Aktualności - OPP

OPP
Przejdź do treści
ZAPRASZAMY DO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2023/2024.
Brawo dla Jaśminy!
25 października odbył się finał XIX Wojewódzkiego przeglądu piosenki polskiej „Skolwińskie przeboje” w Szczecinie pod honorowym patronatem Marszałka województwa zachodniopomorskiego. Miło nam poinformować, że na tym konkursie, nasza podopieczna Jaśmina Wenta zdobyła I miejsce. Serdecznie gratulujemy!
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bajkowy Świat”
w ramach obchodów 35 -lecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej rozstrzygnięty.

Na konkurs wpłynęło 78 prac. Dziękujemy. Jury po obejrzeniu wszystkich prac przyznało tytuły laureata oraz wyróżnienia.

LAUREACI;
Blanka Sobota
Maja Zięba
Emilka Hałata
Nina Sawicka
Helena Pieczynko
Zuzanna Cieśliczka
Nikodem Winiarski
Igor Romanowski

WYRÓŻNIENI;
Matylda Wachowska
Zosia Jakimiec
Zosia Serement
Marysia Pasikowska
Olga Brzozowicz
Gabrysia Książek
Lilianna Szymańska
Hania Bogacz
Julia Janoś
Tymofii Kudliuk
Dasha D

Serdecznie Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Wszystkie nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Sekcja szachowa

Informujemy, iż zajęcia zostają zawieszone do odwołania.


REGULAMIN
POWIATOWY KONKURS TANECZNY FAIRY TALE 10.12.2023r.
 
Powiatowy Konkurs Tańca „Fairy Tale” jest konkursem popularyzującym wszelkie techniki tańca wśród dzieci i młodzieży. Udział w nim daje uczestnikom możliwość zaprezentowania się w wybranej przez siebie technice tańca do muzyki organizatora bądź muzyki własnej warunkiem koniecznym jaki należy spełnić jest muzyka bajkowa lub filmowa.
 
I. ORGANIZATOR:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
 
II. CELE KONKURSU
· prezentacja umiejętności
· wykazanie się pomysłami twórczymi,
· wymiana doświadczeń i pomysłów  pomiędzy placówkami
· pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej.
 
III. MIEJSCE I TERMIN
Hala Sportowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu ul. Mazowiecka 1
10 grudzień 2023 r.
 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Tańca „Fairy Tale” jest wysłanie zgłoszenia na mail marta.herbata@gmail.com
Nr konta: 08 1600 1462 1734 1931 3000 0001  
tytułem ……Konkurs Tańca Fair Zosia Kowalska solo art
Zgłoszenia i wlskapłaty należy dokonać do dnia 27.11.2023 r.
oraz uiszczenia opłaty wpisowej w kwocie 30 zł – 1 kategoria, 20zł każda następna Opłatę na poczet akredytacji należy wpłacać na konto
 · Przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i uczestnictwa w konkursie.

W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
SOLO (muzyka własna)
 
KATEGORIA :
 
-taniec współczesny czas prezentacji do 1:30. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
- jazz czas prezentacji do1:30. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
- taniec nowoczesny (hip-hop) czas prezentacji do 1:30. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
-inne formy tańca czas prezentacji do 1:30 Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
-bajkowe show czas prezentacji do 1:30 Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej (MUZYKA BAJKOWA BĄDŹ FILOMOWA)
ART DANCE – improwizacja solo (muzyka organizatora)
CZARNY KOSTIUM (Bez frędzli, ozdób, cekinów, kamieni )
Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej czas prezentacji 1 minuta
 
V. UCZESTNICY
· z całej Polski,
· dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół, świetlic, klubów, placówek kultury, placówek wychowawczych i innych, oraz zgłoszenia indywidualne,
· kategorie wiekowe (o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika): do lat 7,  8-9,  10-11, 12-14, 15 powyżej
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach i laureatach konkursu, również na stronie internetowej, Facebooku  placówki.
· Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury.
· Dane dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Klauzula Informacyjna dołączona do regulaminu.
· Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu konkursu oraz regulaminu, a także zmiany zasad prowadzenia bez podawania przyczyn.
· Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
- uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz rejestrację foto, video w celach promocyjnych imprezy, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących maratonu artystycznego zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO
-  Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 1, 78-100 Kołobrzeg;
-  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: opp.kolobrzeg@powiat.pl
-  Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Maratonu Artystycznego oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
-  Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
-  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
-  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
-  Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
-  Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
-  Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
-  Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
-  organizatorzy nie wysyłają potwierdzeń zgłoszeń
- wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy wraz z przewodniczącym jury
- przesłanie karty zgłoszenia i udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu
Konkurs „Świat bajek w piosence”
 
           28 października hala sportowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zamieniła się w prawdziwą krainę baśni. Byliśmy świadkami niezwykłego konkursu „Świat bajek w piosence”. W magicznej scenerii wykonawcy przenieśli nas w świat dziecięcych marzeń, wzruszeń i wspomnień.
 
Na scenie pojawiły się postacie z takich bajek jak: „Mój brat niedźwiedź”, „Mulan”, „Barbie”, „Nasze magiczne Encanto”, „Vaiana: Skarb oceanu”, „Księżniczka i żaba”, „Herkules”, „Król lew”, „Kraina lodu”, „Merida waleczna”, „Aladyn”, „Dzwoneczek”, „Pocahontas”, „Piękna i bestia”, ”Mała syrenka”, „Anastazja”, „Dzwonnik z Notre Dame”. Uczestnicy konkursu zadbali nie tylko o przygotowanie pięknych wokalnych opowieści, ale również o wspaniałe kostiumy i rekwizyty. Było naprawdę kolorowo i bajecznie!
 
Scenografia była dziełem Pani Beaty Dąbrowskiej z sekcji plastycznej Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Na wszystkich zrobiła ogromne wrażenie! Autorkami pomysłu na konkurs były podopieczne Pani Edyty Tetery z sekcji wokalnej, a konkurs poprowadził niezastąpiony Wojciech Czaplewski. Nagłośnienie zapewnił zaprzyjaźniony z OPP, jak zwykle niezawodny Dariusz Szmidt i jego firma „Echo”.
 
W konkursie wzięło udział 27 wokalistek i wokalistów oraz 9 zespołów wokalnych - w czterech kategoriach. Jury w składzie: Magda Szczęsna, Ewa Balza-Plucińska i Łukasz Nowakowski, po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, przyznało tytuły laureata, nagrodę specjalną, a także wyróżnienia I oraz II stopnia następującym wykonawcom:
 
·       w kategorii - szkoły podstawowe, klasy I-IV :   
           - wyróżnienie II stopnia: Zuzanna Malanowska, Olga Winiecka                                
           - wyróżnienie I stopnia: Maja Górska, Nadia Machowska, Matylda Wachowska                                   
           - laureat: Nadia Gargaś           
·       w kategorii - szkoły podstawowe, klasy V-VIII:
          - wyróżnienie II stopnia: Blanka Pozorska
          - wyróżnienie I stopnia: Zuzanna Pilarczyk, Maja Wieczorek, Alicja Łobodzińska,
             Michalina Olek
          - laureat: Oliwia Derewońko
          - nagroda specjalna: Maja Tomasikiewicz (za niezwykły wyraz artystyczny oraz
             dojrzałość sceniczną)
·       w kategorii - szkoły ponadpodstawowe:
           - wyróżnienie II stopnia: Julia Figa, Julia Kwiatkowska, Zuzanna Czubaty, Beata Orlińska
           - wyróżnienie I stopnia: Nicola Furman, Ewelina Czajka, Anastazja Skorokhodova, Julia  
             Pozorska, Weronika Pawlak, Marcel Górski, Wiktoria Krzesińska
           - laureat: Marcelina Furman, Jaśmina Wenta, Zofia Leśniak
·       w kategorii zespoły wokalne:
          - wyróżnienie II stopnia: „Duet Amelia i Marcelina”
          - wyróżnienie I stopnia: „Iskierki”, „Promyczki”, „For fun”, „Duet Marcelina i Julia”, „High
             five”, „Euforia”
          - laureat: „Diverse”, „The chatterboxes”
 
           Wszystkie nagrody, statuetki oraz pamiątkowe medale zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
Wykonawcom serdecznie gratulujemy wspaniałych prezentacji wokalnych i życzymy jeszcze wielu sukcesów w przyszłości!
MECZ II LIGI KOBIET W Piłce Siatkowej
Godzina 17.00 / 28.10.2023 r ( sobota ), Mazowiecka 1

WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski - UKS ZSMS Poznań
"Trzeci mecz i drugie zwycięstwo na II-ligowych parkietach"

Po ubiegłotygodniowym zwycięstwie we własnej hali kołobrzeżanki udały się w daleką podróż na mecz do rezerw ekstraklasowego zespołu ENERGA MKS II Kalisz. Podopieczne Krzysztofa Osliśloka nie były faworytem tego spotkania ale po bardzo dobrej grze pokonały zespół z Kalisza w stosunku 3-1. Bardzo istotny okazał się pierwszy set w którym gospodynie prowadziły od początku do końca i mając trzy piłki setowe nie zdołały zakończyć tej partii na swoją korzyść ulegając w Nim 25-27 Naszemu zespołowi. Drugi set to dobra gra kaliszanek i ich zwycięstwo, natomiast trzeci i czwarty set to wyrównana walka do pewnego momentu, a następnie przejęcie kontroli przez zespół z Kołobrzegu i zwycięstwo w dwóch ostatnich setach do 20 i 21 punktów. Tak więc Nasz kołobrzeski beniaminek po trzech kolejkach zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli i planuje sprawić jeszcze niejedną niespodziankę.
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie już w najbliższą sobotę na godzinę 17.00 z UKS ZSMS Poznań. Prosimy o wsparcie.

ENERGA MKS II Kalisz - WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski 1-3 ( 25-27, 25-19, 20-25, 21-25 )
Norwidowskie laury

Z satysfakcją informujemy, że trzy recytatorki z OPP wzięły udział w 34 edycji Konkursu Recytatorskiego im. Cypriana Kamila Norwida, zorganizowanego w sobotę 21 października przez Teatr Propozycji „Dialog” w Koszalinie (mieszczący się w malowniczym zabytkowym Domku Kata). Na początek uczestnicy i organizatorzy udali się pod pobliski pomnik Norwida – zaszczyt położenia wieńca pod pomnikiem spotkał nasze wychowanki Zofię Pryć i Lenę Pawłowską. Nastepnie odbyły się przesłuchania konkursowe, a potem – gdy Jury udało się na naradę – z krótkim recitalem wystąpiła dobrze nam znana kołobrzeżanka Jaśmina Wenta (która zresztą kilkakrotnie była laureatką poprzednich edycji tego konkursu). A potem Jury ogłosiło werdykt, zgodnie z nim laureatkami zostały dwie nasze recytatorki: Zofia Pryć zdobyła I nagrodę za recytację wiersza Norwida „Moja piosnka I”, a Malwina Chudzik – nagrodę III za „Domysły na temat Barabasza” Zbigniewa Herberta.

Gratulacje!
Zwycięstwo WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski

To była fantastyczny sobotni wieczór na Hali Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu. Po brzegi wypełnionej hali Nasz zespół odniósł pierwsze historyczne zwycięstwo na szczeblu II ligowym. Pojedynek z zespołem z Łodzi trwał ponad dwie godziny i zakończył się zwycięstwem kołobrzeżanek 3-2. Pierwszy i trzeci set to dominacja przyjezdnych z ŁKS UMED AZS Łódź natomiast drugi i w szczególności czwarty set  to koncertowa gra WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski. W tie breaku osiągnięta przewaga na początku seta utrzymała się do końca i zespół kołobrzeski zwyciężył w Nim 15-10. Podczas spotkania była okazja podziękować wszystkim sponsorom którzy wspierają Nas w tym roku, a Nasza młodzież zaprezentowała się w nowych koszulkach treningowych. Teraz wyjazd do Kalisza, a za dwa tygodnie pojedynek w Kołobrzegu z zespołem z Poznania.

Serdecznie Zapraszamy
Wczoraj zainaugurowaliśmy debiutancki Sezon w II Lidze Kobiet, a dzisiaj prezentujemy SPONSORA TYTULARNEGO którym jest WSKonsorcjum.
W sobotę o godzinie 19.00 na Hali Sportowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Mazowieckiej 1 odbędzie się inauguracyjne spotkanie w II Lidze Kobiet w Piłce Siatkowej pomiędzy WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski, a ŁKS AZS UMED Łódź. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wsparcia kołobrzeskiego zespołu. WSZYSCY NA OPP !!!

Już w najbliższy czwartek, 12 października KADETKI na własnej hali rozegrają pierwszy mecz w ramach Wojewódzkiej Ligi Kadetek ZZPS. Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 1 12.10.2023r. Czwartek godz. 19:00.

Zapraszamy do kibicowania
Nie może Was zabraknąć! Bądźcie z Nami i wspierajcie kołobrzeską drużynę!SIATKÓWKA DLA DZIECI

UKS OPP Powiat Kołobrzeski oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu zapraszają najmłodszych na Treningi Piłki Siatkowej.

Zerówkowicze ! Pierwszoklasiści ! Drugoklasiści !
Zapraszamy na przeżycie wspaniałej przygody u boku uśmiechniętych Trenerek.
Zapewniamy dużo zabawy połączonej z nauką tej wspaniałej i odnoszącej ogromne sukcesy dyscyplinie, jaką jest Piłka Siatkowa. Stwarzamy najlepsze warunki do szkolenia siatkarskiego dzieci i młodzieży wychowując ich w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play.
Posiadamy dwudziestoletnią historię tworzenia kołobrzeskiej siatkówki  wskazując prawidłowe wzorce na wszystkich szczeblach szkolenia.

Pierwsze zajęcia już w najbliższy poniedziałek 09.10.2023 r o godzinie 16.15 na Hali Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu przy ul.Mazowieckiej 1.
Szczegóły na plakacie, a wszelkich informacji udzielą Trenerki.
Przyjdź i zobacz, a napewno z Nami zostaniesz.
Informacja dla rodziców i dzieci uczęszczających na zajęcia do naszej Placówki !

W związku z remontem parkingu przy Placówce informujemy, że od dnia 29 września nie będzie możliwości wejścia i wjazdu na teren OPP od stronyul Mazowieckiej.
Wejście na zajęcia wejściem głównym od ul Jedności Narodowej.

Za utrudnienia przepraszamy.
Od kilku już lat OPP jest na liści patronów Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” (obok takich „firm” jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rodzina Zbigniewa Herberta, TVP, PKN „Orlen” czy Wojewoda Zachodniopomorski...).
W czwartek (14 IX) wśród luster sali baletowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej spotkali się młodzi recytatorzy z całej Polski, aby wziąć udział w warsztatach scenicznych. Warsztaty poprowadziła aktorka z Warszawy, pedagog Akademii Teatralnej – Małgorzata Kaczmarska.
Mała sala teatralna RCK w Kołobrzegu to miejsce, gdzie następnego dnia uczestnicy warsztatów – wśród nich spora grupka naszych wychowanek – wzięli udział w konkursie towarzyszącym 24. edycji Herbertiady.
Piątkową galę tradycyjnie otworzył list do uczestników i organizatorów, nadesłany przez siostrzeńca Poety, Rafała Żebrowskiego, który wyraził szacunek młodym recytatorm oraz skomentował temat przygotowanego na ten dzień spektaklu. Nim jednak spektakl się rozpoczął, na scenie pojawili się laureaci, którzy swoje prezentacje połączyli w teatralną etiudę, wyreżyserowaną przez instruktora OPP Wojciecha Czaplewskiego. Wśród laureatów i wyróżnionych znalazły się młode artystki z naszej placówki: Dominika Jarzyńska, Lawinia Zawartowska i zaproszona na Galę zwyciężczyni wiosennej „Małej Herbertiady” Zofia Pryć.
Drugim daniem piątkowej gali był premierowy spektakl „Miłość Pana Cogito”, wyreżyserowany przez Łukasza Lewandowskiego, w którym wystąpili znani warszawscy aktorzy, Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski. Oba spektakle – pełne jasności i bólu, ironii i entuzjazmu, otwartości i zgrywy. Prawdziwe jak życie.
II Liga Kobiet

Już za miesiąc Nasze Siatkarki rozpoczną zmagania na II ligowych parkietach, ale w dalszym ciągu można wesprzeć Nasz zespół
UKS OPP Powiat Kołobrzeski.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. ROZWIJAMY SIĘ I CHCEMY ABYŚ DO NAS DOŁĄCZYŁ I OSIĄGNĄŁ Z NAMI SUKCES. Chcemy zwrócić się do potencjalnych sponsorów, którzy chcieliby dołączyć do naszej rodziny i pomóc nam w dążeniu do szczytu.
Jeśli jesteś zainteresowany(a) wspieraniem naszego klubu, istnieje wiele sposobów, w jakie możesz pomóc:
*Sponsoring główny
*Sponsoring wydarzeń i turniejów
*Dotacje na cele specjalne
*Współpraca na rzecz rozwoju infrastruktury
*Współpraca medialna
Nr konta: 57 1600 1462 1022 9782 8000 0002
W tytule - "Darowizna - II Liga Kobiet"
Nie ważne, czy jesteś firmą, przedsiębiorcą czy osobą prywatną – każde wsparcie jest dla nas cenne i przyczyni się do naszego sukcesu

ZAPRASZAMY !!!
Zapraszamy na zajęcia od najbliższego poniedziałku do następujących grup treningowych :

Roczniki 2015,2014,2013
Poniedziałek, Środa 16.15 - 17.30 - HALA OPP - Mazowiecka 1
Trener - Kamila Ullrich-Tłoczek

Wtorek, Czwartek 16.00 - 17.30 - HALA Szkoły Podstawowej nr 7 - Okopowa 1a
Trener - Teresa Rutkowska

Roczniki 2012, 2011
Wtorek, Czwartek 16.15 - 17.45 - HALA OPP - Mazowiecka 1
Trenerzy - Monika Szpak, Piotr Bogdanowicz, Krzysztof Ośliślok

Roczniki 2010, 2009, 2008, 2007
Wtorek, Czwartek 17.30 - 19.00 - HALA OPP - Mazowiecka 1
Trenerzy - Monika Szpak, Piotr Bogdanowicz, Krzysztof Ośliślok

Życzymy powodzenia w SEZONIE 2023/24 :-)

Uwaga!

Nauka Gry na Gitarze

Informujemy, że w zastępstwie za Panią Joannę Piotrowską zajęcia nauki
gry na gitarze prowadził będzie Pan Bolko Służewski.

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 11 września.

Zajęcia odbywać się będą w sali nr 4 (wejście nr 2 do budynku - I piętro)

- w sprawie godzin zajęć prosimy o kontakt telefoniczny z Panem
Służewskim - tel 601348420

ZAPRASZAMY!
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu rok szkolny 2023/2024

Plan Zajęć
Informacja dotyczące zajęć w nowym roku szkolnym znajdują się w rubrykach poszczególnych sekcji. Dziewczęta, które uczestniczą w zajęciach sekcji sportowej piłki siatkowej, oraz te które chcą rozpocząć swoją przygodę z siatkówką zgłoszą się na testy, które odbędą się dniach:
05.09. 2023 r (wtorek) godzina 16.00 Roczniki - 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
06.09.2023 r (środa) godzina 16.00 Roczniki - 2010, 2009, 2008, 2007, 2006
W razie pytań proszony jest kontakt osobisty: tel, sms, mail, Facebook, - informacje w rubrykach poszczególnych sekcji.
Nauczyciel
Sekcja
Miejsce prowadzenia zajęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
BAJKO DARIUSZ
     Tel: 691362621
PIŁKA SIATKOWA dziewcząt i chłopców
W sprawie szczegółowego planu kontakt osobisty – tel: 691362621, dariuszbajko@wp.pl
Gościno SP
 
 
Hala Opp
14 30 – 16 10/Gościno/
 
 
 
18 3 – 20 10/sp6/

14 30 – 17 00 /Gościno/
 

 
18 30 – 20 10 /SP6/


BOGDANOWICZ
PIOTR
 Tel: 513596639
piotrek_bogdanowicz@o2.pl
Piłka siatkowa dziewcząt szkoły średnie
 Rocznik – 2007 -2008
                  2009 - 2010
Hala nr 6
i opp
16 30 – 18 05
16 00 – 19 15

16 00 – 18 25

BRĘGOSZEWSKI LEON
Tel: 603389070
SZACHY
OPP
II grupy
I grupa Dzieci SP
II młodzież  Śr

16 30 – 18 05

16 30 – 18 05

CZAPLEWSKI WOJCIECH
Tel: 781722523
 czaplewski@op.pl
RECYTATORSKO FILOZOFICZNA
Zajęcia odbywają się w OPP
ul. Mazowiecka
15 30 – 18 10

15 30 – 18 10


DĄBROWSKA BEATA
Tel: 503330208
b.dabek@wp.pl
            
KONDRACIUK   MAGDALENA
Tel: 604591561
magda.kondraciuk@onet.pl
PLASTYCZNA
Malarstwo, rzeźba w glinie, rysunek, witraż
W sprawie szczegółowego planu kontakt osobisty – tel, mail: , 503330208, b.dabek@wp.pl
W sprawie szczegółowego planu kontakt osobisty – tel, mail:604591561, magda.kondraciuk@onet.pl
OPP
 
pracownia plastyczna I
 15:00-16:00
I gr (7-8 lat)

16:00-17:30
II gr (9-12 lat)
 
 17,30:19:00 I
II gr (13- 15 lat)
15 00 – 16 30
IV gr (8-11 lat)16;30 – 18:00
V gr ( 9- 12 lat)
15 00 – 16:00
I gr ( 5-7 lat)

16:00 – 17:00
II gr ( 8-11 lat)

17:00 - 18:00
III gr (12-15) lat
15:00- 17.00

VI gr
 
(13-18 lat)
 

17:00-19:00
VII gr(13-18) lat
HERBOWSA MARTA
Tel: 883545962
Zespół Taneczny „SWAN DNACE”
W sprawie szczegółowego planu kontakt osobisty, sms: 883545962
marta.herbata@gmail.com
Zajęcia odbywają się w OPP
ul. Mazowiecka
 

 
14 15 – 21 00
18 15 – 21 00
14 15 – 21 00
MONIKA SZPAK
Tel 888407630
 oniaszpaczek@gmail.com
PIŁKA SIATKOWA halowa minisiatkówka
 Decyzja po testach
15.30 – 20.00
 Hala Opp

MAŁETKO MARTYNA
Tel: 502048765
martyna.maletko@gmail.com
TANECZNA
 Taniec współczesny – inscenizacja taneczna „Mafama”
W sprawie szczegółowego planu kontakt osobisty – sms, mail: 502048765, lub konto na facebooku MAFAMA
15.30 – 20.00
 
Hala Opp
i
Kopernik, aula lub sala fitness16.00 – 19.30 Kopernik, aula lub sala fitness
15.30 – 20.00
 
Hala Opp
MUCIEK MAREK
ASTRONOMICZNA
LO KOPERNIK OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
Szkoła średnia18:30 - 22:35

OŚLIŚLOK KRZYSZTOF
Tel: 692326416
oslislok.k@gmail.com
PIŁKA SIATKOWA dziewcząt i chłopców sp podstawowa i ponadpodstawowa
Decyzja po testach
Zajęcia odbywają się w OPP
ul. Mazowiecka

PIOTROWSKA JOANNA
     GITARA
Nauka podstaw gry na gitarze klasycznej
Z powodu choroby nauczyciela -  zajęcia zawieszone – o rozpoczęciu poinformujemy na stronie internetowej
Zajęcia odbywają się w OPP
ul. Mazowiecka
pracownia muzyczna
 II grupy
 12 dzieci SP
I gr początkjące
16 00- 16 45
 16 50 - 17 35
II gr zaawansowane
 17 40 – 18 25
 18 30 – 19 15
RUTKOWSKA TERESA
Tel:505173612
Dziewczęta klasy III-IV szkoła podstawowa Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe – gry zespołowe
 Decyzja po testach
SP7

EWA BALZA PLUCIŃSKA
      Tel: 606713369
TANECZNO GIMNASTYCZNA
W sprawie szczegółowego planu kontakt osobisty – sms:606713369
Zajęcia odbywają się w OPP
ul. Mazowiecka

SŁUŻEWSKI BOLKO
 Tel: 601348420
MUZYCZNO – TEATRALNA
 Nauka gry na instrumentach, morska przygoda – piosenka szantowa
W sprawie szczegółowego planu kontakt osobisty – sms:601348420
Zajęcia odbywają się w OPP
ul. Mazowiecka
pok.trenerskie nr 1

17 30 - 19 10


17 00 – 18 40
TETERA EDYTA
 tel: 502635790
WOKALNA
W sprawie szczegółowego planu kontakt osobisty – sms: 502635790
Zajęcia odbywają się w OPP
ul. Mazowiecka
pracownia muzyczna

15.00-16.30- „Iskierki”
 
16.35-18.45- „High five”
15.30-17.00
 
”For fun”
 17.05-18.30- „Promyczki”
15.30-17.00 „Euforia”
 17.05-19.15 „Diverse
15.00-18.00
„Chatterboxes

MIECZKOWSKI MICHAŁ
       Tel: 605441959
NAUKA PŁYWANIA
 
W sprawie szczegółowego planu kontakt osobisty – tel: 605441959
Basen Seaside + Ikar Plaza
          II grupy
17 00 – 18 00
18 00 – 19 00
17 00 – 18 00
18 00 – 19 00

ŁUKASZ
NOWAKOWSKI
 Tel: 795147349
NAUKA GRY NA AKORDEONIE I KEYBOARDZIE
W sprawie szczegółowego planu kontakt osobisty – tel: 795147349
Zajęcia odbywają się w OPP
ul. Mazowiecka
sala dydaktyczna
nr 1
16 30 – 18 05

16 30 – 18 50

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA NOWYCH I AKTUALNYCH ZAWODNICZEK UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI

W dniach 5 oraz 6 września na Hali Ogniska Pracy Pozaszkolnej odbędą się Testy sprawnościowe dla zainteresowanych dziewcząt chcących rozpocząć swoją przygodę z siatkówką oraz dla aktualnych już zawodniczek UKS OPP Powiat Kołobrzeski. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w tych dniach na godzinę 16.00 według poniższego harmonogramu:

05.09.2023 r ( wtorek ) godzina 16.00   Roczniki - 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

06.09.2023 r ( środa ) godzina 16.00     Roczniki - 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Po wykonanych Testach dziewczęta zostaną przydzielone do poszczególnych grup treningowych, a informacja ukaże się na Naszej stronie do dnia 8 września. Po przeprowadzonych testach będzie możliwość podejścia do sztabu trenerskiego i uzyskania informacji na temat odbywających się zajęć w nadchodzącym sezonie. Uczestnicy powinni być ubrani w strój sportowy oraz posiadać zmienne obuwie sportowe.

Testy sprawnościowe które zostaną przeprowadzone:

1. Skoczność – wyskok dosiężny. Zasięg w wyskoku obunóż z rozbiegu. Sposób wykonania: badana staje w niewielkiej odległości (2-4 m) od radaru. Wykonuje rozbieg zakończony półprzysiadem z zamachem ramion i skacze w górę z odbicia obunóż z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu dotknięcia jak najwyżej taśmy. Wynik: z trzech wykonanych skoków ustala się najwyższy w cm. Przed wykonaniem trzech skoków mierzonych, badany wykonuje jeden skok próbny.

2. Próba siły – rzut piłka lekarską 1 lub 2 kg znad głowy. Rzut piłką lekarską (1 lub 2kg) z miejsca w przód, znad głowy Sposób wykonania: pozycja wyjściowa – piłka trzymana oburącz na wysokości klatki piersiowej, stopy na szerokości bioder, ustawione równolegle kilkanaście centymetrów przed linią wyrzutu. Ćwicząca po wykonaniu zamachu piłką, połączonego ze skłonem tułowia do tyłu i ugięciem nóg w kolanach, wyrzuca ją znad głowy. Ocena: Z trzech prób ocenianych z dokładnością do 5cm uwzględnia się wynik najlepszy. Długość rzutu mierzy się prostopadle od najbliższego śladu piłki do linii wyrzutu.

3. Próba mocy - skok w dal z miejsca. Badana staje w niewielkim rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze jak najdalej. W czasie wykonywania próby należy zwrócić uwagę na poprawność ustawienia stóp. W żadnej fazie odbicia, nie powinny one przekraczać wytyczonej linii. Długość skoku mierzona jest od wyznaczonej linii odbicia do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy z dokładnością do 1cm.  

4. Zwinność - bieg „po kopercie”. Sposób wykonania: kandydatka staje obok chorągiewki A i na sygnał startuje z pozycji wysokiej, przebiega jak najszybciej wyznaczoną trasę (A-B-E-C-D-E-A), omijając przy tym chorągiewki, których nie wolno dotknąć żadną częścią ciała. Za dotknięcie otrzymuje 1 pkt karny. Przewrócenie chorągiewki lub jej przesunięcie należy poprawić podczas wykonywania próby. Bieg po wyznaczonej trasie wykonuje 2-krotnie.  Film instruktażowy: ttps://youtu.be/c1HAjqclylg

5. Sprawność specjalna - odbicia piłki sposobem górnym i dolnym nad sobą.  Ocenie podlega: ilość odbić oraz technika – pozycja − praca NN przy odbiciu − ustawienie ramion − ustawienie dłoni − wysokość odbicia – koordynacja. Próba wykonywana jest do momentu przerwania przez trenera.

Oprócz przeprowadzonych testów sprawnościowych zawodniczkom zostaną zmierzone również parametry ciała - wzrost oraz waga.

Nie zapomnij pojawić się na Testach :-)
OD WRZEŚNIA SIŁOWNIA - OPŁATY

 
Opłata za miesiąc 100 zł.
Przy jednorazowej wpłacie za trzy miesiące opłata wynosi 240 zl. ( 3 x 80 zł.)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dane do przelewu:
 
OPP Kołobrzeg       Nr konta: 95 2030 0045 1110 0000 0185 7400      Tytuł wpłaty: siłownia
 
 
V miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetów

W ostatnią sobotę i niedzielę lipca na boiskach Parku Słupna Mysłowice rozgrywane były finałowe zmagania siatkarek i siatkarzy plażowych w ramach XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, które jednocześnie były Mistrzostwami Polski juniorek i juniorów młodszych. Wśród 16 najlepszych par z całej Polski UKS OPP Powiat Kołobrzeski reprezentowała para męska Szymon Kobyliński i Michał Kucharski. W pierwszym dniu zmagań Nasi siatkarze odnieśli cztery zwycięstwa i jedną porażkę co dało im możliwość rywalizacji w dniu finałowym o wejście do strefy medalowej. Niestety w niedzielę po pasjonującym pojedynku ponieśli porażkę 1-2, 14-16 w tie breaku i zakończyli zmagania na fantastycznym 5 miejscu w Polsce.

Wielkie gratulacje dla Naszej pary i trenera Stefana Wyszyńskiego.
Wicemistrzostwo Polski w Siatkówce Plażowej

Kolejny ogromny sukces w tym roku Naszego siatkarskiego Klubu z Kołobrzegu. W miniony weekend zawodnicy UKS OPP Powiat Kołobrzeski zostali Wicemistrzami Polski w Siatkówce Plażowej w kategorii Junior. Aleksander Czachorowski oraz Artem Besarab zdobyli srebrne medale przegrywając jedynie spotkanie finałowe z zawodnikami z Jastrzębskiego Węgla. Po dwudniowej rywalizacji która odbywała się w dalekim Lublinie podopieczni Stefana Wyszyńskiego spisali się znakomicie, a Aleksander Czachorowski po raz kolejny udowodnił, że należy do ścisłej czołówki polskich plażowiczów.
W samym finale rywalizowało 16 najlepszych par w Polsce, a UKS OPP Powiat Kołobrzeski posiadał również drugą parę w tym ścisłym gronie Timofii oraz Stanisław Onofreychuk którzy zajęli wysokie 9 miejsce w Polsce. Wielkie podziękowania za świetne przygotowanie zawodników dla trenera Stefana Wyszyńskiego oraz dla trenerów z TPS Lublin oraz SMS Spała.

GRATULUJEMY !!!!!
"Wiele emocji i niezapomnane przeżycia"

W środę 21.06.2023 r. na hali Szkoły Podstawowej w Gościnie odbyło się spotkanie grupy UKS OPP Kołobrzeg z zawodniczką, która w swojej karierze reprezentowała 6 klubów najwyższej klasy rozgrywkowej piłki siatkowej w Polsce. Aleksandra Szczepańska  w ostatnim sezonie grała w klubie Roleski Grupa Azoty ANS Tarnów na pozycji rozgrywającej. Na wstępie Pani Ola opowiedziała o przebiegu swojej kariery zawodniczej, odpowiadała na niełatwe pytania uczestników spotkania. Potem nastąpiła część praktyczna, w której Pani Aleksandra przeprowadziła trening, w czasie którego zwracała uwagę na niedoskonałości techniczne  i dzieliła się swoim doświadczeniem podczas gry, która wieńczyła spotkanie. Uczestnicy zapewnili, że będą czerpać z przekazanej wiedzy i umiejętności oraz z usłyszanych wskazówek.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
Wyniki naboru na rok szkolny 2023/2024

Informacje, dotyczące naboru do sekcji zamieszczone są w rubrykach poszczególnych sekcji.Jest jeszcze mo żliwość składania wniosków o przyjęcie – informacje o ilości wolnych miejsc znajdują się w rubrykach poszczególnych sekcji – dotyczy sekcji: taneczna „Mafama”, recytatorsko - filozoficzna, teatralno – muzyczna, szachowa, nauki gry na gitarze, nauki gry na keyboardzie i akordeonie, sportowa – piłka siatkowa.
Zajęcia Taneczne
Lp
Nazwa koła
Wiek
Ilość wolnych miejsc
1
Swan DanceMarta Herbowska


2
Swan dance – I
Swan Dance – II
Swan Dance – III
Swan Dance IV
5-7
8-11
11–13/grupa turniej/
 14 – 18 /  turniejowa/
Zgodnie   z ustaleniami podczas castingu, który odbył się dnia 15 czerwca -wyniki naboru   poda instruktor osobiście/sms lub mail/ w dniach 26 – 30 czerwca
3
Zespół taneczny – Martyna Małetko „Mafama” I
od 13 lat
4 wolne
4
Zespół taneczny „Mafama”II - Taniec współczesny – inscenizacja taneczna
Od 7-8 lat
Brak wolnych miejsc
5
Taneczno – gimnastyczne -Ewa Balza -Plucińska
nauka i doskonalenie podstawowych elementów akrobatycznych. Łączenie elementów akrobatycznych w tanecznej choreografii - tworzenie układów gimnastyczno-tanecznych
gr - I
gr - II
gr - III
5-8
9-11
 od 12 lat
I- Brak wolnych      miejsc

 Dzieci które złożyły wnioski/grupa II i III/ do 20 czerwca – zostały przyjęte
Zajęcia Plastyczne /Magdalena Kondraciuk, Beata dąbrowska/
Lp
Nszwa koła
Wiek
Ilość wolnych miejsc
1
Techniki plastyczne
od 11 lat
                
Nie wszystkie   dzieci zostały
Przyjęte. Informacje   o wpisaniu na listę rezerwową   przekaże nauczyciel osobiście/sms lub mail/do   dnia 27 czerwca
                     
2
Malarstwo i rysunek dziecięcy
od 6 - 10 lat
3
Malarstwo i rysunek
od 11 - 18 lat
4
Pracownia   dekoratorska
od 7 lat
5
Odkrywcy sztuki
od 6-10 lat
Zajęcia dydaktyczno - naukowe
1
Astronomiczne  /Marek   Muciek/
Od 14 lat
Brak wolnych miejsc
2
RECYTATORSKO FILOZOFICZNE/W. Czaplewski/ indywidualne   konsultacje, zajęcia w grupie, praca z tekstem, ćwiczenia ruchu, gestu,   oddychania i artykulacji, przygotowanie do konkursów i innych form   indywidualnej oraz grupowej publicznej prezentacji.
Filozofia dla   zainteresowanych- ćwiczenia, pogadanki, dyskusje i wykłady z filozofii oraz   zagadnień okołofilozoficznych (kultura, nauka, sztuka, cywilizacja); przygotowanie   do uczestnictwa w Olimpiadzie Filozoficznej.
Dzieci od 8 lat
 
 młodzież szkoły średnie
3 wolne
 
 3 wolne
Zajęcia muzyczne
1
Wokalna – Edyta Tetera
 zespoły wokalne: „Promyczki”, „For fun”, „Midnight”, „Disharmonic team”, „Chatterboxes”, „Fistaszki”.
od 7 lat
Brak wolnych miejsc
2
WokalnaEdyta Tetera
soliści  
Nauka  prawidłowej emisji  głosu, dykcji, intonacji. Interpretacja piosenki. Udział w konkursach, przeglądach, prezentacje  wokalne  i występy.
od 7 lat
Brak wolnych miejsc
 Osoby które złożyły wnioski wpisane zostały na listę rezerwową – informacja o wolnych miejscach w drugiej połowie września
3
Muzyczno teatralna – Bolko Służewski
Nauka gry na instrumentach,
morska przygoda – piosenka szantowa
od   7 lat
4 wolne
4
Nauka   gry na gitarze - Joanna   Piotrowska
Nauka podstaw gry   na gitarze klasycznej
od 7- 10 lat
3 wolne
5
Nauka gry na keyboardzie i akordeonie Łukasz Nowakowski
dzieci od 7 lat
młodzież szkoły średnie
2 wolne
2 wolne

Zajęcia sportowe
1
Pływacka Michał Mieczkowski
I - Nauka pływania dla poczatkujących
od 7-10 lat
W związku z dużą ilością złożonych wniosków -informacja o przyjęciu przekazana zostanie osobiście przez nauczyciela/sms lub mail/ z chwilą uzyskania dodatkowych godzin na basenie.
2
Pływacka – II
  doskonalenie pływania, przygotowania do zdobywania karty pływackiej, patentu płetwonurka i ratownika wodnego
od 14 lat
Brak   wolnych miejsc
3
Szachowa
 nauka gry w szachy, starty w turniejach szachowych
od   6 – 18 lat
4 wolne
4
Piłka siatkowa chłopców – Dariusz Bajko, Dariusz Cholka, Krzysztof Ośliślok
gr I i II - Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe z elementami piłki siatkowej.
gr III i IV nauka i doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe/
gr I
gr II
gr III

Roczniki:
2013, 2012, 2011
2010, 2009
2008, 2007
Wciąż posiadamy wolne miejsca w grupach siatkarskich. Nabór będzie otwarty do końca sierpnia. Na początku września zostaną przeprowadzone testy sprawnościowe po których młodzież zostanie przydzielona do poszczególnych grup treningowych.
5
Piłka siatkowa chłopców – Dariusz Bajko, Dariusz Cholka, Krzysztof Ośliślok
gr I i II - Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe z elementami piłki siatkowej.
gr III i IV nauka i doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe/
gr I
gr II
gr III

Roczniki:
2013, 2012, 2011
2010, 2009
2008, 2007
Wciąż posiadamy wolne miejsca w grupach siatkarskich. Nabór będzie otwarty do końca sierpnia. Na początku września zostaną przeprowadzone testy sprawnościowe po których młodzież zostanie przydzielona do poszczególnych grup treningowych.
6
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców w gminie Gościno – Dariusz Bajko
Szkoły podstawowe
4 wolne
Informacja dotycząca planu zajęć w nowym roku szkolnym podana zostanie na stronie internetowej do końca sierpnia.
" Ogromne Sukcesy Plażowiczów z UKS OPP Powiat Kołobrzeski "

W dniach 16-18 czerwca 2023 roku w urokliwym Kołobrzegu miały miejsce emocjonujące Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w siatkówce plażowej. To prestiżowe wydarzenie zgromadziło utalentowanych zawodników z regionu, którzy rywalizowali o tytuł najlepszej drużyny na piaszczystych boiskach. Turniej ten miał wyjątkowe znaczenie, ponieważ jednocześnie stanowił eliminacje do Półfinałów i Finałów Mistrzostw Polski. Wzmożona rywalizacja i dążenie do doskonałości podkreślały zaangażowanie i determinację uczestników. Zarówno zawodnicy, jak i publiczność byli świadkami niesamowitych widowisk, widowiskowych bloków, dynamicznych ataków i perfekcyjnych przyjęć, które wciągały ich w wir sportowych emocji. Kołobrzeg, słynący ze swojego urokliwego wybrzeża i pięknych plaż, był idealnym miejscem do rozgrywania tego turnieju. Nie tylko rywalizacja sportowa dostarczała niezapomnianych chwil, ale także atmosfera letniej radości i wzmożonej energii sprawiały, że każdy uczestnik i kibic czuł się częścią tego wyjątkowego wydarzenia.
UKS OPP Powiat Kołobrzeski jako współorganizator tej wspaniałej imprezy oprócz satysfakcji z bardzo dobrze przeprowadzonego Turnieju może pochwalić się również największą zdobyczą medalową spośród wszystkich klubów województwa zachodniopomorskiego.
Nasi podopieczni zdobyli aż osiem medali w różnych kategoriach i zdobyli ponad 10 awansów do dalszych rozgrywek Finałowych w rywalizacji o Mistrzostwo Polski.
Kołobrzeskie Medale :
Kadetka:
2 miejsce - Zuzanna Mikołajewska/Alicja Ozorowska - trener Piotr Bogdanowicz
Kadet:
1 miejsce - Szymon Kobyliński/Michał Kucharski - trener Stefan Wyszyński
2 miejsce - Przemysław Adasiak/Szymon Wójtowicz - trener Stefan Wyszyński
Junior:
1 miejsce - Aleksander Czachorowski/Artem Besarab - trener Stefan Wyszyński
3 miejsce - Tymofii Onufreychuk/Stanislaw Onufreychuk - trener Stefan Wyszyński
MINI U 11 Chłopców:
1 miejsce - Kajetan Kobyliński/Jakub Szałkowski - trener Leszek Kowalewski
Mini U 13 chłopców:
2 miejsce - Adam Wojtowicz/Norbert Kamiński - trener Leszek Kowalewski
3 miejsce - Szymon Baksa/Wiktor Czapla - trener Leszek Kowalewski

Serdecznie Gratulujemy!!!
UKS OPP Powiat Kołobrzeski
Piłka Siatkowa Dziewcząt Minisiatkówka
Trener: Monika Szpak

SPRAWOZDANIE SEZON 2022/2023

Podopieczne trener Moniki Szpak dopiero we wrześniu 2022 roku rozpoczęły swoją przygodę z siatkówką, ale od samego początku było widać jak bardzo oddały serce tej dyscyplinie sportu. Pomimo wielu obaw z pełnym zaangażowaniem brały udział w cyklu 5 turniejów Ligi Wojewódzkiej Minisiatkówki 3-ek organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej. W w/w turniejach wzięło udział ponad 150 zawodniczek,50 drużyn. Każdy kolejny wyjazd dodawał naszym zawodniczkom odwagi, pewności siebie oraz motywacji do dalszej ciężkiej pracy . Nasz klub reprezentowały dwa zespoły w składzie: Zofia Molenda, Erbacher Anna, Sowińska Nel, Kulczyńska Marika, Szyroczyńska Lilianna, Jacuńska Wiktoria, Bogdanowicz Nadia, Nocuń Klara, Nyc Natalia, Błażejak Dominika, Machnio Marika, Świderek Zuzanna, zajmując ostatecznie 26 i 33 miejsce. Wszystkie dziewczęta wielokrotnie brały udział w meczach sparingowych by przećwiczyć nowe umiejętności a także jako wolontariuszki pomagały przy organizacji turniejów naszej II Ligowej drużyny Kobiet.
L.P
DATANAZWA ROZGRYWEKMIEJSCE
ILOŚĆ ZSPOŁÓW UKS OPP
ILOŚĆ ROZEGRANYCH MECZÓW
126.11.2022
Zachodniopomorska Liga Piłki Siatkowej ZZPS Kinder+SPORT Minisiatkówka
POLICE
214
206.12.2022
Turniej Mikołajkowy DWÓJEK
USTRONIE MORSKIE
333
307.12.2022
Turniej Mikołajkowy DWÓJEK i TRÓJEK
KOŁOBRZEG
832
417.12.2022
Zachodniopomorska Liga Piłki Siatkowej ZZPS Kinder+SPORT Minisiatkówka
POLICE
214
521.01.2023
Zachodniopomorska Liga Piłki Siatkowej ZZPS Kinder+SPORT Minisiatkówka
WAŁCZ
214
629.01.2023
TURNIEJ DLA WOŚP
KOŁOBRZEG
615
702.02.2023
TURNIEJ SPARINGOWY Z IŁOWA
KOŁOBRZEG
315
823.02.2023
TURNIEJ SPARINGOWY Z PSPS POLICE
KOŁOBRZEG
315
911.03.2023
Zachodniopomorska Liga Piłki Siatkowej ZZPS Kinder+SPORT Minisiatkówka
GOLENIÓW
214
1016.04.2023
Zachodniopomorska Liga Piłki Siatkowej ZZPS Kinder+SPORT Minisiatkówka
POLICE
28
1105.05.2023TURNIEJ SPARINGOWY Z WATAHA LUBIN
KOŁOBRZEG
314
Zakończenie Roku Szkolnego w OPP - Piknik
Prognozy na czwartek nie były najlepsze, jednak deszcz jeszcze się wstrzymał na ten wieczór. Czyżby sprawiła to niezłomna wiara organizatorów? Piętnastego czerwca o siedemnastej rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Uroczystość nietypowa – tak jak nietypowa jest nasza Placówka. Zaczęło się pod dachem: wnętrze hali sportowej stało się areną krótkiej prezentacji recytatorsko-muzycznej, po czym na scenę zostali wywołani instruktorzy i wychowankowie poszczególnych sekcji – artystycznych, sportowych i naukowych – aby odebrać gratulacje i słodkie upominki (ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół OPP) z rąk dyrektora Mieczysława Szpaka oraz reprezentantów organu prowadzącego OPP, Starosty Tomasza Tamborskiego i jego zastępcy – Jacka Kusia. Już w tym momencie nad uroczystością uniósł się duch artystycznego nieładu, co zresztą zauważyli panowie starostowie, w swych krótkich przemówieniach wskazując na twórczą i spontaniczną atmosferę Placówki. Zabawy z piłką, konkursy sportowe i plastyczne, szachowa symultana, scena karaoke, dmuchany zamek – wszystko to tętniło radością i młodzieńczą energią. Instruktorzy OPP częstowali przygotowanymi przez rodziców ciastami i kiełbaskami z grilla, kręciła się wata cukrowa... Zupełnie jak w dwunastej księdze „Pana Tadeusza” (zatytułowanej –przypomnę – „Kochajmy się!”): „Wre taniec, brzmi muzyka, oklaski i zdrowia!”
To było fantastyczne zakończenie roku szkolnego 2022/2023 i już nie możemy się doczekać kiedy znowu Placówka będzie tętnić życiem od września.
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
 Wykaz wolnych miejsc w kołach zainteresowań rok szkolny 2023/2024
 Informujemy, że dzieci i młodzież, które uczestniczyły w zajęciach w roku szkolnym 2022/23 i złożyły w terminie deklaracje kontynuacji w zajęciach – wszystkie zostały przyjęte.          * oferta zajęć może ulec zmianie od września lub w trakcie roku szkolnego
Zajęcia Taneczne
LP
Nazwa koła
Wiek uczestnika
Ilość wolnych miejsc
1
Swan Dance – Marta Herbowska


2
Swan dance – I
 Swan Dance – II
 Swan Dance – III
 Swan Dance IV
5-7
 8-11
 11–13/grupa turniej/
 14 – 18 /  turniejowa/
5
5
10
5
3
Zespół taneczny – Martyna Małetko „Mafama” I
od 13 lat
4
4
Zespół taneczny „Mafama”II - Taniec współczesny – inscenizacja taneczna
Od 7-8 lat
Brak wolnych miejsc
5
Taneczno – gimnastyczne -Ewa Balza -Plucińska
nauka i doskonalenie podstawowych elementów akrobatycznych. Łączenie elementów akrobatycznych w tanecznej choreografii - tworzenie układów gimnastyczno-tanecznych
gr - I
gr - II
gr -III
  
5-8
9-11
od 12 lat

I- Brak wolnych miejsc
2
3
Zajęcia Plastyczne /Magdalena Kondraciuk, Beata dąbrowska/
1
Techniki   plastyczne
od 11 lat
3
2
Malarstwo i rysunek dziecięcy
od 6 - 10 lat
3
3
Malarstwo i rysunek
od 11 - 18 lat
3
4
Pracownia dekoratorska
od 7 lat
3
5
Odkrywcy sztuki
od 6-10 lat
3
Zajęcia dydaktyczno - naukowe
1
Astronomiczne /Marek Muciek/
Od 14 lat
Brak wolnych miejsc
2
RECYTATORSKO FILOZOFICZNE/W. Czaplewski/ indywidualne konsultacje, zajęcia w grupie, praca z tekstem, ćwiczenia ruchu, gestu, oddychania i artykulacji, przygotowanie do konkursów i innych form indywidualnej oraz grupowej publicznej prezentacji.
 Filozofia dla zainteresowanych- ćwiczenia, pogadanki, dyskusje i wykłady z filozofii oraz zagadnień okołofilozoficznych (kultura, nauka, sztuka, cywilizacja); przygotowanie do uczestnictwa w Olimpiadzie Filozoficznej
Dzieci od 8 lat
 
 młodzież szkoły średnie
6

6
Zajęcia muzyczne
1
Wokalna – Edyta Tetera
zespoły wokalne: „Promyczki”, „For fun”, „Midnight”, „Disharmonic team”, „Chatterboxes”, „Fistaszki”.
od   7 lat
Brak wolnych miejsc
2
Wokalna – Edyta Tetera
Soliści   
Nauka  prawidłowej emisji  głosu, dykcji, intonacji. Interpretacja piosenki. Udział w konkursach, przeglądach, prezentacje  wokalne  i występy.
od 7 lat
Brak wolnych miejsc
3
Muzyczno teatralna – Bolko Służewski
Nauka gry na instrumentach,
morska przygoda – piosenka szantowa
od 7 lat
8
4
Nauka gry na gitarze -Joanna Piotrowska
Nauka podstaw gry na gitarze klasycznej
od 7- 10 lat
5
5
Nauka   gry na keyboardzie i akordeonie – Łukasz Nowakowski
dzieci od 7 lat
młodzież szkoły średnie
4
4
Zajęcia sportowe
1
Pływacka – Michał Mieczkowski
I - Nauka pływania dla poczatkujących
od 7-10 lat
8
2
Pływacka   – II
doskonalenie pływania, przygotowania do   zdobywania karty pływackiej, patentu płetwonurka i ratownika wodnego
od 14 lat
Brak wolnych miejsc
3
Szachowa
nauka gry w szachy, starty w turniejach szachowych
od 9 – 18 lat
7
4
Piłka siatkowa dziewcząt- Krzysztof Ośliślok, Piotr Bogdanowicz, Teresa Rutkowska, Monika Szpak, Kamila Tłoczek,
gr I i II - Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe z elementami piłki siatkowej.
gr III i IV nauka i doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe/
gr - I
gr - II
gr - III
 gr - IVRoczniki:
 
 
 
 
2015, 2014, 2013
2012, 2011
2010, 2009
2008, 200714
10
10
8
5
Piłka siatkowa chłopców – Dariusz Bajko, Dariusz Cholka, Krzysztof Ośliślok
gr I i II - Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe z elementami piłki siatkowej.
gr III i IV nauka i doskonalenie gry w piłkę siatkową, starty w zawodach, wyjazdy na obozy sportowe/
gr I
gr II
gr III

  
Roczniki
  2013,   2012, 2011
2010,   2009
2008,   2007


10
10
7
6
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców w gminie Gościno – Dariusz Bajko
Szkoły podstawowe
10
Swan Dance Zaprasza

najmłodszych (5-11) na lekcje otwartą 15.06. godz. 16:30 - 17:15
nieco starszych (12 +grupy turniejowe) na CASTING 15.06. godz. 18-19
szukamy osób pracowitych z pasją do tańca

Gwarantujemy: - dużo emocji - warsztaty doskonalące - mnóstwo tańca - oraz zabawy oczywiście taneczne
Miejsce: OPP ul. Mazowiecka 1
Wniosek o przyjęcie: http://www.opp.kolobrzeg.pl/nabor.html   Wniosek przynosimy 15.06.
Podsumowanie sezonu 2022/2023 - Młodziczka, Kadetka, Juniorka

ZACHODNIOPOMORSKA LIGA MŁODZICZEK
Podopieczne trenera Piotra Bogdanowicza w składzie Maria Bartnik,  Nadia Boguszewicz, Julia Frączczak, Wiktoria Kamyszek, Zuzanna Kempa , Julia Kiełbasińska, Natalia Klimek (kapitan), Maja Kowalska, Zuzanna Kowal, Natalia Kwiatkowska, Lilijanna Michalak, Lena Mikielewicz, Natalia Nowicka, Klaudia Sadecka oraz Andrea Selimaj rozegrały łącznie 6 turniejów ligowych. Łącznie zawodniczki rozegrały 12 spotkań, podczas których były wzloty i spadki, ale za każdym razem na boisku dziewczyny dawały z siebie wszystko. Sezon upłynął pod znakiem wielu zaciętych meczów, awansem do II ligi oraz spadkiem do III ligi. Zabrakło w kilku meczach trochę szczęścia aby utrzymać się na dłużej w II lidze bądź awansować wyżej, co ostatecznie ostatecznie przekładało się na ilość zdobytych punktów. Nasz zespół młodziczek ostatecznie zakończył rozgrywki na 10. miejscu. Niemniej jednak ambicje, waleczność i determinacja kołobrzeżanek mogą być źródłem nadziei na przyszły sezon.
TABELA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ:
LP.
ZESPÓŁ
MECZE
PKT.
ZW
SETY+
SETY-
PKT+
PKT-
1
AMPS Kołobrzeg/SMS Police
123612242618416
2
UKS Pomorzanie Pogodno Szczecin
123061413567536
3
UKS Barnim Goleniów
122461113501574
4
MKS Gryf Szczecinek
122371414563561
5
STS Kospel Koszalin
121971612640572
6
KS Stocznia Darłowo M&W
121861414583595
7
SAPS Libero Banie
121841217582577
8
PSPS Chemik Police I
121571611554537
9
GTS SP 3 Plas Gryfice
121461313552540
10
UKS OPP POWIAT Kołobrzeski
121351215526574
11
KS Spójnia Stargard
12551116482481
12
PSPS Chemik Police II
1211222369550
ZACHODNIOPOMORSKA LIGA KADETEK
W sezonie 2022/2023 do rozgrywek w lidze kadetek zgłosiło się siedem zespołów. Nasz zespół rozegrał łącznie 6 meczy odnosząc dwa zwycięstwa, ostatecznie plasując się na 5. miejscu.  Zespół wystąpił w składzie: Marta Bednarkiewicz, Amelia Dąbrowska, Martyna Fijałkowska, Zuzanna Ginter, Amelia Grefling, Kinga Hermanowicz, Magdalena Indycka, Natalia Klimek, Justyna Klimorowska, Natalia Kwiatkowska, Oliwia Łupkowska, Blanka Matyjach, Oliwia Oleksy, Aleksandra Ostrysz (kapitan), Anna Sroka oraz Marianna Wagner.  Trener: Piotr Bogdanowicz.
TABELA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ:
LP.
ZESPÓŁ
MECZE
PKT.
ZW
SETY+
SETY-
PKT+
PKT-
1
PSPS Chemik Police II
6
18
6
18
0
455
214
2
UKS BARNIM Goleniów
6
15
5
15
5
457
344
3
UKS POMORZANIE - POGODNO Szczecin
6
12
4
13
6
449
289
4
AMPS Kołobrzeg/SMS Police
6
9
3
10
10
422
385
5
UKS OPP Powiat Kołobrzeski
6
6
2
6
12
286
405
6
UKS OSIEMNASTKA Szczecin
6
2
1
4
17
296
486
7
SGS Goleniów
6
1
0
2
18
236
478
ZACHODNIOPOMORSKA LIGA JUNIOREK
Zawodniczki grające w kadetkach postanowiły w tym sezonie również spróbować swoich sił w lidze wyżej - juniorkach. Okazało się to bardzo dobrym pomysłem, ponieważ każdy rozegrany mecz jest dodatkową nauką i doświadczeniem, a sytuacja w lidze w której wzięło udział pięć zespołów dawało dużą możliwość zagrania w finale wojewódzkim. Kołobrzeżanki w lidze wystartowały bardzo dobrze - wygrywając u siebie z zespołem GTS LOMS Plas Gryfice. W dalszych spotkaniach ulegały lepszym od siebie rywalkom. Wycofanie się w trakcie ligi zespołu UKS Osiemnastka Szczecin przechyliło szalę i już wiedzieliśmy, że bez względu na wyniki w pozostałych meczach będziemy brać udział w finale. Nie oznacza to oczywiście, że zawodniczki nie podejmowały próby i nie chciały zwyciężyć. Każdy mecz grały najlepiej, jak było to możliwe. Niestety w 2 rundzie - rewanżowej, zespół przegrał wszystkie spotkania, ostatecznie plasując się po tym etapie na 4. miejscu. Na turniej finałowy wyjechaliśmy wzmocnieni przez powrót do gry po kontuzji i długiej rehabilitacji Olimpii Kosek oraz zawodniczki grające w naszej III Lidze Kobiet, trenujące pod wodzą Krzysztofa Ośliśloka - Klaudię Tatol oraz Wiktorie Piotrowską, która zagrała już z nami na kilku meczach. W finale pierwszy mecz przegraliśmy z pretendentem na mistrza województwa - SMS Police, a w kolejnym dniu wygraliśmy po raz kolejny i to w najważniejszym momencie z GTS LOMS Plas Gryfice. Ostatecznie zdobywamy III miejsce i awansujemy do 1/4 Mistrzostw Polski. Tu niestety los nie był dla naszego klubu łaskawy - wylosowaliśmy Mielec, a w grupie trafiliśmy na obecnego i zeszłorocznego Mistrza i V-ce Mistrza Polski, czyli na GKS Wieżyca 2011 Stężyca oraz Energa MKS Kalisz. W kolejnym dniu po przegranej z Proszowicami 0:3 zawodniczki UKS OPP Powiat Kołobrzeski kończą swój udział w 1/4 Mistrzostw Polski Juniorek na 6 miejscu, co ostatecznie daje 40-48 miejsce w Polsce. Zdobyte doświadczenie jest bezcenne.
Zespół juniorek grał w składzie: Marta Bednarkiewicz, Martyna Fijałkowska, Zuzanna Ginter, Amelia Grefling, Kinga Hermanowicz, Magdalena Indycka, Olimpia Kosek, Natalia Klimek, Justyna Klimorowska, Oliwia Łupkowska, Blanka Matyjach, Oliwia Oleksy, Aleksandra Ostrysz (kapitan), Anna Sroka oraz Klaudia Tatol, Wiktoria Piotrowska, Aleksandra Ostaszewska.
Trener: Piotr Bogdanowicz, Krzysztof Ośliślok
TABELA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ:
LP.
ZESPÓŁ
MECZE
PKT.
ZW
SETY+
SETY-
PKT+
PKT-
1
UKS SMS Police
7217210525184
2
UKS POMORZANIE - POGODNO Szczecin
7155156474323
3
GTS LOMS PLAS Gryfice
762615357481
4
UKS OPP Powiat Kołobrzeski
631315227429
5
UKS OSIEMNASTKA Szczecin
3000959225
30 maja podopieczne sekcji wokalnej wzięły udział w koszalińskim festiwalu „Lips 2023 Language in poetry and songs”. Miło nam poinformować, że w tym konkursie Marcelina Furman zdobyła I miejsce, Jaśmina Wenta II miejsce a wyróżnienia otrzymały Nicola Furman i Julia Kwiatkowska.

Gratulujemy!
Obchody Dni Olimpiczyka

Tegoroczne Wojewódzkie Uroczystości Dni Olimpijczyka zawitały do Kołobrzegu. W organizację przedsięwzięcia włączyły się m.in.: Zachodniopomorska Rada Olimpijska, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Urząd Marszałkowski, Szkoły ponadpodstawowe powiatu kołobrzeskiego oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Impreza, którą honorowym patronatem objął marszałek Olgierd Geblewicz, odbyła się w piątek, 26 maja 2023 roku na stadionie lekkoatletycznym im. Michała Barty.
W piątkowe przedpołudnie olimpijczycy udali się do szkół kołobrzeskich oraz zawitali w Ognisku Pracy Pozaszkolnej na krótką prelekcję i wręczenie nagród dla Naszych tegorocznych medalistów. Wielkim zaszczytem było gościć u Nas Pana Rafała Furmana oraz Damiana Zielińskiego wybitnych olimpijczyków i czołowych kolarzy torowych na świecie. Po ciekawej rozmowie wręczyli medale oraz słodkie nagrody dla zespołów juniorek, juniorów oraz kadetów za wybitne osiągnięcia sportowe w sezonie 2022/23.
Dokładnie w południe oficjalne uroczystości rozpoczęła defilada, która wprowadziła uczestników wydarzenia na stadion przy I LO, gdzie nie zabrakło również Nas. Wśród gości byłe i obecne gwiazdy olimpijskiego sportu. Po oficjalnych przemówieniach zaproszonych gości oraz prezentacji olimpijczyków i paraolimpijczyków, odbył się ceremoniał olimpijski. Podniesiona została flaga, usłyszeliśmy hymn olimpijski, zapalony został znicz olimpijski oraz wysłuchano apelu olimpijskiego. Nie zabrakło także wręczenia Kółek Olimpijskich młodym sportowcom, przyznania medali i odznaczeń za zasługi dla rozwoju sportu oraz występów sportowo-artystycznych przygotowanych przez podopiecznych Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Wystąpiła Jaśmina Wenta podopieczna Pani Edyty Tetery, Swan Dance - Marty Herbowskiej oraz Mafama - Martyny Małetko. Podczas samej uroczystości uhonorowany został Pan Dyrektor Mieczysław Szpak za wybitne zasługi dla rozwoju sportu.

Dziękujemy Naszym podopiecznym za zaangażowanie oraz Gratulujemy Panu Dyrektorowi !!!
W minioną sobotę podopieczni Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz zawodnicy i zawodniczki UKS OPP Powiat Kołobrzeski wraz z opiekunami i trenerami uczestniczyli w inauguracji Obchodów Dni Kołobrzegu i uroczystym przemarszu przez całe Miasto. Przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Red Swing Low” z Gryfic punktualnie w sobotnie południe oficjalnie otwarto Dni Kołobrzegu. W tym roku mija. 768 rocznica nadania praw miejskich. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonała sama prezydent miasta, Anna Mieczkowska. Po krótkiej ceremonii otwarcia obchodów miasta i okolicznościowych przemówieniach przedstawicieli miast partnerskich barwny korowód sformowany z przedstawicieli miasta, kołobrzeskich szkół, placówek i klubów sportowych oraz wielu kołobrzeżan i turystów wyruszył w kierunku portu pasażerskiego gdzie zaplanowano szereg imprez tematycznych oraz występy poszczególnych zespołów artystycznych. Było Nam niezmiernie miło uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Na pewno nie zabraknie Nas w przyszłym roku.
Kołobrzeg 2023
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści