i choreografa Swan Dance
BRAWO!!!
Szanowni Państwo

Klub Sportowy  UKS OPP Powiat Kołobrzeski zaprasza uczniów, nauczycieli oraz rodziców na zorganizowaną wycieczkę do Katowickiego Spodka na Finałowe Mecze Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej mężczyzn.
Dodatkowo w ramach wyjazdu zaplanowano zwiedzanie Muzeum wody - Hydropolis we Wrocławiu oraz Sztolni Luiza w Zabrzu - najgłębiej położonej trasy turystycznej w kopalni węgla kamiennego w Europie.
Przy okazji udziału w wycieczce, dzięki naszym partnerom, będzie możliwość skorzystania z bonu turystycznego 500 +, który zmniejszy koszt wyjazdu.
Całkowity koszt wyjazdu wynosi 849 zł i obejmuje:
- zakwaterowanie,
- wyżywienie,
- transport,
- opiekę pedagogiczną i pielęgniarską
- bilety na wszystkie atrakcje,
- ubezpieczenie.

Termin wycieczki 17.09 - 20/21.09.2021 r
Informacja dotycząca wpłat rodziców w roku szkolnym 2021/22
 
Zgodnie z porozumieniem Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w roku szkolnym 2021/22 wpłaty w ramach Rady Rodziców dokonywane będą na konto Stowarzyszenia Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Nr konta: 67 1600 1462 1874 3475 5000 0001

Tekst wpłaty:
 
wpłata na działalność statutową  Nazwa sekcji…………, imię i nazwisko dziecka……………., za miesiąc………
 
konto rady rodziców aktywne będzie do końca miesiąca września
 
wysokości opłat w roku 2021/22
 
SEKCJA PLSTYCZNA 60zł miesięcznie /w przypadku gdy dziecko uczęszcza na zajęcia jeden raz w tygodniu/- opłata roczna jednorazowa 540zł
                             80zł miesięcznie /w przypadku gdy dziecko uczęszcza na zajęcia dwa razy w tygodniu/- opłata roczna jednorazowa 720zł
 
SEKCJA WOKALNA 60zł miesięcznie - opłata roczna jednorazowa 540zł
 
SEKCJE TANECZNE - SWON DANCE I TIRLITONKI ZGODNIE Z USTALENIAMI RODZICÓW W SEKCJACH

POZOSTAŁE SEKCJE
Wysokość składki miesięcznej 50 zł za każdą sekcję.
OPŁATA ROCZNA ( jednorazowa) 450 zł jedno dziecko, jedna sekcja
W związku z tworzeniem nowej sekcji nauki gry na akordeonie, przyjmujemy  zgłoszenia  chęci udziału w zajęciach.
zgłoszenia drogą elektroniczną na adres opp@kolobrzeg.powiat.pl

ROK SZKOLNY 2021/2022   (wstępny plan zajęć)
 
w razie problemów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z nauczycielem w celu ustalenia do której grupy dziecko przydzielone i o której godzinie rozpoczyna zajęcia(rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie na zajęcia po terminie naboru /maj – czerwiec/proszeni o kontakt do nauczyciela wybranej sekcji w celu ustalenia czy dziecko zostało przyjęte na zajęcia)
NAUCZCIEL
SEKCJA
MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
ŁUKASZ NOWAKOWSKI
tel - 795147349
NAUKA GRY NA AKORDEONIE I KEYBOARDZIE
OPP
wejście nr I
sala dydaktyczna nr 117:30 – 18:45
16:00 – 18:25
BAJKO DARIUSZ
691362621
PIŁKA SIATKOWA dziewcząt i chłopców
Gościno SP
15:00-16:40/2/

15:00-16:40 /2
15:00-16:40 /2/

BOGDANOWICZ PIOTR
Tel 513596639
PIŁKA SIATKOWA  dziewcząt -rocznik 2006 -09 nauka i doskonalenie gry w piłke siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
Hala Szkoły Podstawowej nr 6
16 30 – 18 05
 
Hala SP 6
17 00  – 18 35
 
SP 6
16 30 – 18 05
 
SP 6
17 00 – 18 35
OPP

BRĘGOSZEWSKI LEON
603389070
SZACHY
OPP

16:00-17:40 OPP tył   /2/
16:00-17:40 OPP /2/
16:00-17:40 OPP /2/

CZAPLEWSKI WOJCIECH
 
781722523
RECYTATORSKO FILOZOFICZNA
Recytacja: indywidualne konsultacje, zajęcia grupowe; przygotowanie do konkursów i publicznej prezentacji.
Filozofia: zajęcia z filozofii oraz zagadnień okołofilozoficznych; przygotowanie do Olimpiady Filozoficznej.
Twórczość literacka: konsultacje, rozmowy, przygotowanie do konkursów i publikacji.
OPP
15:15-18:00 /3/
 
OPP

15:30-18:05/3/
 
OPP


CHIMKO AGATA
602267113
Zespół Taneczny „TIRLITONKI”
SP4 /OPP
15:30-19:40 /5/
 sala SP4 lub OPP
DĄBROWSKA BEATA
 
503330208
PLASTYCZNA
GRAFICZNA
Projektowanie, rysunek, szycie, techniki różne, rękodzieło, reklama
OPP
pracownia plastyczna II
14 10 – 18 15
15 00 – 19 05
14 10 – 18 15


KONDRACIUK MAGDALENA
 
604591561
PLASTYCZNA
  
Malarstwo, rzeźba w glinie,   rysunek, witraż,
OPP
 
pracownia plastyczna I

15:00-16:00
I gr (5-7 lat)
16:00-17:30
II gr (8-11 lat)
17,30:19:00
III gr (12- 15 lat)
15 00 – 16 30
IV gr ( 5-8 lat)
16;30 – 18:00
V gr ( 9- 12 lat)
15 00 – 16:00
I gr ( 5-7 lat)
16:00 – 17:00
II gr ( 8-11 lat)
17;00- 18:00
III gr ( 12-15 lat)
 
15:00- 17.00
VI gr (13- 18 lat)
17:00-19:00
VII gr (13-18 lat)
HERBOWSA MARTA
883545962
Zespół Taneczny „SWAN DNACE”
OPP

14 00 -21 00
18 05 – 20 55
14 00 - 21 00

KOWAEWSKI LESZEK
TEL 604707052
PIŁKA SIATKOWA plażowa/halowa młodzicy 2007 - 09
OPP
16:30 - 18:05
OPP
17:00 - 18:50
OPP
17:00 - 18:35
OPP
17:00 – 18:35
OPP

MAŁETKO MARTYNA
502048765
TANECZNA
Taniec współczesny – inscenizacja taneczna „Tirlitonki II”
OPP
Sala konferencyjna
Sobota
 
9 30 – 13 00
MUCIEK MAREK
ASTRONOMICZNA
LO KOPERNIK OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE19:00-22:45

OŚLIŚLOK KRZYSZTOF
 
692326416
PIŁKA SIATKOWA dziewcząt VIII podstawowa i ponadpodstawowe
OPP

7:45 – 8:45. dziewczęta III klasa SP 7
17:00 – 18:30 – chłopcy ponadpodstawowa OPP 18:30 – 20:30 – dziewczęta ponadpodstawowa OPP
16 30 – 18 30 dziewczęta ponadpodstawowa SP 6
7:45 – 8:45. chłopcy III klasa SP 7
17:00 – 18:35 – chłopcy SP6 ponadpodstawowa 19:30 – 21:30 – dziewczęta ponadpodstawowa OPP

PANKIEWICZ WALDEMAR
 
500453645
PIŁKA SIATKOWA Nauka i doskonalenie gry w piłke siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
WRZOSOWOXX
X
PIOTROWSKA JOANNA
Tel 94 35 180 51
GITARA
Nauka podstaw gry na gitarze klasycznej
OPP
pracownia muzyczna
16:00- 16:45
16:50 - 17:35 /dzieci nowo przyjęte/
17:40 – 18:25
18:30 – 19:15
/ dzieci - kontynuacja/
RUTKOWSKA TERESA
 
505173612
Dziewczęta klasy IV-V szkoła podstawowa Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe – gry zespołowe
OPP
16.25  - 18 00
 
  OPP
16 00-18 00
 
Sp 7

16 00- 18 00
 
Sp7

EWA BALZA PLUCIŃSKA
 
606713369
TANECZNO GIMNASTYCZNA
Nauka i doskonalenie podstawowych elementów akrobatycznych. Łączenie elementów akrobatycznych w tanecznej choreografii - tworzenie układów gimnastyczno-tanecznych
OPP
 15 30 – 18 30

15 30 – 18 45


SŁUŻEWSKI BOLKO
601348420
od miesiąca października !
Muzyczno – teatralna
Nauka gry na instrumentach, morska przygoda – piosenka szantowa
OPP 5
17:30-20:0018:00 – 20:00
TETERA EDYTA
 
502635790
WOKALNA
 
nauka śpiewu piosenek z różnych gatunków muzycznych, koncertowanie
OPP
 
pracownia muzyczna

15:30 – 17:00
 
17:10 – 19:30
15:30 – 17:00
 
17:10 – 18:45
15:30 – 17:00
 
17:10 – 19:30
15:00 – 16:30
 
16:40 – 18:15
MARIA WNUKOWSKA
tel. - 791327853
Dziewczęta klasy III – V rocznik 2010-2012 szkoła podstawowa Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe – gry zespołowe
OPP

16 30-18:05

16:00 – 17:35

MARTA ZAKRZEWSKA
 
zajęcia w ramach
 
UKS OPP
 
tel - 512136919
Zajęcia sportowe –siatkówka, gry i zabawy ruchowe. Chłopcy rocznik 2010-2011 szkoła podstawowa klasy     IV -V
Hala OPP


16:00 – 17:30

16:30 – 18:00
Z przykrością informujemy, że zajęcia sekcji pływackiej w pierwszym semestrze zostały odwołane.
„Herbertiada” w OPP
Już po raz drugi Ognisko Pracy Pozaszkolnej włącza się w organizację jednego z najważniejszych cyklicznych wydarzeń artystycznych w Kołobrzegu – Ogolnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”. W dniu 16 października (czwartek) w OPP o godz. 11:00 rozpoczną się warsztaty dla recytatorów – uczestników konkursu recytacji poezji Herberta, który odbędzie się następnego dnia w Regionalnym Centrum Kultury. Warsztaty poprowadzi dr Agata Piotrowska-Mastalerz (aktorka, pedagog Akademii Teatralnej w Warszawie).
Uczniów szkół średnich, zainteresowanych udziałem w konkursie bądź warsztatach, prosimy o kontakt z instruktorem OPP, odpowiedzialnym za organizację warsztatów i konkursu (Wojciech Czaplewski, tel. 781 722 523).
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Przeglądu: www.herbertiada.pl  
  
AKCJA SZCZEPIEŃ WE WRZEŚNIU

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, uprzejmie informuje, że we wrześniu będzie trwać akcja szczepień wychowanków od 12 do 18 lat.
 
Wszyscy chętni wychowankowie oraz ich rodziny będą mogli zaszczepić się przeciwko SARS-CoV-2 w mobilnym punkcie szczepień na terenie naszego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
 
Aby skorzystać z możliwości przyjęcia szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 należy:

 1. Wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 (kwestionariusz wypełnia się przed wizytą
  w punkcie szczepień).
  a)
  kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID – 19 – pdf
  b)
  kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID – 19 – pdf
 
UWAGA! W w/w kwestionariuszu dotyczącym osoby małoletniej niezbędne jest wypełnienie przez opiekuna prawnego części dotyczącej wyrażenia zgody na szczepienie.
 
Podczas szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 osoby niepełnoletniej obecność rodzica / opiekuna prawnego nie jest obowiązkowa.
Jeżeli nie podjąłeś jeszcze decyzji dotyczącej szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 zachęcamy do zapoznania się z Listem Ministra Zdrowia oraz Listem Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawie szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów.
Poniżej zamieszczamy także Rekomendacje dla Rodziców z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informacja dla wyjeżdżających na obóz sportowy do Dusznik Zdroju

- jeżeli jest taka możliwość to proszę o doniesienie do biura (w godz. 9-14) do piątku brakujących dokumentów/karty, oświadczenia covid, regulamin, oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na leczenia w nagłych przypadkach (by w dniu wyjazdu nie tracić czasu na uzupełnienia)
- proszę o dokonywać pozostałych wpłat za obóz najpóźniej do czwartku (by na koncie środki były najpóźniej w piątek)
- wyjazd w poniedziałek o godz 6:00 (zbiórka 5:45)

PLAŻA OPEN 2021 JUŻ ZA TYDZIEŃ!
Już za tydzień rozpocznie się wielkie święto siatkówki plażowej. Kolejny rok z rzędu do Kołobrzegu zawita cykl Grand Prix Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn i Kobiet Plaża Open 2021 ! W nowej lokalizacji Plaży Milenium obok kamiennego szańca od piątku do niedzieli rywalizować będą najlepsze siatkarki i siatkarze plażowi z naszego kraju! W tym roku turniej odbywa się tuż po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Tokyo tak, aby podtrzymać nas w tej wspaniałej sportowej atmosferze. Po ubiegłorocznym sukcesie i tytule najlepszego miasta Plaży Open chcemy kolejny raz jak najlepiej ugościć siatkarzy i siatkarki w Kołobrzegu. Przypomnijmy, że łączna pula nagród finansowych wynosi 30 000 zł!
             W trakcie trwania turnieju oprócz wspaniałych widowisk sportowych zaplanowane są również animacje dla dzieci i kibiców. Organizatorzy rozegrają także dwa dodatkowe wydarzenia pod hasłem Plaża Open Dla Każdego ! :
- 11.08.2021 ( czwartek ) Memoriał im. Janusza Kamińskiego Turniej Młodzieżowy dla zawodników i zawodniczek z roczników 2004 i młodszych. Warto przypomnieć, że zawodnicy UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI w tym roku znakomicie prezentowali się na arenie ogólnopolskiej m.in. zdobywając medale Mistrzostw Polski Kadetów i Juniorów ( Aleksander Czachorowski i Filip Lejawa ).
Szczegóły w regulaminie: http://sport.kolobrzeg.pl/upload/pdf/folders/543/regulamin-mlodziezowy.pdf
- 14.08.2021 ( sobota ) #TurniejDrugiejSzansy dla par, które odpadły w eliminacjach oraz par regionalnych. Chcemy, aby wszyscy w jak największej ilości i jak najdłużej cieszyli się tym wspaniałym świętem siatkówki
Szczegóły w regulaminie http://sport.kolobrzeg.pl/upload/pdf/folders/543/regulamin-turniej-drugiej-szansy.pdf
Organizatorami tego wydarzenia są:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu oraz firma BDB EVENT
Współorganizator: UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI
Patronat: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz
Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska
Polski Związek Piłki Siatkowej
Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej
Zachodniopomorska Federacja Sportu
HARMONOGRAM WYDARZENIA GŁÓWNEGO – PLAŻA OPEN KOŁOBRZEG 2021
PIĄTEK 13.08.2021
9:00-16:00 ELIMINACJE DO TURNIEJU GŁÓWNEGO MĘŻCZYZN I KOBIET
SOBOTA 14.08.2021
9:00 – 18:00 TURNIEJ GŁÓWNY
NIEDZIELA 15.08.2021
9:00 – 11:30 MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE
11:45 MECZ O 3 MIEJSCE MĘŻCZYZN relacja telewizyjna TVP SPORT
12:45 FNAŁ KOBIET relacja telewizyjna TVP SPORT
13:45 FINAŁ MĘŻCZYZN relacja telewizyjna TVP SPORT
Relacja na żywo z trzech dni zmagań:
Transmisja live z boiska głównego: https://www.plazaopen.pl/bdb-tv/ oraz Youtube BDB Event
Wyniki live: https://bdbevent.pl/wyniki/
Facebook: https://www.facebook.com/PlazaOpen
Instagram: https://www.instagram.com/plazaopen/
Na turniej serdecznie zaprasza Prezydent Miasta Kołobrzeg p. Anna Mieczkowska
Drugi Medal Czachorowskiego i Lejawy w Mistrzostwach Polski

Jak już wcześniej informowaliśmy Zawodnik UKS OPP Powiat Kołobrzeski  będący w Szkole Mistrzostwa Sportowego  Aleksander Czachorowski grający w parze z Filipem Lejawa /zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla będący także w SMS/wywalczyli mistrzostwo  Polski w piłce siatkowej plażowej kadetów. Ta młoda i utalentowana para reprezentująca Powiat Kołobrzeski zdobyła kolejny – tym razem srebrny medal w starszej kategorii wiekowej w rozgrywanych w miniony weekend Mistrzostwach Polski Juniorów we Wrocławiu. Przez trzy dni 32 najlepsze pary z całej Polski wyłonione w Mistrzostwach Wojewódzkich i półfinałach Mistrzostw Polski z całych sił rywalizowały o awans do rundy finałowej, aby móc walczyć o medale. Ostatecznie w finale spotkał się duet Aleksander Czachorowski/Filip Lejawa (UKS OPP Powiat Kołobrzeski) i Jakub Kurowski/Jacek Rejno (Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy). Kibice obejrzeli trzy niezwykle wyrównane partie. W kluczowych momentach więcej spokoju zachowali wrocławscy siatkarze, którzy wygrali 2:1 (21:17, 17:21, 16:14) i to właśnie oni stanęli na najwyższym stopniu podium tegorocznych Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce plażowej.  Kołobrzeska para startując w wyższej kategorii wiekowej i tak osiągnęła ogromny sukces, który napawa nadziejami na osiągane wyniki w przyszłości.   W tych mistrzostwach startowały jeszcze dwie nasze pary - Kacper Lange – Kamil Świątkowski oraz Franciszek Dubois – Placak / Beniamin Dubois – Placak, którym mimo zaciętych walk nie udało się dotrzeć do rundy finałowej i zajęli odległe miejsca. Trzej z tej czwórki zawodników walczyło tydzień wcześniej  w Mistrzostwach Polski kadetów i chyba nie zdołali zregenerować sił by walczyć o finałową ósemke.
     
Należą się ogromne podziękowania dla trenerów kadrowych naszych medalistów, oraz dla rodziców i trenerów klubu za zaangażowanie, które złożyło się na ten historyczny sukces UKS OPP Powiat Kołobrzeski.                         
SUKCESY SIATKARZY PLAŻOWYCH

Aleksander Czachorowski i Filip Lejawa zostali Mistrzami Polski Kadetów w Siatkówce Plażowej w Mysłowicach !!!. Siatkarze reprezentujący barwy UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI, a jednocześnie uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale zwyciężyli we wszystkich spotkaniach zdobywając swój pierwszy medal MP. Młodzi siatkarze przygotowują się pod okiem trenerów kadrowych do zawodów międzynarodowych. Już za kilka dni startować będą w starszej kategorii wiekowej ( juniorów ). Również w tych rozgrywkach z dwa lata starszymi rywalami są kandydatami do medalu MP. W mistrzostwach brali również udział inni wychowankowie UKS OPP Franciszek Dubois-Placak oraz Kamil Świątkowski, którzy zajęli 9 miejsce w rywalizacji kadetów. Jest to znakomity rok dla klubu, który znakomicie prezentuje się na arenie ogólnopolskiej w siatkówce plażowej chłopców.
Dodatkowo w  ubiegłym tygodniu w Mistrzostwach Polski Młodzików w Siatkówce Plażowej w Sulejowie rywalizowali podopieczni Roberta Szpaka i Dariusza Cholki. Awans do finałów uzyskały dwie pary: Szymon Kobyliński i Oliwier Pawlicki jako mistrzowie województwa oraz Przemysław Adasiak i Szymon Wojtowicz jako wicemistrzowie województwa, którzy swój awans wywalczyli na Półfinałach Mistrzostw Polski. W trzydniowej rywalizacji znakomicie zaprezentowała się para Kobyliński/Pawlicki, która ostatecznie zajęła 6 miejsce w Polsce! Młodzi siatkarze UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI byli o włos od najlepszej czwórki przegrywając jedynie po wyrównanych pojedynkach z późniejszymi Mistrzami Polski i brązowymi medalistami. Druga para Adasiak/Wojtowicz miała dosyć pechowe losowane i w pierwszej fazie turnieju trafili na złotych i srebrnych medalistów odpadając w pierwszym dniu z rywalizacji. Jednakże sam awans do finału był już bardzo dużym osiągnięciem gdyż byli wśród najlepszych 32 par spośród ponad 400 par biorących udział w rozgrywkach w całej Polsce. Dodatkową wspaniałą informacją jest powołanie Oliwiera Pawlickiego i Szymona Kobylińskiego na konsultacje do Kadry Polski w Siatkówce Plażowej.
Walka Siatkarzy o Awans do Mistrzostw Polski

Jak już wcześniej informowaliśmy osiem drużyn UKS OPP Powiat Kołobrzeski zdobyło medale w Mistrzostwach Województwa w Piłce Siatkowej Plażowej. Złoci medaliści uzyskali automatyczny awans do finałów Mistrzostw Polski, pozostali srebrni i brązowi medaliści muszą walczyć w półfinałach Mistrzostw Polski. W dniach 5-6 lipca na kołobrzeskiej plaży odbyły się pierwsze półfinały w kategorii młodzik w których o 16 wolnych miejsc do finałów Mistrzostw Polski walczyły 32 drużyny. Wśród walczących byli także nasi brązowi i srebrni medaliści z Kołobrzegu – awans uzyskała nasza jedna para Przemysław Adasiak i Szymon Wojtowicz. Kolejny półfinał w kategorii kadet odbędzie się w Warszawie w dniach 12- 14 lipca na który jadą nasi brązowi medaliści Mistrzostw Województwa Kamil Świątkowski i Franciszek Dubois – Placak. Kolejne nasze dwie drużyny tym razem Juniorów Kacper Lange – Kamil Świątkowski oraz Franciszek Dubois – Placak / Beniamin Dubois – Placak - walczyć będą o awans we Wrocławiu w dniach 16 -18 lipca. Bezpośredni awans do Mistrzostw Polski uzyskali nasi złoci medaliści: w kategorii młodzik - Szymon Kobyliński / Oliwier Pawlicki w kategorii Kadet i junior /nasze nadzieje na medal/ - Aleksander Czachorowski i Filip Lejawa
Finały młodzików odbędą się w dniach 22-23 lipca w Sulejowie.
Dużym wyróżnieniem dla klubu po mistrzostwach województwa było także powołanie do szerokiej kadry Polski U15 naszego zawodnika Oliwiera Pawlickiego.

Gratulujemy i życzymy sukcesów.
Informacja dla wyjeżdżających na "obóz sportowy" do Dusznik Zdroju 16-26.8.2021r.
Wyjazd 16.08.21 godz 6:00

Kadra obozowa: kierownik obozu - Mieczysław Szpak
Trenerzy/wychowawcy - Piotr Bogdanowicz, Dariusz Cholka, Maria Wnukowska, Teresa Rutkowska
Jak wynika z nazwy jest to obóz sportowy - proszę zaopatrzyć dziecko w obuwie sportowe do wyjścia w góry oraz na halę sportową
- Proszę o dostarczanie do siedziby OPP karty obozowej do dnia 12 lipca
- Proszę o zapoznanie się z regulaminem obozu (link)  po wydrukowaniu proszę podpisać (rodzic) w/w regulamin i dostarczyć do opp (obowiązkowe)
- W linku są także oświadczenia covid - także proszę odpowiedzieć na pytania - podpisać i dostarczyć do opp ale w dniach 10 12 sierpnia lub w dniu wyjazdu (obowiązkowe)
- W dniu 10 sierpnia /wtorek/ o godzinie 17 00 będzie w siedzibie opp przyjmował będzie lekarz sportowy - dzieci które nie mają jeszcze karty zdrowia sportowca muszą przejść takie badanie na które trzeba przynieść/zrobić we własnym zakresie (wyniki morfologii krwi) jak ktoś ma to ważne są 12 miesięcy (oraz EKG) także ważne jest 12 miesięcy)-  takie badanie lekarza sportowego kosztuje 50 zł i ważne jest rok czasu
- Zawodnicy którzy posiadają aktualną kartę zdrowia muszą dostarczyć do dnia wyjazdu
- Można we własnym zakresie u innego lekarza sportowego przejść takie badanie - ważne by dostarczyć w dniu wyjazdu do kierownika obozu (obowiązkowe)
W dniu badania przy okazji będzie można uzupełnić braki w karcie obozowej, oraz podpisać także inne oświadczenia - będę dostępny w biurze w tych samych godzinach
- W związku z tym, że być może będzie zorganizowana wycieczka do Czech - proszę by każde dziecko miało dowód osobisty lub paszport
- Dodatkowo dzieci niech zabiorą legitymacje szkolne
W razie pytań proszę dzwonić - Mieczysław Szpak 608 075 951
Proszę także obserwować stronę internetową - bo mogą ukazywać się dodatkowe informacje dotyczące obozu.


  
SIŁOWNIA
W okresie wakacji  
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 10.00
13.00-15.00
17.00-19.00
Wakacje start!!!

Sekcja sportowa z elementami mini-piłki siatkowej życzy wszystkim słonecznych, radosnych, długich a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
OPP KRÓLUJE NA PLAŻY MILENUM!

W miniony weekend na Plaży Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu rozegrane zostały Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Siatkówce Plażowej. Siatkarze i siatkarki z całego województwa licznie zgromadzili się na kołobrzeskiej plaży, aby rywalizować o medale oraz awans do rozgrywek centralnych o Mistrzostwo Polski. Zespoły UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI zaliczyły znakomity występ zdobywając łącznie 9 medali ! Warto zaznaczyć, że na 9 medali rozdanych w rozgrywkach chłopców, aż 8 wywalczyli kołobrzescy siatkarze! Mistrzowie województwa w swoich kategoriach wywalczyli automatyczny awans do finału Mistrzostw Polski. Srebrni oraz brązowi medaliści rywalizować będą o swoje szanse w turniejach półfinałowych. Kolejnym etapem przygotowań do rozgrywek będzie uczestnictwo zespołów w Młodzieżowym Pucharze Bałtyku im. Wojciecha Klęsk w terminie 30.06-4.07.2021. Klub serdecznie dziękuje za wsparcie Starostwu Powiatowemu, Gminie Miasto Kołobrzeg oraz sponsorom.
MEDALIŚCI Z OPP:

MŁODZIK
1.       Szymon Kobyliński / Oliwier Pawlicki - awans do Finałów MP
2.       Przemysław Adasiak / Szymon Wojtowicz – awans do półfinałów MP
3.       Dawid Korczyk / Maksymilian Kupiec - awans do półfinałów MP
KADET
1.       Filip Lejawa / Aleksander Czachorowski - awans do Finałów MP
2.       Franciszek Dubois – Placak / Kamil Świątkowski - awans do półfinałów MP
JUNIOR
1.       Filip Lejawa / Aleksander Czachorowski - awans do Finałów MP
2.       Kamil Świątkowski / Kacper Lange - awans do półfinałów MP
3.       Franciszek Dubois – Placak / Beniamin Dubois – Placak - awans do półfinałów MP
MŁODZICZKA
3.       Alicja Ozorowska / Ewa Dzwolak - awans do półfinałów MP
INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU DZIECI I MŁODZIEŻY NA WOLNE MIEJSCA W SEKCJACH ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2021/22
Sekcje sportowe:
do sekcji sportowych – szachowej, piłki siatkowej, pływackiej, sportowej – ogólnorozwojowej – wszystkie dzieci zostały przyjęte (szczegółowe informacje dotyczące zajęć podane zostaną na stronie internetowej 30 sierpnia)
Sekcje taneczne:
Zgodnie z wykazem wolnych miejsc w sekcjach informujemy, że brak jest wolnych miejsc w sekcji tańca „Swan Dance”– osoby, które we wniosku wskazały drugi wybór do sekcji taneczno-gimnastycznej lub „Tirlitonki” – zostały przyjęte do tych sekcji zgodnie z kolejnością wskazania /szczegóły przyjęcia – kontakt telefoniczny z nauczycielem wskazanej sekcji
E. Balza - 606713369, A. Chimko - 602267113, M. Małetko – 502048765
Sekcje artystyczne:
Wokalna – decyzja o przyjęciu do sekcji po przesłuchaniu, które odbędzie się w dniach 22 i 23 czerwca o godzinie 16:00 (Zapraszamy)
do sekcji – nauki gry na gitarze, wokalno-instrumentalnej/szanty/, plastycznej, recytatorsko -filozoficznej – wszystkie dzieci zostały przyjęte (szczegółowe informacje dotyczące zajęć podane zostaną na stronie internetowej 30 sierpnia)
Wszystkie dzieci zapraszamy na zajęcia w nowym roku szkolnym.
W Ognisku Pracy Pozaszkolnej przy ulicy Mazowieckiej, starosta Tomasz Tamborski gościł na zajęciach grupy tanecznej Swan Dance. Z okazji przypadającego w tym roku 10-lecia sekcji oraz ogromnych osiągnięć na arenie ogólnopolskiej, Zarząd Powiatu dofinansował bluzy dla dziewczynek, w kwocie 3900 złotych, w których będą reprezentować Powiat Kołobrzeski na kolejnych turniejach. Najbliższy już w ten weekend - XI Ogólnopolski Turniej Taneczny "Mistrz Tańca" w Szczenurzy. Bluzy dla najmłodszych podopiecznych Swan Dance, razem ze starostą wręczyła radna powiatowa Marta Skubisz. Starsza grupa zaprezentowała zaś swoją najnowszą choreografię, przygotowaną przez Martę Herbowską.
W czerwcu rozpoczął się nabór uczestników do nowego programu telewizyjnego You Can Dance - Nowa Generacja, realizowanego przez TVP. To nowa edycja programu tanecznego, tym razem skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat. We wstępnych eliminacjach 9 czerwca w Szczecinie wzięło udział 5 podopiecznych kołobrzeskiego Swan Dance: Weronika Lesiak lat 12, Maja Machut lat 12, Maria Murek lat 12, Amelia Skubisz lat 11 oraz Hanna Otrębska lat 9. Wszystkie dziewczynki pomyślnie przeszły pierwszy etap i następnego dnia wzięły udział w castingu, w którym decyzję o awansie do programu podejmowali: Agustin Egurrola, Klaudia Antos i Michał Misha Kostrzewski. Czy któraś z kołobrzeżanek zakwalifikowała się do ścisłej 50-tki i pojedzie na letnie warsztaty ze znanymi trenerami?

Oglądajcie program już jesienią! My już teraz trzymamy kciuki. Na co dzień dziewczynki tańczą w Ognisku Pracy Pozaszkolnej pod czujnym okiem Marty Herbowskiej.
"Lepszy Set, niż Seta" Turniej Siatkówki Plażowej

W dniu 10.06.2021 r odbył się cyklicznie organizowany AntyalkoholowyTurniej Piłki Siatkowej Plażowej  pod hasłem "Lepszy Set niż Seta" nad którym Honorowy Patronat objął Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski.Turniej odbył się na pieciu świetnie przygotowanych przez MOSiR boiskach na plaży Milenium w pobliżu Szańca. W kilku kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców wzięło udział łącznie 27 drużyn. Całe zawody zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej wraz z trenerami UKS OPP Powiat Kołobrzeski, którym należą się wielkie podziękowania za świetną organizację. Końcowa klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Dziewczęta:
Rocznik 2007 i młodsze
1. Marianna Wagner - ALeksandra Konert
2. Natalia Klimek - Weronika Krężołek
3. Aleksandra Kręplewska - Maja Drążek
4. Natalia Siwek - Zuzanna Sowińska - Amelia Dąbrowska

Rocznik 2006
1. Alicja Ozorowska - Ewa Dzwolak
2. Marta Bednarkiewicz - Aleksandra Ostrysz
3. Martyna Fijałkowska - Amelia Grefling
4. Magdalena Indycka - Oliwia Łupkowska
5. Oliwia Kasimierska - Zuzanna Ostrogórska

Kategoria open
1. Małgorzata Kaczorowska - Anna Bodys
2. Maria Wnukowska - Marta Zakrzewska
3. Nikola Kułaga - Joanna Susik
4. Zuzanna Pasińska - Wiktoria Piotrowicz

Chłopcy: kategoria młodzik
1. Jakub Gryń - Mateusz Romaniuk
2. Szymon Kobyliński - Oliwier Pawlicki
3. Przemysław Adasiak - Szymon Wójtowicz
4. Dawid Korczyk - Maksymilian Kupiec
5. Kos - Chmielewski

Kategoria junior
1. Franciszek Dubois Placak - Benjamin Dubois Placak
2. Kamil Świątkowski - Lange
3. Marcel Kuczera - Korczyk
4. Wijas - Wijas
5. Cichosz - Kawa

Kategoria open
1. Franciszek Dubois Placak - Benjamin Dubois Placak
2. Kamil Świątkowski - Lange
3. Marcel Kuczera - Korczyk
4. Jakub Gryń - Mateusz Romaniuk

Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki oraz pamiątkowe dyplomy, a najlepsze pary w każdej kategorii wiekowej nagrody rzeczowe. Pani Wandzie dziękujemy za p rofesjonalną opiekę medyczną. Nauczyciele i Trenerzy - Teresa Rutkowska, Maria Wnukowska, MartaZakrzewska, Dariusz Bajko, Dariusz Cholka, Leszek Kowalewski, Stefan
Rebelski, Piotr Bogdanowicz, Robert Szpak, Krzysztof Ośliślok.

Osiągnięcia w maju grupy SWAN DANCE
III Ogólnopolski Turniej Tańca Kołobrzeski Konkret Taneczny 9.05.2021r.
 
IV miejsce Hanna Otrębska i Maja Majcher kat. t. współczesny duety 9-11
I miejsce Weronika Lesiak i Maja Machut kat. t. współczesny duety 12-15
II miejsce Maria Murek i Oliwia Maciejewska kat. t. współczesny duety 12-15
IV miejsce Hanna Jagniewska i Iza Załoga kat. t. współczesny 12-15
V miejsce Oliwia Łącka i Zuzanna Stąpor kat. t. współczesny 12-15
I miejsce Maria Murek kat. t. współczesny solo 12-15
II miejsce Swan Dance III kat. t. współczesny formacje 9-11
Nagroda Specjalna Maja Machut

IX Ogólnopolski E-Festiwal Tańca E-dance 15.05.2021r.
 
- Julia Kulbicka I miejsce -Inne formy solo do lat 7
- Swan Dance Mini (Barbi) - I miejsce - Inne formy formacje
- Hanna Otrębska III miejsce -T. Współczesny solo 8-9
- Róża Łysko III miejsce -Inne formy solo 8-9
- Hanna Otrębska i Maja Majcher I miejsce - duety jaZ dnace  do 11 lat
-Swan Dance II -III miejsce -Formacje t. Współczesny 8-15 lat
-Swan Dance III - II miejsce Formacje t. Współczesny
-Swan Dance Mix (Black and gold) III miejsce formacje jazz dance 8-15
- Maja Majcher III miejsce - jazz dance solo 10-11
- Julia Kulbicka i Lena Jania II miejsce duety inne formy do lat 9
- Maria Murek I miejsce -improwizacja solo t. Współczesny 12-13
-Weronika Lesiak I miejsce - taniec współczesny solo 12-13
- Oliwia Łącka i Zuzanna Stąpor III miejsce duety t. Współczesny 12-15
-Oliwia Maciejewska i Maria Murek II miejsce duety t. Współczesny 12-15
-Weronika Lesiak i Maja Machut I miejsce duety t. Współczesny 12-15 lat
-Swan Dance Junior (Lyrical) I miejsce t. Współczesny mini formacje 12-13
-Swan Dance V - II miejsce formacje t. Współczesny 12-13
-Swan Dance IV - I miejsce formacje show dance 12-15
 

V Ogólnpolski Turniej Formacji Tanecznych
„Nadmorskie Rytmy” 29.05.2021r.
 
Swan Dance II - I miejsce
Swan Dance mini (Barbi) - I miejsce
Swan Dance IV - III miejsce
Swan Dance V -III miejsce
Swan Dance mix - II miejsce
Swan Dance junior III miejsce
Swan Dance III- VI miejsce
Gabrysia Wojarska II miejsce JD impro solo do 7
Julia Kulbicka III miejsce JD impro solo do 7
Lena Jania I miejsce IFT solo 8-9
Julia Kulbicka II miejsce IFT solo do 7
Róża Łysko II miejsce IFT 8-9
Julia Kulbicka I miejsce TWImpro solo do 7
Gabrysia Wojarska IImiejsce TWImpro solo do 7
Maja Machut II miejsce TWImpro solo 12-13
Ola Borodziuk III miejsce TWImpro solo 12-13
Hanna Otrębska III miejsce TWImpro solo 8-9
Maja Majcher II miejsce TWImpro solo 10-11
Weronika Lesiak I miejsce TW solo 12-13
Marysia Murek III miejsce TWImpro solo 12-13
Weronika Lesiak I miejsce JDImpro solo 12-13
Marysia Murek II miejsce JDImpro solo 12-13
Iza Załoga III miejsce JDImpro solo 14-15
Marysia Murek I miejsce JD solo 12-13
Julia Kulbicka i Lena Jania I miejsce IFT duety do 9
Weronika Lesiak i Maja Machut I miejsce TW fuety 12-13
Emma Niewiadomska i Róża Łysko II miejsce JD duety 8-9
Hanna Jagniewska i Iza Załoga II miejsce TW duety 12-13
Marysia Murek i Oliwia Maciejewska III miejsce TW duety 12-13
Oliwia Łącka i Zuzanna Stąpor III miejsce TW duety 14-15
Zuzanna Niewiarowska i Nikola Pączek II miejsce IFT duety 12-15
Siatkarki UKS OPP Powiat Kołobrzeski walczą o punkty do Mistzrostw Polski w siatkówce plażowej

Nasza Seniorska para Małgorzata Kaczorowska i Paulina Wiśniewska, reprezentujące klub UKS OPP Powiat Kołobrzeski, rozpoczęły w miesiącu czerwcu zmagania w siatkówce plażowej. Nasze zawodniczki będą reprezentowały klub na turniejach ogólnopolskich w całym kraju i będą próbowały awansować do Finałów Mistrzostw Poslki. Swoje przygotowania rozpoczęły od turnieju Chwiałka Volley Poznań, w którym nieznacznie uległy przeciwniczkom w grach eliminacyjnych. Następnie dziewczęta wzięły udział w turnieju Obłędna Plaża w Zbąszyniu w którym startowały czołowe drużyny z całej Polski, w rekordowej ilości 60 par! Już na samym początku Kaczorowska/Wiśniewska podjęły utytułowaną parę Saad/Wawrzyńczyk (podstawowe zawodniczki drużyny ŁKS Commercecon Łódź), nieznacznie jej ulegając. Następnie wygrały kolejne dwa spotkania w grupie i do fazy pucharowej wyszły z drugiego miejsca. W tej części rozgrywek nie było już miejsca na błąd. Porażka eliminowała z turnieju. Kołobrzeska para rozpoczęła od dwóch wygranych pojedynków, niestety, w trzecim meczu w walce o ćwierćfinał uległa parze z Mazowsza. Turniej można jednak uznać za udany.
W ostatni weekend natomiast para Kaczorowska/Wiśniewska znów odwiedziły stolicę Wielkopolski tym razem meldując się na podium całej imprezy. W grupie wygrały trzy mecze i jeden przegrały. Następnie awansowały do fazy pucharowej. Po dwóch wygranych meczach i jednej porażce, kołobrzeska para zagrała o brązowy medal, pewnie pokonując zespół z Wrześni. Jest to duży sukces Naszego zespołu i pierwszy zdobyty medal w tym sezonie. Teraz przed nimi prawie miesiąc ciężkiej pracy, bo już w ostatni weekend czerwca rywalizować będą w Eliminacjach Mistrzostw Polski w Kozienicach. Jest to jeden z turniejów, w których zawodniczki zbierają punkty rankingowe, aby dostać się do Finałów Mistrzostw Polski. Przed nimi duże wyzwanie, ponieważ ze wszystkich par biorących udział w turniejach, łącznie z parami kadrowymi, do turnieju finałowego kwalifikuje się tylko 16 par.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzeni
Uwaga!


Osoby, które chciałyby rozpocząć naukę śpiewania w naszej sekcji wokalnej zapraszamy na przesłuchanie, które odbędzie się 22 czerwca (wtorek) i 23 czerwca  (środa) o godzinie 16-tej w pracowni muzycznej. Prosimy o przygotowanie jednej piosenki w języku polskim.
 
Do zobaczenia!
Ilość wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach OPP
Nazwa zajęć
Grupa wiekowa
Treść zajęć
Ilość wolnych miejsc
Nauczyciel prowadzący
Sekcja wokalna
   
przedszkolaki
 
Szkoły:  podstawowe
 
ponadpodstawowe
Nauka śpiewu piosenek z różnych gatunków muzycznych, koncertowanie
5
Edyta Tetera
Sekcja taneczna
Wiek szkolny różne poziomy
Zespół taneczny „Tirlitonki”
3
Agata Chimko
Sekcja taneczna
4-6lat, wiek szkolny różne poziomy
Zespół taneczny „Tirlitonki”
3
Martyna Małetko
Sekcja taneczno-baletowa
Wiek szkolny różne poziomy
Zespół taneczny „Swan Dance”
0
Marta Herbowska
Sekcja taneczno- gimnastyczna
Wiek szkolny różne poziomy
Nauka elementów gimnastycznych i tanecznych
3
Ewa Balza
Sekcja szachowa
Wiek szkolny różne poziomy
Nauka gry w szachy, starty w turniejach szachowych
8
Leon Bręgoszewski
Sekcja pływacka
Wiek szkolny różne poziomy
Doskonalenie nauki pływania, przygotowanie do zdobywania patentów: karty pływackiej, ratownika i płetwonurka
10
Michał Mieczkowski
Sekcja plastyczna
Wiek szkolny różne poziomy
Malarstwo, rzeźba w glinie, rysunek, witraż,
8
Magdalena Kondraciuk
Sekcja plastyczna
Wiek szkolny różne poziomy
Projektowanie, rysunek, szycie, rękodzieło
6
Beata Dąbrowska
Sekcja gitarowa
Szkoła  podstawowa
Nauka podstaw gry na gitarze klasycznej
10
Joanna Piotrowska
Sekcja astronomiczna
Szkoły ponadpodstawowe
Ciekawi wszechświata - Czasem bywa u nas romantycznie, a czasem matematycznie. Przy bezchmurnym niebie poznajemy niebo teleskopami i gołym okiem.
0
Marek Muciek
Sekcja recytatorsko - filozoficzna
Wiek szkolny różne poziomy
indywidualne konsultacje, zajęcia w grupie, praca z tekstem, ćwiczenia ruchu, gestu, oddychania i artykulacji, przygotowanie do konkursów i innych form indywidualnej oraz grupowej publicznej prezentacji.Filozofia dla zainteresowanych- ćwiczenia, pogadanki, dyskusje i wykłady z filozofii oraz zagadnień okołofilozoficznych (kultura, nauka, sztuka, cywilizacja);przygotowanie do uczestnictwa w Olimpiadzie Filozoficznej.
10
Wojciech  Czaplewski
Sekcja wokalno  -instrumentalna
Wiek szkolny różne poziomy
Nauka gry na instrumentach, morska przygoda – piosenka szantowa
10
Bolko Służewski
Sekcja sportowa – piłka siatkowa
Dziewczęta -VII – VIII szkoła ponadpodstawowa
Nauka i doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
8
Krzysztof Ośliślok
Sekcja sportowa  – piłka siatkowa
   
Dziewczęta  V- VIII klasa szkoła podstawowa
 
Ponadpodstawowa I klasa
Nauka i doskonalenie gry w piłke siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
8
Piotr Bogdanowicz
Sekcja sportowa – piłka siatkowa
Dziewczęta i chłopcy szkoła ponadpodstawowa
Piłka siatkowa plażowa - nauka i doskonalenie, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
8
Leszek Kowalewski
Sekcja sportowa – piłka siatkowa
Chłopcy VI – VIII klasa szkoła ponadpodstawowa
Nauka i doskonalenie gry w piłke siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
12
Leszek Kowalewski
Sekcja sportowa  – piłka siatkowa
Chłopcy I – II klasa szkoły podstawowej
Nauka i doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
3
Waldemar Pankiewicz
Sekcja sportowa – piłka siatkowa Siemyśl
Dziewczęta i  chłopcy
Nauka i  doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe
0
Kazimierz Kropidłowski
Sekcja sportowa  – piłka siatkowa Gościno
   
Dziewczęta  i chłopcy
 
Kl IV-VIII
Nauka i  doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy  sportowe
   
Gr I  14
 
Gr II 10
Dariusz Bajko
Sekcja sportowa -ogólnorozwojowa
Chłopcy szkoła podstawowa klasy I -IV
Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe
10
Stefan Rebelski
Sekcja sportowa  -ogólnorozwojowa
Dziewczęta klasy I-IV szkoła podstawowa
Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe – gry zespołowe
7
Teresa Rutkowska
Sekcja sportowa-ogólnorozwojowa
Dziewczęta kl I-IV SP
Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe – gry zespołowe
10
Maria Wnukowska

 W dniach 20-23.05.2021 w Gdańsku rozegrany został turniej ćwierćfinałowy w ramach Mistrzostw Polski Młodzików w piłce siatkowej. W rywalizacji brało udział 6 zespołów - medaliści z czeterech lig wojewódzkich: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Awans do dalszej fazy rozgrywek, a więc najlepszej szesnastki w Polsce uzyskiwały dwa zespoły. Do rywalizacji przystąpił zespół UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI pod wodzą Dariusza Cholki oraz Roberta Szpaka. Kołobrzeżanie znakomicie zaprezentowali się na starcie turnieju wygrywając dwa mecze grupowe: 2:1 z SKS STAROGARD GDAŃSKI oraz 2:0 z BKS CHEMIK BYDGOSZCZ. W dalszej fazie turnieju siatkarze OPP spotkali się z silnym zespołem ENEA ENERGETYK POZNAŃ. Zwycięzca spotkania uzyskiwał awans do dalszej fazy rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Od początku spotkanie było bardzo wyrównane i zapowiadało walkę do ostatniego punktu. Ostatecznie po bardzo wyrównanych dwóch partiach to klub z Poznania cieszył się ze zwycięstwa. Można śmiało powiedzieć, że o triumfie końcowym zadecydowało dosłownie kilka błędów.. Kołobrzeżanom pozostała dalsza walka z zdecydowanym faworytem turnieju i całych rozgrywek o Mistrzostwo Polski - TREFL GDAŃSK. Siatkarze OPP szczególnie w pierwszej partii ,,postraszyli" zespół z Gdańska przegrywając seta na przewagi 27:29. Finalnie to zespół Trefla zwyciężył 2:0 i awansował do dalszej fazy rozgrywek z 1 miejsca. Kołobrzeżanie uplasowali się na trzeciej pozycji tuż za siatkarzami z Poznania. Niestety nie udało się uzyskać awansu, ale postawa naszych zawodników w rywalizacji z dużymi utytułowanymi klubami jest powodem do dumy. Najlepszym zawodnkiem zespołu został kapitan - Przemysław Adasiak. Zespół młodzików UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI dziękuje za wsparcie Powiatowi Kołobrzeskiemu, Gminie Miasto Kołobrzeg, a także swoim partnerom: FAWES, ALPLAST, ARKA MEDICAL SPA, Krzysztof Pielecki - fizjoterapia.

Na zdjęciu drugim z Michałem Winiarskim (wielokrotny reprezentant Polski, Mistrz Świata 2014, Wicemistrz Świata 2006, obecnie szkoleniowiec zespołu Plusligi - TREFL GDAŃSK )
stojący od lewej:Dariusz Cholka trener, Krzysztof Pielecki fizjoterapeuta, Michał Winiarski, Przemysław Adasiak ( kapitan ), Patrick Kos, Jakub Gryń, Szymon Wojtowicz, Oliwier Krut, Szymon Kobyliński, Robert Szpak (trener ), Kamil Chmielewski
klęczący od lewej: Paweł Woźniak, Mateusz Romaniuk, Jakub Piekarski, Oliwier Pawlicki, Dawid Korczyk

Robert Szpak
Majowe sukcesy Jaśminy

Mimo trudnej dla nas wszystkich sytuacji, która wiąże się z wieloma ograniczeniami nasza podopieczna Jaśmina Wenta w ostatnim czasie zmierzyła się z dwoma konkursami wokalnymi.
W konkursie piosenki patriotycznej „Płomienie zwycięstwa” który odbył się online w Koszalinie, za wykonanie  piosenek pt. „Warszawo ma” oraz „Noc w bacówce” zdobyła I miejsce. Natomiast w  Ogólnopolskim konkursie piosenki „Wiosenne czarowanie” w Legionowie, w kategorii „Bardowie świata” za prezentację piosenek pt. „Kołysanka” i „Żeglarski czardasz” Jaśmina otrzymała wyróżnienie.
 
Serdecznie gratulujemy!
W nadchodzący weekend siatkarze UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI rywalizować będą w Turnieju Ćwierćfinałowym o Mistrzostwo Polski Młodzików w Gdańsku. Kołobrzeżanie pod wodzą Dariusza Cholki i Roberta Szpaka mają przed sobą trudne wyzwanie gdyż spośród 6 zespołów uczestniczących w turnieju do półfinału awans uzyskają tylko dwa najlepsze. Warto zaznaczyć, że w stawce zmierzą się medaliści rozgrywek wojewódzkich z czterech województw: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie. Życzymy powodzenia kołobrzeskim siatkarzom!

Robert Szpak
Informacja dotycząca letniego obozu sportowego - Duszniki Zdrój 16-26 08.2021r.

Ustalona została lista zawodników którzy zakwalifikowali się do wyjazdu na obóz sportowy.
Informacji o zakwalifikowaniu lub umieszczeniu na liście rezerwowej udzielają trenerzy do których uczęszczają dzieci, które zadeklarowały chęć wyjazdu.
W związku z tym, że planowana jest wycieczka do Czech -  prosimy o wyrobienie dowodów osobistych lub paszportów.
Każdy z uczestników będzie musiał posiadać aktualne badanie lekarza sportowego. Klub zorganizuje takie zbiorowe badanie w hali OPP - o terminie poinformujemy.
Więcej informacji można uzyskać od trenerów lub v-ce Prezesa.
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu zamieścimy na stronie internetowej w miesiącu lipcu.

UKS OPP Powiat Kołobrzeski
UWAGA

Z przykrością informujemy,
iż od dnia dzisiejszego tj. 20.04.2021r. zajęcia szachowe odwołane
(datę wznowienia zajęć podamy na naszej stronie internetowej)
Turniej półfinałowy o wejście do II ligi PZPS  09-11/04/2021 Skalmierzyce ( Kalisz Wielkopolski)

Zespół seniorów UKS OPP Powiat Kołobrzeski   jako mistrz województwa zachodniopomorskiego zagrał w turnieju półfinałowym o wejście do II ligi . Pierwsze spotkanie kołobrzeżanie rozegrali 09.04.2021 o godzinie 20:00 po ponad 500 km podróży  ulegli   zespołowi Jokera Piła  3:1 . Po wygranej pierwszej partii  zawodnikom zaczęło brakować świeżości i ich akcje straciły na dynamice. Ostatecznie przegrywając trzy kolejne sety i cały mecz 3:1 .
W dniu  10.04.2021  zespół UKS OPP Powiat Kołobrzeski rozdrażniony porażką przystąpił do meczu z Toruńskimi Aniołami.  Torunianie po transferze medycznym wzmocnili się zawodnikiem z plus ligi . Nie pomogło im to w odniesieniu zwycięstwa . Znakomita gra w ataku Oskara Pintery bardzo dobry odbiór  Kacpra Jakubowskiego . Skuteczna gra blok obrona i kontry ze skrzydeł  Kamila Benedyktowicza  dały wygraną  3:0 i odrodziły nadzieję na awans do turnieju finałowego . Gospodarze niedzielne mecze zaplanowali w niespotykanych godzinach i ostatni mecz kołobrzeżanie rozpoczęli  o 20:00  znając już wyniki wszystkich spotkań (Joker Piła pokonał Toruńskie Anioły)  tylko wygrana 3:0 dawała awans . Zawodnicy podjęli walkę  w pierwszym secie niestety gospodarze byli lepiej dysponowani w polu zagrywki i to oni odnieśli zwycięstwo w tej partii . Kołobrzeżanie   przegrali ze zmęczeniem ulegli w kolejnych setach i w całym meczu 3:0.
UKS OPP Powiat ostatecznie uplasował się na 3 miejscu .
Klasyfikacja końcowa   1 Legion Skalmierzyce  2 Joker Piła 3 UKS OPP Powiat Kołobrzeski 4 Toruńskie Anioły .

Kołobrzeżanie wystąpili w składzie: Oskar Pintera (kapitan) Marcin Subel , Kamil Benedyktowicz , Jarosław Pankiewicz ,Mariusz Kowalik , Mateusz Andrzejewski , Barosz Smyczek , Dominik Wijas , Konrad Mastalerz , Kacper Jakubowski (libero)
trenerzy Leszek  Kowalewski , Waldemar Pankiewicz

Drodzy rodzice

Odpowiadając na Wasze sugestie i zapotrzebowanie Ognisko Pracy Pozaszkolnej z dniem 19 kwietnia 2021 wraca do prowadzenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych zgodnie z tygodniowym rozkładem. Zapraszamy uczestników zajęć stałych, zapisanych w dziennikach zajęć do kontynuacji nauki i zabawy w ścisłym rygorze sanitarnym. Podczas zajęć prosimy zakrywać usta i nos a przed wejściem do budynku będzie mierzona temperatura i odbywać się będzie dezynfekcja rąk. Nadal obowiązuje zakaz wstępu rodziców i opiekunów do budynku.
OGŁOSZENIE
 dla uczestników zajęć recytatorskich OPP.

Informuję, że – po konsultacji z Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu, organizatorem eliminacji miejskich 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, termin zgłoszeń formularzy konkursowych został przesunięty do środy 21 kwietnia.
Eliminacje okręgowe w Szczecinie odbędą się najprawdopodobniej w drugim tygodniu maja, prawo do uczestnictwa mają mieć wszystkie osoby zgłoszone do eliminacji miejskich (ostateczna decyzja o kwalifikacji do eliminacji okręgowych może też zostać podjęta w ramach konsultacji Organizatora z instruktorami). Recytatorzy, którzy jeszcze tego nie uczynili, proszeni są o nadsyłanie informacji o repertuarze konkursowym (autorzy, tytuły, czasy recytacji tekstów; przewidywana kolejność na etap miejski, okręgowy i centralny)
Harmonogram rekrutacji
 Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
 Na rok 2021/2022
LP
Termin
Rodzaj czynności
1
15.04.2021-15.05.2021
Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, rodzice/opiekunowie pobierają ze strony internetowej
 
Deklarację kontynuacji
 
Po wypełnieniu i podpisaniu dostarczają ja do placówki.
W obecnej sytuacji dostarczyć deklaracje można na 3 sposoby: pocztą elektroniczną(bez podpisu-podpis w terminie późniejszym), pocztą elektroniczną -skan z podpisem rodzica, dostarczenie do placówki.
2
28.05.2021
Wywieszenie listy z informacją o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach
3
28.05.2021-11.06.2021
Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie po raz pierwszy dziecka do OPP
 
Wniosek o przyjęcie do wybranej sekcji
 
W obecnej sytuacji dostarczyć deklaracje można na 3 sposoby: pocztą elektroniczną(bez podpisu-podpis w terminie późniejszym), pocztą elektroniczną-skan z podpisem rodzica, dostarczenie do placówki.
4
18.06.2021
Wywieszenie listy kandydatów przyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach
5
Od 1.09.2021
Nabór uzupełniający w ciągu całego roku szkolnego- bezpośrednio u prowadzącego instruktora
UWAGA- PRACA ZDALNA

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 01/3/2021 Dyrektora OPP w Kołobrzegu
z dnia 26.03.2021 r. przechodzimy na pracę zdalną
w terminie od 29.03.2021 r. do 18.04.2021 r.

Prosimy o indywidualny kontakt z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia w celu ustalenia przebiegu zajęć.


                                                                                           Dyrektor OPP
                                                                                                            Mieczysław Szpak
ROCZNICA WYZWOLENIA KOŁOBRZEGU Z UDZIAŁEM TIRLITONEK

Miejskie obchody 76 rocznicy Wyzwolenia Kołobrzegu odbyły się 18.03.2021 w Regionalnym Centrum Kultury. Tirlitonki zostały zaproszone do udziału w koncercie pt „Kołobrzeg na falach historii”. Uroczystość uświetnił taniec  pt”Wiosna” w wykonaniu absolwentki Zespołu Martyny Małetko - młodej choreografki współpracującej z  zespołem. Publiczność nagrodziła brawami wykonawczynię i  choreografa układu - Agatę Chimko. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tak ważnym dla naszego miasta wydarzeniu.
We wtorek 23 marca 2021 roku wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś odwiedził podczas treningu drużynę młodzików UKS OPP Powiat Kołobrzeski.

Trening młodych siatkarzy był okazją do pogratulowania im zdobycia wicemistrzostwa województwa i tym samym awansu do rozgrywek centralnych o Mistrzostwo Polski Młodzików, które odbędą się w dniach 9-11 kwietnia 2021 roku w Gdańsku. W imieniu starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego i Zarządu Powiatu gratulacje dla trenerów oraz drobne upominki dla młodych siatkarzy wręczył wicestarosta Jacek Kuś. Każdy sukces kołobrzeskich sportowców przyczynia się do promocji powiatu kołobrzeskiego. Całej drużynie gratulujemy osiągniętych sukcesów i życzymy kolejnych na arenie krajowej oraz międzynarodowej.
Skład drużyny Młodzików UKS OPP Powiat Kołobrzeski: trenerzy Dariusz Cholka i Robert Szpak, zawodnicy: kapitan Przemysław Adamiak, Szymon Kobyliński, Szymon Wojtowicz, Jakub Gryń,  Oliwier Krut, Oliwier Pawlicki, Kamil Chmielewski, Dawid Korczyk,Paweł Woźniak, Jakub Piekarski, Mateusz Romaniuk, Patryk Kos.
  
TIRLITONKI I „RÓŻA WIATRÓW” 2021r.

27.03.2021r w Regionalnym Centrum Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagrody „Kołobrzeska Róża Wiatrów” ustanowiona została celem uhonorowania osób działających na rzecz społeczności lokalnych Kołobrzegu mających w tej działalności szczególne osiągnięcia. Tirlitonki w towarzystwie innych trzech podmiotów dostąpiły zaszczytu nominacji do nagrody. Na zaproszenie organizatora Zespół przedstawił na scenie RCK krótki koncert, w którym udział wzięły również absolwentki zespołu  Fatima Aldalati i Oliwia Tymek-studentki wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie. Zespół zatańczył dwa układy: sztandarowy taniec „Bądźmy razem” w choreografii Agaty Chimko oraz taniec „Awoo” w choreografii absolwentki zespołu- Martyny Małetko. Koncert został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność. Oto kilka zdjęć z uroczystości:
Pierwsze Miejsce w Zachodniopomorskim
Wicemistrzostwo w Lubuskim

Zwycięstwo  w rozgrywkach  III ligi męskiej  Zachodniopomorskiego ZZPS   zapisali na swoim koncie zawodnicy UKS OPP Powiat Kołobrzeski. W ostatnim spotkaniu ligi pokonując  zespół UKS Olimpijczyk Drawsko Pomorskie  3:0   (25/:17,25:22,25:17). Mecz przebiegał  pod dyktando gospodarzy. Bardzo dobra gra blok obrona skuteczne kontry  zapewniły sukces w meczu. Cały zespół zasłużył na wyróżnienie za dobrą  grę. Zespół UKS OPP Powiat Kołobrzeski  wystąpił również w rozgrywkach  III ligi Lubuskiego LZPS. Po bardzo dobrej postawie w tych rozgrywkach zespół zajął II miejsce, ustępując jedynie zespołowi ATAK Gorzów Wielkopolski.

Kołobrzeżanie w rozgrywkach wystąpili  w składzie: Mariusz Kowalik(kapitan) Oskar Pintera, Marcin Subel, Jarosław Pankiewicz, Kamil Benedyktowicz, Kamil Świątkowski, Kacper Lange, Sławomir Pyta, Mateusz Andrzejewski, Dominik Wijas, Adrian Bartnik, Bartłomiej Smyczek, Aleksander Wszelaki, Kacper Jakubowski (libero) Artur Staigl (libero).
Trenerzy: Leszek Kowalewski  Waldemar Pankiewicz, Dariusz Świątkowski.

OPP‌ ‌WICEMISTRZEM‌ ‌WOJEWÓDZTWA‌
W‌ ‌miniony‌ ‌weekend‌ ‌młodzi‌ ‌siatkarze‌ ‌UKS‌ ‌OPP‌ ‌POWIAT‌ ‌KOŁOBRZESKI‌ ‌rozgrywali‌ ‌turniej‌ finałowy‌ ‌w‌ ‌Koszalinie‌ ‌w‌ ‌ramach‌ ‌Mistrzostw‌ ‌Województwa‌ ‌Młodzików.‌ ‌Podopieczni‌ ‌Dariusza‌ ‌Cholki‌ ‌i‌Roberta‌ ‌Szpaka‌ ‌przystępowali‌ ‌do‌ ‌turnieju‌ ‌jako‌ ‌faworyci‌ ‌mając‌ ‌na‌ ‌koncie‌ ‌komplet‌ ‌zwycięstw‌ ‌po‌ ‌etapie‌ eliminacyjnym.‌ ‌W‌ ‌spotkaniach‌ ‌grupowych‌ ‌kołobrzeżanie‌ ‌zdecydowanie‌ ‌zwyciężyli‌ ‌w‌ ‌starciu‌ ‌z‌ ‌UKS‌ LOLEK‌ ‌/‌ ‌AS‌ ‌TRZYNASTKA‌ ‌KOSZALIN‌ ‌(‌ ‌2:0‌ ‌)‌ ‌oraz‌ ‌STOCZNIA‌ ‌M&W‌ ‌DARŁOWO‌ ‌(2:0).‌ ‌W‌ ‌dalszej‌ ‌fazie‌ spotkań‌ ‌decydujących‌ ‌o‌ ‌ostatecznej‌ ‌klasyfikacji‌ ‌młodzicy‌ ‌OPP‌ ‌zwyciężyli‌ ‌z‌ ‌zespołem‌ ‌UKS‌ ‌OLIMPIJCZYK‌ DRAWSKO‌ ‌POMORSKIE.‌ ‌Ostatnie‌ ‌spotkanie‌ ‌z‌ ‌UKS‌ ‌BRONEK‌ ‌KOSZALIN‌ ‌było‌ ‌meczem‌ ‌bezpośrednim‌ ‌o‌ Mistrzostwo‌ ‌Województwa.‌ ‌Kołobrzeżanie‌ ‌trzykrotnie‌ ‌zwyciężyli‌ ‌w‌ ‌etapie‌ ‌ligowym‌ ‌z‌ ‌siatkarzami‌ ‌z‌ Koszalina,‌ ‌ale‌ ‌tym‌ ‌razem‌ ‌musieli‌ ‌uznać‌ ‌wyższość‌ ‌swoich‌ ‌rywali.‌ ‌Siatkarze‌ ‌UKS‌ ‌OPP‌ ‌POWIAT‌ KOŁOBRZESKI‌ ‌wywalczyli‌ ‌więc‌ ‌wicemistrzostwo‌ ‌województwa‌ ‌i‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌gry‌ ‌w‌ ‌rozgrywkach‌ centralnych‌ ‌o‌ ‌Mistrzostwo‌ ‌Polski‌ ‌Młodzików.‌ ‌Podopieczni‌ ‌Dariusza‌ ‌Cholki‌ ‌i‌ ‌Roberta‌ ‌Szpaka‌ ‌rywalizację‌ na‌ ‌krajowym‌ ‌podwórku‌ ‌rozpoczną‌ ‌w‌ ‌dniach‌ ‌9-11‌ ‌kwietnia‌ ‌w‌ ‌Gdańsku.‌ ‌W‌ ‌turnieju‌ ‌uczestniczyć‌ ‌będą‌ najlepsze‌ ‌zespoły‌ ‌z‌ ‌Województw‌ ‌Kujawsko-Pomorskiego‌ ‌i‌ ‌Pomorskiego.‌
Miło nam poinformować, że UKS OPP Powiat Kołobrzeski zajął pierwsze miejsce w Powiecie Kołobrzeskim na drużynę dekady w plebiscycie sportowym organizowanym przez Głos Koszaliński
W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM
W niedzielę 28 lutego odbyły się miejskie uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (ustanowionego sejmową ustawą w 2011 roku). Wśród patronów uroczystości wymienione zostało Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Nasi recytatorzy – Maja Mackojć i Kacper Pierzak, wspierani przez instruktora Wojciecha Czaplewskiego – współtworzyli program artystyczny, zaprezentowany w Regionalnym Centrum Kultury. Recytatorski montaż składał się z wierszy Zbigniewa Herberta.
Szczegółową relację z wydarzenia, wraz ze zdjęciami, znaleźć można na stronie: http://kolobrzegwiary.pl/?p=14678
Liga Młodziczek

Zakończył się ostatni turniej w ramach Wojewódzkiej Ligii Młodziczek, w którym ostatecznie uplasowaliśmy się w tabeli na III miejscu 🥉. W turnieju w Szczecinie nasze zawodniczki w pierwszym meczu spotkały się z zespołem UKS BARNIM Goleniów. Mecz zdecydowanie nam nie "siedział", pomimo wygrania pierwszego seta.Serie błędów zagrywek, nie wykorzystywanie sytuacji i falowa gra zespołu zemściły się, co przełożyło się na przegraną 1-2 (20,-13,-12). Drugi mecz z gospodarzami wyglądał zdecydowanie lepiej. Bardzo dobra zagrywka sprawiła szczeciniankom wiele problemów i skuteczna gra zespołu zdecydowała o naszej wygranej w tie-breaku 2-1(24,-9 ,10)
Teraz czas na przygotowanie się do walki o medal w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego Młodziczek !!!
Skład zespołu: Ozorowska Alicja (kapitan), Ostrysz Aleksandra, Mikołajewska Zuzanna, Banasiak Aleksandra, Matyjach Blanka, Jurczyga Konstancja, Indycka Magdalena, Bednarkiewicz Marta, Fijałkowska Martyna, Grefling Amelia, Łupkowska Oliwia, Oleksy Oliwia
Trener Piotr Bogdanowicz
Siatkarze ze Zmiennym Szczęściem

W  dniu 06.02.2021 UKS OPP Powiat Kołobrzeski  w ramach rozgrywek III ligi męskiej  rozegrał mecz na szczycie z zespołem Atak Gorzów Wielkopolski .   Po bardzo trudnej i długiej podróży niezwykle zaciętym spotkaniu  trwającym  2 godziny  kołobrzeżanie ulegli gospodarzom  3:1  wynik w małych punktach 93-91. O zwycięstwie w meczu dosłownie zadecydowały dwie akcje.
13.02.2021  to kolejne spotkanie  III ligi męskiej  tym razem Kołobrzeżanie podejmowali  zespół Oriona Sulechów . Po zaciętych początkach setów zawodnicy UKS OPP Powiat Kołobrzeski uzyskiwali kilku punktową przewagę której nie oddali do końca partii. UKS OPP Powiat Kołobrzeski  MKS Orion Sulechów 3:0 (25:18,25:20,25:22). MVP meczu wybrano Oskara Pinterę na wyróżnienie zasłużył również libero Kacper Jakubowski
Skład UKS OPP Powiat Kołobrzeski : Mariusz Kowalik (kapitan) Oskar Pintera , Marcin Subel , Kamil Benedyktowicz, Kamil Świątkowski , Jarosław Pankiewicz, Kacper Lange , Mateusz Andrzejewski , Bartłomiej Smyczek , Aleksander Wszelaki , Kacper Jakubowski
Trenerzy: Leszek Kowalewski , Waldemar Pankiewicz Dariusz Świątkowski
Osiągnięcia Naszych Wychowankó w 2020 roku
2020 to chyba najtrudniejszy w dotychczasowej działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej rok.Rozpoczynaliśmy go z jednym z najbogatszych planów działania w historii. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze zamierzenia. Zamknięcie Ogniska wiosną, a także sanitarne obostrzenia obowiązujące do dnia dzisiejszego zmusiły nas do zmiany sposobu działania. Dla dobra naszych podopiecznych i  dla podtrzymania dobrego imienia naszej placówki, postanowiliśmy przenieść nasze plany do internetowej rzeczywistości. Zaowocowało to wieloma arcyciekawymi pomysłami, a zwłaszcza rozszerzyło zasięg naszych konkursów do rangi ogólnopolskich. Umożliwiło to także uczestnictwo naszych podopiecznych w konkursach organizowanych przez inne instytucje kultury.
W tabelach prezentowanych poniżej umieściliśmy wszystkie sukcesy jakie odnieśli nasi wychowankowie na polu sportowym i artystycznym, a także wymieniliśmy wszystkie imprezy które zostały zorganizowany przez nasze Ognisko jak i imprezy w których uczestniczyli lub uświetniali swoimi występami nasi podopieczni.
Podium dla OPP !

W miniony weekend na kołobrzeskiej Hali Milenium rozegrany został Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodzików. Był to najsilniej obsadzony turniej w Polsce w tej kategorii wiekowej. Na parkiecie rywalizowało 12 zespołów z 8 województw, a wśród nich m.in. ubiegłoroczny Mistrz i Wicemistrz Polski w kategorii młodzików – AT Jastrzębski Węgiel oraz TREFL GDAŃSK. Warto zaznaczyć, że każdy z zespołów biorących udział jest obecnie kandydatem do zwycięstwa w swoich rozgrywkach wojewódzkich. Organizatorem i gospodarzem zawodów był UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Przez trzy dni rozegranych zostało 36 spotkań czyli ponad 80 rozegranych setów ( wliczając tiebreaki ). Poziom sportowy turnieju jest zapowiedzią bardzo interesującego sezonu rozgrywek o Mistrzostwo Polski w tej kategorii wiekowej. Zdecydowanym zwycięzcą kołobrzeskiej rywalizacji okazał się być ubiegłoroczny Wicemistrz Polski TREFL GDAŃSK. Siatkarze z Gdańska wyróżniali się na tle wszystkich zespołów parametrami fizycznymi zawodników jak i jakością gry. Tuż za nimi uplasował się zespół MKS BZURA OZORKÓW, który zwyciężył w meczu bezpośrednim o 2 miejsce z gospodarzami UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI. Podopieczni Dariusza Cholki i Roberta Szpaka zwyciężyli we wszystkich spotkaniach grupowych ( z AT Jastrzębski Węgiel, IUKS Jedynka Poznań oraz BKS II Bydgoszcz ), a później w rywalizacji półfinałowej po pełnym emocji meczu z Orionem Sulechów. Dopiero w grupie finałowej ulegli zespołowi Trefla Gdańsk ( 0:2 ), a w ostatnim meczu turnieju nieznacznie przegrali z reprezentantami województwa łódzkiego – 13:15 w tiebreaku. Patronat nad turniejem objęli: Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Urząd Miasta w Kołobrzegu, Zachodniopomorska Federacja Sportu oraz Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej.


Ostateczna klasyfikacja:
TREFL GDAŃSK
MKS BZURA OZORKÓW
UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI
UKS SMS JOKER PIŁA
IUKS JEDYNKA POZNAŃ
MKS ORION SULECHÓW
AT JASTRZĘBSKI WĘGIEL
BKS I BYDGOSZCZ
UKS PIAST KROTOSZYN
NTS TRÓJKA NAKŁO
UKS DWÓJKA MILICZ
NTS TRÓJKA NAKŁO
Nagrody indywidualne:
MVP Ryszard Sałata TREFL GDAŃSK
NAJLEPSZY PRZYJMUJĄCY: PATRYK RODEK TREFL GDAŃSK
NAJLEPSZY ATAKUJĄCY: SZYMON POBROTYN MKS BZURA OZORKÓW
NAJLEPSZY ROZGRYWAJĄCY: Gracjan Baranowski UKS SMS JOKER PIŁA
NAJLEPSZY LIBERO: Kamil Majchrzak MKS BZURA OZORKÓW
NAJLEPSZY ŚRODKOWY: DAWID KORCZYK UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI
Partnerzy:
STALPRO SZCZECIN, ALPLAST, FAWES, MEDISEPT, FANUC, CAPITAL PARK, ASICS, ARKA MEDICAL SPA, FANABERIA,
Brawa dla Jaśminy!
5 lutego odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydent Miasta Kołobrzeg Annę Mieczkowską stypendiów artystycznych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w roku 2020. Miło nam poinformować, że nasza podopieczna – Jaśmina Wenta, otrzymała roczne stypendium artystyczne. Nasza wychowanka w roku 2020 zajęła m. in. I miejsce i otrzymała Nagrodę Specjalną na Międzynarodowym Festiwalu „Art Panorama” w Lublinie, zdobyła również Nagrodę Specjalną od Grupy Audytorium 17 zrzeszającą Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia, a także otrzymała wyróżnienie od Jury oraz Nagrodę Publiczności na Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”.
Serdecznie gratulujemy i życzmy wielu sukcesów!
WIELKIE GRANIE NA MILENIUM!

W przyszły weekend na Hali Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu odbędzie się Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodzików. Organizatorem i gospodarzem zawodów jest UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI. Na kołobrzeskim parkiecie rywalizować będą czołowe zespoły z kraju w kategorii młodzików ( ur. 2006 i młodsi ) z 8 województw! W turnieju biorą udział tylko licencjonowane zespoły i jest to forma przygotowań do współzawodnictwa w ramach Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Całą rywalizację będzie można śledzić na profilu FB UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI oraz MILENIUM KOŁOBRZEG. Turniej organizowany jest w ścisłym reżimie sanitarnym i zgodzie z aktualnymi wytycznymi PZPS. Zawody są objęte patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej.
Kolejne Zwycięstwa
 Trzecioligowych Siatkarzy UKS OPP Powiat Kołobrzeski
 
W dniu 23 stycznia siatkarze UKS OPP Powiat Kołobrzeski pokonali na wyjeździe UKS Żak Krzeszyce 3:2  (25:17,21:25,23:25,25:23,15:12)
Znakomity początek i prowadzenie 9:0 Kołobrzeżanie zaskoczyli gospodarzy mocną zagrywką i grą blok obrona i nie oddali inicjatywy już do końca tego seta . Drugi set to dra punkt za punkt  do wyniku 15:15 tu nastąpiła seria 4 szkolnych błędów zawodników UKS OPP Powiat Kołobrzeski (dogranie na drugą stronę siatki , atak w aut i złe przyjęcie ) doświadczeni gospodarze nie oddali już prowadzenia do końca seta , w trzeciej partii znowu dobra zagrywka i gra blok obrona dały prowadzenie 8:1 . Tu nastąpiło rozprężenie i seria błędów w przyjęciu libero ( 4 ) rozbiły grę i doprowadziły do nerwowej końcówki w której szczęście dopisało gospodarzom . Najbardziej zacięty przebieg miał 4 set , akcja za akcje prowadzenie przechodziło ze strony na stronę ,w końcówce Kołobrzeżanie wrócili do dobrej gry blok obrona . Set V to wymiana ciosów do wyniki 3:3  tu przewagę zaczęli zdobywać zawodnicy UKS OPP Powiat Kołobrzeski , decydujący moment to cztery  dobre akcje  przy wyniku 9:7 . Uzyskanej przewagi goście nie oddali do końca .
MVP spotkania został wybrany  Mariusz Kowalik
Skład UKS OPP Powiat Kołobrzeski :Mariusz Kowalik (kapitan) Marcin Subel , Jarosław Pankiewicz , Oskar Pintera , Kamil Benedyktowicz , Sławomir Pyta , Mateusz Andrzejewski , Adrian Bartnik , Aleksander Wszelaki , Dominik Wijas , Kacper Jakubowski (libero)
trenerzy Leszek Kowalewski Waldemar Pankiewicz
 
W Kolejnym meczu /30 stycznia/kołobrzeżanie podejmowali A.Z. Iwaniccy Gubin.
Nasza drużyna ma szczęście do pięciosetowych meczy – szczęśliwie także pokonaliśmy przeciwników  3:2 (16:25,25:18,25:21:20:25,15:12).
Niesamowicie zacięty i obfitujący w efektowne akcje z obu stron - pierwszy set to znakomita zagrywka gości oraz perfekcyjne przyjęcie co w efekcie dało pewne zwycięstwo drużynie z Gubina. W secie drugim trenerzy zespołu z Kołobrzegu zaordynowali zmianę zagrywki na flot  . Dało to efekt punktowy i wygraną seta. W secie trzecim kołobrzeżanie kontynuowali swoją taktykę i pewnie wygrali . Początek czwartego seta to dobra gra do wyniku 12:8 przy którym  nastąpiła seria 6 błędów własnych w odbiorze i ataku . Goście przejęli inicjatywę i wygrali partię . W piątym secie trenerzy gospodarzy przeorganizowali ustawienie zespołu  i po zmianie stron przy wyniku 8:7 dla gości  kołobrzezanie przeprowadzili 5 udanych akcji – blok, obrona zakończonych skuteczną kontrą  i wygrali seta do 12 .
Najlepszym zawodnikiem spotkania MVP wybrano Marcina Subla .
Skład UKS OPP Powiat Kołobrzeski : Mariusz Kowalik (kapitan) Marcin Subel , Jarosław Pankiewicz , Oskar Pintera , Kamil Benedyktowicz , Sławomir Pyta , Mateusz Andrzejewski , Adrian Bartnik , Bartosz Smyczek , Dominik Wijas , Kacper Jakubowski (libero)
trenerzy Leszek Kowalewski Waldemar Pankiewicz
Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu

Nr rachunku: 67 1600 1462 1874 3475 5000 0001

wpłat prosimy dokonywać z dopiskiem “wpłata na działania statutowe stowarzyszenia – imię i nazwisko, nazwa sekcji”
Kołobrzeg 2021
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści